Tuo oma mausteesi opiskeluun!

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

restonomi seamkNimi: Anna Rinnekallio
Ikä: 20
Asuinpaikkakunta: Seinäjoki
Oppilaitos ja paikkakunta: Seinäjoen ammattikorkeakoulu, SeAMK Liiketoiminta, ravitsemisala Kauhajoki
Koulutusohjelma: Palvelujen tuottamisen ja johtamisen ko

1.    Koska aloitit opinnot? Paljonko on vielä opintoja jäljellä?

Aloitin syksyllä 2010, olen nyt 2.vuoden opiskelija ja tarkoituksenani on valmistua joulukuussa 2013. Opintoja on vajaa 2 vuotta jäljellä.

2.    Miten ja miksi päätit opiskella ravitsemisalaa?

Valmistuin keväällä 2010 tarjoilijaksi ja ylioppilaaksi, joten restonomi on aika luonnollinen jatko-opinto mahdollisuus hotelli- ja ravintola-alan suorittaneelle.  Halusin siis syventää alan tietoja ja päästä hyödyntämään sitä työelämässä. Samalla halusin kouluun, josta on valmius päästä töihin usealla eri ammattinimikkeellä riippuen omista kiinnostuksen kohteista. Opettaminen on kiinnostanut minua aina, joten valmistuttuani saatan hakea myöhemmin opettaja-ammattikorkeakouluun.

3.    Miksi hait juuri Seinäjoen ammattikorkeakouluun sekä juuri valitsemaasi koulutusohjelmaan?

Ensimmäinen asia oli sijainti, sillä asun Seinäjoella ja viihdyn täällä niin hyvin, että SeAMK tuntui luonnolliselta vaihtoehdolta. Lisäksi minulla opiskeli tuttuja Seinäjoen ammattikorkeakoulussa ja muutama työkaverini on valmistunut samaisesta koulutusohjelmasta mitä nyt opiskelen. Joten hyvät kokemukset tutuilta, sijainti ja sisällöltään oikea koulutusohjelma tekivät päätöksen oikeastaan puolestani.

4.    Kerro koulutuksestasi ja pääsyvaatimuksista.

Opintojemme ensimmäinen vuosi on tuottamisen vuosi (tuotamme ruokapalveluita koulumme opiskelijaravintoloissa). Ensimmäiseen vuoteen kuuluu myös kahden kuukauden perusharjoittelujakso, joka tulisi suorittaa keittiöllä/salissa. Toinen vuosi on johtamisen vuosi (johdamme ensimmäisen vuoden opiskelijoita tuottamaan ruokapalveluita koulumme opiskelijaravintoloissa) ja kolmas vuosi on kehittämisen vuosi. Kolmanteen vuoteen kuuluu myös 12vk pituinen erikoistumisharjoittelu. Harjoittelut ovat myös hyvä kytkös työelämään – se saattaa avata ovia joko kesätyöpaikkaan tai kenties työpaikkaan valmistumisen jälkeen.  Koulussamme on poikkeuksellisen paljon käytäntöä verrattuna muihin kouluihin ja teoria kytkeytyy usein työelämään. Voimme esimerkiksi tehdä tutkimuksia/suunnitelmia oikeille yrityksille.

Pääsyvaatimuksissa ei vaadita työkokemusta alalta, ja koulussa onkin opiskelijoita niin perustutkinto- kuin lukiopohjalta. Pääsykokeissa testataan niin matemaattista kuin kielen osaamista kirjallisena, ja lisäksi on haastattelu. Lisätietoja löydät hakuoppaista!

5.    Minkälainen opiskelupaikka Seinäjoen Ammattikorkeakoulu on?

- Monialainen
- Kansainvälinen
- Viihtyisä
- Tasokas
- Keskisuuri
- Kannustava
- Käytännönläheinen
- Nykyaikainen
- Verkostoituva
- Monipuolinen
- Kehittyvä
- Yrittäjähenkinen

Kauhajoella on myös ns.yritystalli oman yrityksen perustamisesta kiinnostuneille. Yritystallilaiset saavat esimerkiksi tehdä tehtäviä ja suunnitelmia omaa yritystään ajatellen.

6.    Millaista on opiskella ravitsemisalaa?

Sanotaan näin, että vaatii työtä ja oma-aloitteisuutta, mutta antaa myös paljon.  Toki opiskelu on myös kiinnostavaa, sillä paljon tulee asioita mitä ei tule ikinä ajateltua niin syvällisesti.

Ravitsemuksen  ja muiden alan opintojen lisäksi opiskelemme myös mm. markkinointia, puheviestintää, tutkimus- ja kehittämistoimintaa, johtamista ja vapaavalintaisilla kursseilla voi valita mm. kieliä, elämyskursseja, valokuvausta ja monia muita.

7.    Mikä on parasta opiskelussa? Mikä on erikoisinta, mitä et osannut odottaa?

Parasta ovat opiskelujen kautta saadut uudet kaverit, kokemukset (päällimmäisenä tietenkin Kreikka) ja esimerkiksi jokapäiväiseen arkeen liittyvien asioiden syvempi oivaltaminen tunnilla. Ja tietenkin se, että teoriaa saa soveltaa käytäntöön ja nyt osaa ajatella asioita syvemmin! Ammattikorkeakoulussa onkin hyvä, että oppiminen jätetään opiskelijan vastuulle joten asioiden ymmärtämiseksi täytyy myös nähdä vaivaa.

Antoisana opiskelun ohella olen kokenut yksikössämme erittäin vahvan tutor-toiminnan. Me tutorit olemmeensimmäisten vuoden opiskelijoiden tukena; järjestimme heille erilaista ohjelmaa lukukauden alussa, tutustimme heitä toisiinsa ja tutustuimme toki itsekin heihin. Tutortoiminta on opiskelijajärjestö SAMO:n järjestämää, ja lukuisten hyvien kokemuksien ja uusien kavereiden lisäksi toiminnasta saa myös opintopisteitä!
Kauhajoella erittäin hyväksi asiaksi olen todennut sen, että olemme pieni yksikkö. Opettajien ja oppilaiden nimet oppii helposti ja myös opettajat muistavat opiskelijat. Pienessä yksikössä on helpompi myös joustaa/neuvotella opiskeluista, kuten tenttien suorittamistavasta jne. Toisaalta myös esimerkiksi opinto-ohjaajan ja terveydenhoitajan palvelut ovat helposti saatavilla.

Käytännön jaksoilla on ollut erittäin mukavaa, kun saa toteuttaa itseään. Saamme esimerkiksi tehdä erilaisia teemoja ja kehitellä menun teeman mukaan, ja tilaisuuksiin tulee aivan oikeita tilausasiakkaita. Tänä keväänä minulla ja johtoryhmäläisilläni on edessä vanhojentanssi ruokailun järjestäminen Kauhajoella. Tällaiset tapahtumat tehdään itsenäisesti, mutta opettajalta toki saa apua ja tukea  tarvittaessa. Samalla tällaiset työt antaa kokemuksia työelämää varten.

8.    Asut Seinäjoella, mutta ravitsemisalan opetus tapahtuu Kauhajoella, kuinka koet etäisyyden kodin ja koulun välillä?

Matkoihin kuluu tunti per sivu, eli aikaa kuluu päivässä kaksi tuntia enemmän mitä koulu kestäisi. Kuljemme kuitenkin neljän hengen kimppakyytillä luokkakavereideni kanssa, joten matkan aikana on aikaa purkaa tuntemuksia ja keskustella tehtävistä ja muista asioista. Kumma kyllä harvemmin tulee nukuttua!

Samaisella porukalla pyrimme myös tekemään mahdollisimmat monet ryhmätöistämme. Todella nopeasti matkan pituuteen on kuitenkin tottunut. Huonoja puolia ovat tietysti aikaiset aamuherätykset, eikä se bensakaan ilmaista ole. Toisaalta monet opiskelijatapahtumat on Seinäjoella, joten niihin meidän on helpompi mennä, vaikka Kauhajoelta yhteiskuljetus järjestyisikin.  Pidän kuitenkin hyvänä ratkaisuna omalle kohdalleni Seinäjoella pysymistä, sillä täällä minulla on myös työ ja koulun ulkopuoliset kaverit, joten näin tavallaan saan pidettyä koulun ja vapaa-ajan helpommin erillään.

9.    Olet suorittanut työharjoittelusi Kreikassa. Kerro siitä ja fiiliksistä harjoittelujakson jälkeen.

Suoritin tosiaan ensimmäisen vuoden perusharjoittelujaksoni  luokkakaverini kanssa Kreikassa kuvankauniilla Karpathoksen saarella. Perusharjoittelun pituus on 2kk, mutta olimme saarella 3kk. Työpaikka oli hulppea rantahotelli, jossa saimme myös asua koko kesän ajan. Saimme kaverini kanssa vaikuttaa työtehtäviimme; saimme työskennellä joko salissa tai keittiössä. Kaverini valitsi keittiön ja minä salin. Työskentelin lähinnä aamupala- ja lounasvuorossa tarjoilijana erittäin kansainvälisessä ympäristössä, nimittäin koko kesän aikana emme tavanneet kuin muutaman suomalaisen. Työ oli raskaampaa kuin Suomessa, mutta antoi todella paljon: kasapäin kokemuksia ja uusia ystäviä! Kielitaito karttui todella paljon ja sain varmuutta käyttää englantia myös myöhemmin; suomessa työelämässä ja kansainvälisten opiskelijoiden kanssa.  

Koulussamme rohkaistaan lähtemään ulkomaille joko työharjoitteluun tai opiskelemaan ja se on todella helppoa yhteistyössä kansainvälisyyskoordinaatin kanssa. Yhteistyökorkeakouluja löytyy ympäri maailman, joten jokaiselle löytyy varmasti jotain.  Itse jännitin matkaa todella paljon; pärjäisinkö kielitaidolla ja muutenkin? Kokemus opetti itsenäistymistä ja rohkeutta lähteä uudelleen vastaavaan reissuun.  Lisäksi työnantajat arvostavat työkokemusta ulkomailla. Haaveena on lähteä vielä opintojen aikana joko harjoitteluun tai opiskelemaan ulkomaille.  

10.    Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia sinulla on? Onko sinulla haaveammattia, jos niin mikä?

Suorittaa tutkintoni loppuun joulukuuhun 2013. Sen jälkeen luultavasti palaan työelämään joksikin aikaa, ja toivottavasti jonain päivänä pääsen opettajan tai asiakaspalveluesimiehen  tehtäviin.

11.    Mistä saat kipinän, jos opinnot eivät maistu ihan aina?

Usein pelkkä juttelu luokkakavereiden kanssa auttaa, kun tietää että muillakin on samoja huolia ja sama määrä tehtäviä. Toisaalta myös täydellinen irrottautuminen koulusta esim. harrastusten parissa auttaa; jos ei ole tehtäviä rästissä tai deadline lähipäivinä, voi hyvällä omalla tunnolla keksiä muuta ajateltavaa ja yrittää myöhemmin uudelleen. Ja toki halu valmistua ajoissa motivoi pitämään opiskelutahdista kiinni.

12.    Mikä on parasta tulevassa ammatissa?

Mihin ammattiin ikinä päädynkin, niin jo ala kertoo työn olevan haastavaa, vaihtelevaa ja kehittävää, jatkuvaa uuden oppimista myös itselle sillä tiedot päivittyvät ja itseä täytyy kouluttaa sen mukana. Itse tulen luultavimmin työskentelemään tavalla tai toisella asiakaspalvelutilanteissa tai ihmisten kanssa ylipäätään, joten jo se kertoo jokaisen päivän olevan erilainen ja siten mielenkiintoinen. Esimiehen tehtävissä myös luovat taidot, sosiaalisuus, esiintyminen, ongelmanratkaisu- ja organisointitaidot pääsevät oikeuksiinsa. Tylsää ei siis tulevassa ammatissa tule olemaan!

13.    Millaiset työllistymismahdollisuudet ovat alalla?

Sanoisin että erittäin hyvät, sillä ala kaipaa uusia tekijöitä, uusia esimiehiä ja uusia näkökulmia. Ruoka- ja matkailupalvelut sekä elintarviketuotanto ja niiden kysyntä/vaatimukset muuttuvat jatkuvasti joten kehitettävää ja työtä löytyy. Restonomi voi työskennellä usealla eri ammattinimikkeellä ja kehittää osaamistaan vielä ammattikorkeakoulututkinnan jälkeenkin, joten työllistymismahdollisuudet ovat lähes rajattomat.

14.    Terveiset yhteishaussa Seinäjoen Amkiin hakeville, ja erityisesti ravitsemisalaa harkitseville!

Meiltä valmistuvat opiskelijat voivat pyörittää soppakauhaa niin ravintoloissa, koulun kuin sairaaloiden keittiöllä, työskennellä esimiestehtävissä asiakaspalvelussa tai halutessaan vaikkapa markkinointialalla. Meiltä saat avaimet oman yrityksen perustamiseen. Tule pyörittämään soppakauhaa tuomalla oma mausteesi SeAMK:iin ja valmistu tulevaisuuden osaajaksi. Tsemppiä pääsykokeisiin ja Kauhajoella nähdään!


Lue lisää Restonomi | päivätoteutus
Lue lisää Restonomi | monimuotototeutus