Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso kesällä haussa olevia koulutuksia ja nappaa opiskelupaikka syksylle! 💻✨

Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Helsinki
Kandi- ja maisteriohjelmat

Video

Helsingin yliopisto

Farmaseutti

Kiinnostavatko sinua lääkkeet, terveys ja ihmisen hyvinvointi? Farmaseuttiopinnoissa opitaan lääkealan monipuolisia tietoja ja taitoja. Lääkkeitä käytetään ja tarvitaan varmasti myös tulevaisuudessa, joten alalla on erittäin hyvät työllisyysnäkymät.

Farmaseutin tutkinnon tavoitteena on kouluttaa farmaseuttisia asiantuntijoita terveydenhuollon kaikkien osa-alueiden farmaseuttisiin tehtäviin sekä antaa valmiudet ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen.  Tavoitteena on saavuttaa alla kuvatut yleiset valmiudet.

Tiedolliset osaamistavoitteet

Tutkinnon suoritettuasi 

  • Osaat soveltaa luonnontieteiden ja biolääketieteen perustietoja farmaseuttisissa tehtävissä̈ 
  • Hallitset lääkehoidon kokonaisuuden lääkkeiden valmistuksesta lääkkeiden turvalliseen ja tarkoituksenmukaiseen käyttöön 
  • Käsität farmasian alan kokonaisuuden mukaan lukien alan työllistymismahdollisuudet, farmasian roolin ja merkityksen yhteiskunnassa ja terveydenhuollossa Suomessa ja kansainvälisesti 
  • Hallitset farmaseuttisissa asiantuntijatehtävissä tarvittavat kieli- ja viestintätaidot  
  • Ymmärrät yrityksen toiminnan ja terveydenhuollon yhteiskunnallisten toimintojen taloudellisia perusperiaatteita 

Taidolliset osaamistavoitteet

Tutkinnon suoritettuasi 

  • Olet muodostanut oman ammatti-identiteettisi ja käsität oman asiantuntijaroolisi ja tehtäväsi osana terveydenhuoltoa 
  • Kykenet kriittiseen ajatteluun eli arvioimaan tietoa sekä̈ soveltamaan tutkimustietoa omaan työhösi 
  • Omaat hyvät ongelmanratkaisutaidot ja epävarmuudensietokyvyn sekä̈ osaat ottaa selvää̈ asioista itsenäisesti 
  • Ymmärrät elinikäisen oppimisen välttämättömyyden, olet motivoitunut itsesi kehittämiseen ja osaat toimia itseohjautuvasti, luovasti, eettisesti ja vastuullisesti sekä kestävän kehityksen periaatteita noudattaen 
  • Osaat viestiä ja toimia vuorovaikutuksellisesti sekä asiakastilanteissa että moniammatillisessa ryhmässä

Uramahdollisuudet

Farmaseutin tutkinnon suorittaneet toimivat lääkealan asiantuntijoina erilaisissa lääkehuollon tehtävissä. Perinteinen farmaseutin työpaikka on apteekki, jossa suurin osa farmaseuteista työskentelee asiakaspalvelu- ja lääkeneuvontatehtävissä. Avohuollon apteekkien ohella sairaala-apteekit ovat nousseet tärkeiksi farmaseuttien työllistäjiksi. 

Apteekkien lisäksi farmaseuteilla on useita muitakin mahdollisia urapolkuja. Farmaseuttina voit työllistyä lääketeollisuudessa ja lääketukkuliikkeissä muun muassa lääkekehityksen, lääkkeen valmistuksen, laadunvarmistuksen, lääketurvan ja markkinoinnin tehtäviin, terveydenhuollon viranomais- ja koulutustehtäviin sekä sairaaloihin ja terveyskeskuksiin lääkehuollon asiantuntijoiksi. 

Farmaseuttien työllisyystilanne on erittäin hyvä sekä tällä hetkellä, että oletettavasti myös tulevaisuudessa. Lääkkeiden kysyntä on tasaista ja apteekkipalveluiden tarve kasvaa etenkin väestön ikääntymisen myötä. Tästä syystä vaaditaan myös apteekkien ja terveydenhuollon jatkuvaa kehittymistä potilaan hoidon onnistumiseksi. 

Vaikka tämän koulutusohjelman ensisijainen opetuskieli on suomi, kannustamme sinua, mahdollisuuksiesi mukaan, osallistumaan myös ruotsinkieliseen ja muunkieliseen opetukseen opintojesi aikana. Monikielinen opiskelu kehittää kielitaitojasi ja parantaa mahdollisuuksiasi työskennellä myös ruotsiksi ja vierailla kielillä valmistuttuasi. Näin voit edistää asemaasi työmarkkinoilla. Helsingin yliopiston koulutusohjelmat tarjoavat vuosittain yhteensä satoja opintojaksoja ruotsiksi - tarkista halutessasi koulutusohjelmasi opetussuunnitelmasta missä määrin voit sisällyttää näitä opintojaksoja omaan tutkintoosi.

Pätevyys

Farmaseutti on laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö, eli ammattia saa harjoittaa itsenäisesti vain asianmukaisen koulutuksen saanut, valvovan viranomaisen rekisteröimä henkilö. Kun valmistut farmaseutiksi, sinun tulee anoa oikeutta harjoittaa farmaseutin ammattia. Ammatinharjoittamisoikeuden myöntää Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.

Farmaseutin koulutusohjelman opinnoilla saavutat myös Lääkehoidon arvioinnin (LHA) asiantuntijuuden ja voit työskennellä farmaseuttina lääkehoidon arvioinnin moniammatillisissa tiimeissä. 

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Farmaseutti ja proviisori

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto – opiskele maailman parhaaksi

Voit opiskella Helsingin yliopistossa 33 kandi- ja 33 maisteriohjelmassa, joiden opetus on joko kokonaan suomeksi ja/tai ruotsiksi. Lisäksi yliopistossa voi opiskella englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor's Programme in Science. Englanninkielisiä maisteriohjelmia yliopistolla on 34. Lähes kaikissa koulutusohjelmissa on tarjolla useiden tieteenalojen sisältöjä....


Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Helsingin yliopisto

Arvioinnit
Farmaseutti ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.