AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Tulkki (AMK) | viittomakielen ja puhevammaisten tulkkauksen koulutus | monimuotototeutus

Diakonia-ammattikorkeakoulu, paikassa Helsinki
Pituus
4 vuotta
Opiskelukieli
suomi
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Monimuotototeutus
Pituus
4 vuotta
Opiskelukieli
suomi
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Monimuotototeutus

Tulkki (AMK) | viittomakielen ja puhevammaisten tulkkauksen koulutus | monimuotototeutus

Viittomakielen ja puhevammaisten tulkkauksen koulutus

Viittomakielen ja puhevammaisten tulkkauksen koulutuksessa opiskelija saa vahvan kielitaidon ja monipuolisen taidon kommunikoida sekä osaamisen toimia tulkkina ja asiakastyössä. Koulutuksesta valmistuneen tulkin työkielet ovat suomen kieli ja joko suomalainen viittomakieli tai puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät.   Diakin viittomakielen ja puhevammaisten tulkkauksen koulutus antaa humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinnon, tulkki (AMK). Opiskelu on päätoimista ja sisältää paljon lähiopetusta, jonka lisäksi opintoihin sisältyy työharjoittelua alan tehtävissä.  

Viittomakielen ja puhevammaisten tulkkauksen koulutuksen sisältö

Viittomakielen ja puhevammaisten tulkkauksen koulutuksessa opinnot on teemoitettu lukukausittain siten, että osaaminen etenee kohti laadukasta tulkkaustaitoa. Opintojensa ensimmäisten kahden vuoden aikana opiskelijat saavat vahvan pohjan viittomakielialalle sekä laajan tuntemuksen erilaisista kommunikaatiomenetelmistä ja asiakasryhmistä.   Seuraavina vuosina lukukausina opiskelija voi omilla valinnoillaan vaikuttaa tutkintonsa sisältöön. Hän voi soveltuvuutensa ja kiinnostuksensa perusteella painottaa osaamistaan joko viittomakielen tulkkaukseen tai puhevammaisten tulkkaukseen.

Tämän lisäksi opiskelija voi perehtyä yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan sekä kommunikaatio-ohjauksen pedagogiikkaan. Valmistunut tulkki voi erikoistumisensa perusteella toimia kuulovammaisten, puhevammaisten, kuuroutuneiden tai kuurosokeiden tulkkina, kirjoitustulkkina, kommunikaatio-ohjaajana tai järjestö- tai hanketyössä. Hän osaa tulkata vaihtelevissa asiointi-, opiskelu-, työelämän ja vapaa-ajan tilanteissa sekä soveltaa tulkkausalan keskeisiä teoreettisia tietoja ja taitoja työtilanteissa.  

Hakeminen ja kelpoisuus

Koulutukseen haetaan yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Tulkki (AMK)