🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot

Tulkki (AMK) | viittomakielen ja puhevammaisten tulkkauksen koulutus | monimuotototeutus

Diakonia-ammattikorkeakoulu , paikassa Helsinki
Pituus
4 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Monimuotototeutus
Pituus
4 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Monimuotototeutus

Tulkki (AMK) | viittomakielen ja puhevammaisten tulkkauksen koulutus | monimuotototeutus

Viittomakielen ja puhevammaisten tulkkauksen koulutus

Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus -koulutuksesta valmistuu ammattilaisia, työskentelevät joko kuulo- tai puhevammaisten henkilöiden tulkkeina. Tulkki työskentelee vaihtelevissa asiointi-, opiskelu-, työelämä- ja vapaa-ajan tilanteissa asianmukaisesti ja joustavasti. Hän työllistyy viittomakielen tai puhevammaisten tulkkina tulkkauspalvelua tuottavan yrityksen palvelukseen tai yrittäjänä.

Tulkki (AMK) osaa soveltaa tulkkausalan keskeistä teoreettista tietoa ja käytännön taitoja vaihtelevissa työtilanteissa. Hän osaa tiedottaa omasta työstään ja roolistaan ja varmistaa tulkkaustilanteiden onnistumisen, ja hänellä on hyvät työelämätaidot. Hän kykenee ottamaan vastaan palautetta työstään ja hyödyntämään sitä osaamisensa kehittämisessä. Tulkki on vahva eettinen osaaja.

Koulutukseen voi hakea ilman viittomakielen tai puhetta tukevien kommunikointimenetelmien osaamista. Opiskelija hankkii koulutuksen aikana vahvan kieli- ja kommunikointitaidon sekä osaamisen toimia tulkkina asiakastyössä ja kehittää ammattitaitoaan työelämässä.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen ja kelpoisuus

Koulutukseen haetaan yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Tulkki (AMK)