Sivuston käyttötapa: Mobiili

Kuvataidekasvatus

Aalto-yliopisto
Yhteenveto
3 vuotta
suomi
Opintotukikelpoinen
Syksyisin
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Espoo
Kandi- ja maisteriohjelmat

Kuvataidekasvatus

Kuvataidekasvatuksen opinnot keskittyvät kuvallisiin, audiovisuaalisiin ja moniaistisiin ilmaisumuotoihin ja niiden ohjaamiseen. Koulutus tarjoaa taiteelliset ja pedagogiset perustiedot ja -taidot sekä tutkimuksen teon perusvalmiudet. Opiskelijat oppivat tarkastelemaan kriittisesti kuvataiteen sekä muun visuaalisen ja materiaalisen kulttuurin ilmiöitä ja niiden kasvatuksellisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä sekä tunnistamaan erilaisia taidepedagogisia traditioita ja niiden taustalla vaikuttavia taide- ja oppimiskäsityksiä.;

Koulutuksesta valmistuneet kykenevät

  • hallitsemaan visuaalisen ilmaisun, kuvataiteen ja pedagogiikan perustiedot ja keskeiset käsitteet
  • tarkastelemaan kriittisesti kuvataiteen sekä muun visuaalisen ja materiaalisen kulttuurin ilmiöitä ja niiden kasvatuksellisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä
  • erottamaan erilaisia taidepedagogisia traditioita ja niiden taustalla vaikuttavia taide-, oppimis- ja ihmiskäsityksiä
  • huomioimaan ympäristönäkökulmat taidepedagogisessa työssään
  • monipuoliseen visuaaliseen ilmaisuun
  • visuaalisten esitysten, ympäristöjen ja ilmiöiden havainnointiin, tulkintaan ja arviointiin sekä niiden kulttuurisidonnaisuuden ymmärtämiseen
  • taidepedagogisen toiminnan suunniteluun, toteutukseen ja arviointiin
  • hyviin ja monipuolisiin vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitoihin

Kuvataidekasvatuksen opinnot

Koulutukseen sisältyy visuaalista kulttuuria, taidetta ja kuvallisuutta, mitä lähestytään pedagogisesta näkökulmasta. Kuvataidekasvatuksen tavoitteena on kouluttaa kriittisen ajattelun, monipuolisen visuaalisen alan osaamisen ja taiteellisen sivistyksen sekä monipuoliset vuorovaikutustaidot omaavia kuvataideopettajia. Opetus perustuu ajankohtaiseen tutkimustietoon ja sille on luonteenomaista poikkitieteellisten näkökulmien yhdistäminen taiteellisten ja pedagogisten käytäntöjen kautta syntyvään kokemustietoon.

Taiteen kandidaatit työelämässä

Kuvataidekasvatuksen pääaineessa suoritettu maisterin tutkinto antaa laaja-alaisen opettajakelpoisuuden sekä peruskoulun ja lukion kuvataiteen aineenopettajan kelpoisuuden. Pääaineesta valmistunut voi suuntautua visuaalisen alan opetus-, ohjaus-, asiantuntija- ja kehittämistehtäviin muille koulutusasteille, taidelaitosten palvelukseen tai kulttuuri- ja sosiaalialoille, koulutuspalveluiden tuottajaksi tai oppimateriaalien suunnittelijaksi. Työnimikkeitä voivat olla muun muassa kuvataideopettaja, kuvataiteen lehtori, suunnittelija, kouluttaja, museolehtori ja tutkija.

Hakeminen

Ylioppilastutkinto tai toisen asteen ammatillinen perustutkinto

Tutkinto / todistus

Taiteen kandidaatti 

Aalto-yliopisto

Aalto-yliopisto

Maailmanluokan koulutus on vain osa opiskelukokemusta. Siksi Aalto tarjoaa opiskelijoille kansainvälisen toimintaympäristön, ympärille aktiivisen Aalto-yhteisön ja useita erilaisia mahdollisuuksia osallistua opiskelijatoimintaan. Aalto-yopisto on tuonut yhteen tieteen, taiteen, tekniikan ja talouden, ja on edelläkävijä nällä aloilla. Kampus on kehittynyt vauhdilla maailmanluokan...


Lue lisää oppilaitoksesta Aalto-yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Aalto-yliopisto

Otakaari 1
02150 Espoo

Arvioinnit
Arvioinnit
Kuvataidekasvatus ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Oppilaitoksen arvioinnit
(4,5)
Perustuu 18 arviointiin
Näytä oppilaitoksen kaikki arvioinnit