Sivuston käyttötapa: Mobiili

Tulkki (AMK) | viittomakielen tulkkaus | päivätoteutus

Humanistinen ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
4 vuotta
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Helsinki
AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Tulkki (AMK) | viittomakielen tulkkaus | päivätoteutus

Viittomakielen, tulkkauksen ja kääntämisen asiantuntijaksi

Humanistisen ammattikorkeakoulun Helsingin yksiköstä valmistuu viittomakielen, tulkkauksen ja kääntämisen asiantuntijoita, jotka voivat toimia tulkkina eri-ikäisille kuuroille, viittomakieltä käyttäville asiakkaille. Syventävät opinnot ja vapaasti valittavat opinnot tarjoavat mahdollisuuden pätevöityä tulkiksi mm. kuurosokeille ja kirjoitustulkkaukseen.

Tulkkausta tarvitaan kaikilla ihmiselämän alueilla: työssä, yksityiselämän sosiaalisissa tilanteissa, opinnoissa, asioimistilanteissa, perhejuhlissa ja vapaa-ajanvietossa, harrastuksissa sekä yhteiskunnallisessa osallistumisessa.

Tulkkauspalvelu perustuu lakeihin, jotka takaavat kuulo-, kuulonäkö- ja puhevammaisille oikeuden tulkkaukseen. Tulkkauspalvelut mahdollistavat osaltaan kielellisten oikeuksien ja kielellisen saavutettavuuden toteutumisen sekä tasavertaisen osallistumisen yhteiskunnan toimintaan.

Tulkin AMK-opinnot ovat suunniteltu niin, että opiskelija voi syventää osaamistaan ja vahvistaa yksilöllistä ammattitaitoaan koko opintojensa ajan. Työelämään kytkeytyvässä tutkimus- ja kehitystyössä opiskelija arvioi ja kehittää toimintamalleja tulkin ammatillisissa toimintaympäristöissä yhdessä alan toimijoiden kanssa.

Opinnoissa tarvittavat tekniset välineet
Opiskeluun tarvitaan kannettava tietokone, internetyhteys, kuulokemikrofoni sekä web-kamera.

Opetuskieli
Opetusta annetaan suomen kielen lisäksi myös mm. suomalaisella viittomakielellä. Opintosuorituksia voi tehdä suomen kielellä, suomalaisella viittomakielellä tai muulla erikseen sovitulla kielellä tai menetelmällä. Suorituskielestä ja menetelmästä sovitaan tehtäväkohtaisesti

Viittomakielen aiemmat opinnot tai äidinkielenä suomalainen viittomakieli
Tulkkausalan opinnot eivät edellytä viittomakielen aiempaa osaamista tai viittomakielen opintoja. Mikäli hakija on suorittanut Humakin 60 op tulkkausalan väyläopintokriteerien mukaiset opinnot, voi hän hakea tutkinto-opiskelijaksi niin erillishaussa kuin yhteishaussa kyseisen haun valintaperusteiden mukaisesti (huom! yhden korkeakoulupaikan säännös).

Humakin Helsingin yksikön tulkkikoulutukseen voidaan valita myös kuuroja opiskelijoita, mikäli valitun äidinkieli/kommunikaatiokieli on suomalainen viittomakieli. Humanistisen ammattikorkeakoulun Helsingin yksikkö on ainoa oppilaitos, joka kouluttaa kuuroja tulkkeja.

Julkaisuja tulkkausalasta
Tulkkikoulutuksesta, tulkin ammatista, opinnoista ja Humakin tulkkikouluttajien näkemyksiä alasta voi lukea seuraavista Humakin julkaisuista Työ ja minä & työminä -julkaisusta sekä Kenttä ja koulutus -julkaisusta.
 

- Yleiset opinnot (10 op)

Yleisissä opinnoissa perehdytään ammatillisiin toimintavalmiuksiin sekä opiskeluvalmiuksiin. Opinnot ovat monialaisia eli Humakin eri koulutuksien opiskelijat osallistuvat yhdessä näihin toteutuksiin.

- Ammatilliset opinnot (155 op)

Ammatillisissa opinnoissa perehdytään tulkin ammattiin, ammatillisen toiminnan perusteisiin ja käytöntöihin sekä ammattialaan. Opintojen edetessä opiskelija rakentaa alan ammatillista perustaa ja kehittää omaa ammatillista osaamistaan. Painopisteenä ovat tulkin toimintaympäristöjen tuntemus, ammattikielten hallinta, multimodaalinen vuorovaikutusosaaminen sekä asiakaslähtöisen työskentelyn, kulttuurituntemuksen ja ammatillisuuden vahvistaminen. Ammatilliset opinnot mahdollistavat opiskelijan oppimisen aidoissa työelämän toimintaympäristöissä ja/tai hanketyössä.

- Ammatilliset syventävät opinnot 30 op

Ammatillisesti syventävissä opinnoissa opiskelija vahvistaa osaamistaan ja kasvattaa asiantuntijuuttaan suorittamalla ammatillisia kehittymis- ja urasuunnitelmia tukevia opintoja. Syventävissä opinnoissa opiskelija vahvistaa osaamistaan perehtymällä tulkkaukseen.

- Kehittämistoiminnan opinnot 30 op

Kehittämistoiminnan opinnoissa opiskelija oppii soveltamaan tutkimus- ja kehittämistyön menetelmiä osallistavasti ja niin, että ne vastaavat todellisiin työelämän tarpeista nouseviin kehittämistarpeisiin. Kehittämistoiminnan opinnoissa opiskelija tekee opinnäytetyön. Opinnäytetyö on työelämän tilaama kehittämistehtävä. Sen tarkoitus on konkreettisesti kehittää tilaajan toimintaa ja rakentaa uutta tietoa sekä ammattitaitoa. Opinnäytetyö on laajuudeltaan 15 op. Opinnäytetyö tehdään itsenäisesti tai yhdessä toisen opiskelijan kanssa.

- Vapaasti valittavat opinnot 15 op

Vapaasti valittavien opintojen tavoitteena on, että opiskelija lisää osaamistaan valitsemallaan osa-alueella. Vapaasti valittavien opintojen tarjonta vaihtelee vuosittain.

 Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Tulkki (AMK)

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Humakilla on valtakunnallinen vastuu toimialojensa ammattilaisten kouluttamisesta koko Suomeen sekä kehittää toimialojaan kumppanuudella alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Humak toimii valtakunnallisesti. Humakissa on neljä alueyksikköä – pääkaupunkiseutu (Helsinki, Kauniainen, Nurmijärvi), Turku, Jyväskylä ja Kuopio. Niissä voit opiskella seuraavia tutkintoja (suluissa): Pääkaupunkiseutu,...


Lue lisää oppilaitoksesta Humanistinen ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Ilkantie 4
00400 Helsinki

Arvioinnit
Tulkki (AMK) | viittomakielen tulkkaus | päivätoteutus ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: