Sivuston käyttötapa: Mobiili

Kuvataidekasvatus

Aalto-yliopisto
Yhteenveto
3 vuotta
suomi
Opintotukikelpoinen
Syksyisin
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Päiväopinnot
Espoo
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot

Videoesittely

Aalto-yliopisto - miksi taiteiden ala?

Kuvataidekasvatus

kuvataidekasvatus

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Kuvataidekasvatuksen opinnot keskittyvät kuvallisiin, audiovisuaalisiin ja moniaistisiin ilmaisumuotoihin ja niiden ohjaamiseen. Koulutus tarjoaa taiteelliset ja pedagogiset perustiedot ja -taidot sekä tutkimuksen teon perusvalmiudet. Opiskelijat oppivat tarkastelemaan kriittisesti kuvataiteen sekä muun visuaalisen ja materiaalisen kulttuurin ilmiöitä ja niiden kasvatuksellisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä sekä tunnistamaan erilaisia taidepedagogisia traditioita ja niiden taustalla vaikuttavia taide- ja oppimiskäsityksiä. 

Koulutuksesta valmistuneet kykenevät

  • hallitsemaan visuaalisen ilmaisun, kuvataiteen ja pedagogiikan perustiedot ja keskeiset käsitteet
  • tarkastelemaan kriittisesti kuvataiteen sekä muun visuaalisen ja materiaalisen kulttuurin ilmiöitä ja niiden kasvatuksellisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä
  • erottamaan erilaisia taidepedagogisia traditioita ja niiden taustalla vaikuttavia taide-, oppimis- ja ihmiskäsityksiä
  • huomioimaan ympäristönäkökulmat taidepedagogisessa työssään
  • monipuoliseen visuaaliseen ilmaisuun
  • visuaalisten esitysten, ympäristöjen ja ilmiöiden havainnointiin, tulkintaan ja arviointiin sekä niiden kulttuurisidonnaisuuden ymmärtämiseen
  • taidepedagogisen toiminnan suunniteluun, toteutukseen ja arviointiin 
  • hyviin ja monipuolisiin vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitoihin

Kuvataidekasvatuksen opinnot

Koulutukseen sisältyy visuaalista kulttuuria, taidetta ja kuvallisuutta, mitä lähestytään pedagogisesta näkökulmasta. Kuvataidekasvatuksen tavoitteena on kouluttaa kriittisen ajattelun, monipuolisen visuaalisen alan osaamisen ja taiteellisen sivistyksen sekä monipuoliset vuorovaikutustaidot omaavia kuvataideopettajia. Opetus perustuu ajankohtaiseen tutkimustietoon ja sille on luonteenomaista poikkitieteellisten näkökulmien yhdistäminen taiteellisten ja pedagogisten käytäntöjen kautta syntyvään kokemustietoon. 
 

Taiteen kandidaatit työelämässä

Kuvataidekasvatuksen pääaineessa suoritettu maisterin tutkinto antaa laaja-alaisen opettajakelpoisuuden sekä peruskoulun ja lukion kuvataiteen aineenopettajan kelpoisuuden. Pääaineesta valmistunut voi suuntautua visuaalisen alan opetus-, ohjaus-, asiantuntija- ja kehittämistehtäviin muille koulutusasteille, taidelaitosten palvelukseen tai kulttuuri- ja sosiaalialoille, koulutuspalveluiden tuottajaksi tai oppimateriaalien suunnittelijaksi. Työnimikkeitä voivat olla muun muassa kuvataideopettaja, kuvataiteen lehtori, suunnittelija, kouluttaja, museolehtori ja tutkija. 

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Kuvataidekasvatus, klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan oppilaitokselle.

Hakeminen ja kelpoisuus

Ylioppilastutkinto tai toisen asteen ammatillinen perustutkinto

Tutkinto / todistus

Taiteen kandidaatti 

Koulutuksen järjestäjä: Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Aalto-yliopisto, taiteiden ja suunnittelun korkeakouluTaiteiden ja suunnittelun korkeakoulu aloitti toimintansa vuoden 2012 alusta

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu on muotoilun, median, arkkitehtuurin, elokuvan, taidekasvatuksen ja taiteen korkeakoulu. Taideteollisen korkeakoulun ja Insinööritieteiden korkeakoulun arkkitehtuurin laitoksen muodostama uusi korkeakoulu jatkaa edeltäjiensä luomaa kansainvälisesti tunnettua ja tunnustettua osaamista.
Uusi korkeakoulu kokoaa ihmislähtöisten ympäristöjen suunnittelun ja toteutuksen alueet sekä humanistis-kulttuuriseen traditioon perustuvat tutkimuksen ja opetuksen alat. Korkeakoulun eri alojen yhteistyö ja vuorovaikutus haastaa teknologialähtöisen ajattelun ja tuo ihmis- ja käyttäjälähtöisyyden entistä keskeisemmäksi ympäristöjen luomisessa.

Korkeakoulun ainutlaatuisuus syntyy sen kyvystä yhdistää pitkän perinteen tuoma kokemus uuteen ajatteluun tavalla, joka mahdollistaa uudet luovat ratkaisut. Tutkimuksen kärkialueita ovat muotoilu, digitaalinen media, audiovisuaalinen esittäminen, taide, visuaalinen kulttuuri sekä hyvinvointirakentaminen ja yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu. Korkeakoulusta valmistuu vahvan taiteellisen ja teknisen ammattitaidon hallitsevia taiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin osaajia ja uudistajia.

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoa opinnoista Aalto-yliopistossa? Tilaa uutiskirje tästä!

Saat lisätietoa hakemisesta, opiskelijaprojekteista ja opiskelijaelämästä.

Aalto-yliopisto

Aalto-yliopisto

Aalto-yliopistossa tiedämme, että maailmanluokan koulutus on vain osa opiskelukokemusta. Siksi tarjoammekin Aallossa opiskelijoille kansainvälisen toimintaympäristön, ympärille aktiivisen Aalto-yhteisön ja useita erilaisia mahdollisuuksia osallistua opiskelijatoimintaan. Olemme tuoneet yhteen tieteen, taiteen, tekniikan ja talouden, ja meistä on tullut edelläkävijä avainaloillamme. Kampuksemme on...


Lue lisää oppilaitoksesta Aalto-yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Aalto-yliopisto yhteystiedot

Aalto-yliopisto

Otakaari 1
02150 Espoo

 Näytä puhelinnumero
studies.aalto.fi Siirry oppilaitoksen kotisivulle

Arvioinnit

Kuvataidekasvatus ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: