Sivuston käyttötapa: Mobiili

Tulkki (AMK) | viittomakielen tulkkaus | päivätoteutus

Humanistinen ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
4 vuotta
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Päiväopinnot
Helsinki
AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Tulkki (AMK) | viittomakielen tulkkaus | päivätoteutus

Tavoite

Viittomakielen, tulkkauksen ja kääntämisen asiantuntijaksi

Humanistisen ammattikorkeakoulun Helsingin yksiköstä valmistuu viittomakielen, tulkkauksen ja kääntämisen asiantuntijoita, jotka voivat toimia tulkkina eri-ikäisille kuuroille, viittomakieltä käyttäville asiakkaille. Syventävät opinnot ja vapaasti valittavat opinnot tarjoavat mahdollisuuden pätevöityä tulkiksi myös muille asiakasryhmille ja muihin asiantuntijatehtäviin.

Tulkkausta tarvitaan kaikilla ihmiselämän alueilla: työssä, yksityiselämän sosiaalisissa tilanteissa, opinnoissa, asioimistilanteissa, perhejuhlissa ja vapaa-ajanvietossa, harrastuksissa sekä yhteiskunnallisessa osallistumisessa.

Tulkkauspalvelu perustuu lakeihin, jotka takaavat kuulo-, kuulonäkö- ja puhevammaisille oikeuden tulkkaukseen. Tulkkauspalvelut mahdollistavat osaltaan kielellisten oikeuksien ja kielellisen saavutettavuuden toteutumisen sekä tasavertaisen osallistumisen yhteiskunnan toimintaan. 

Tulkin AMK-opinnot ovat suunniteltu niin, että opiskelija voi syventää osaamistaan ja vahvistaa yksilöllistä ammattitaitoaan koko opintojensa ajan. Työelämään kytkeytyvässä tutkimus- ja kehitystyössä opiskelija arvioi ja kehittää toimintamalleja tulkin ammatillisissa toimintaympäristöissä yhdessä alan toimijoiden kanssa.

Viittomakielen aiemmat opinnot tai äidinkielenä suomalainen viittomakieli

Tulkkausalan opinnot eivät edellytä viittomakielen aiempaa osaamista tai viittomakielen opintoja. Aiemmista opinnoista ei ole kuitenkaan myöskään haittaa. Mikäli hakija on suorittanut Humakin 60 op tulkkausalan väyläopintokriteerien mukaiset opinnot, voi hän hakea tutkinto-opiskelijaksi niin erillishaussa kuin yhteishaussa kyseisen haun valintaperusteiden mukaisesti (huom! yhden korkeakoulupaikan säännös).

Humakin Helsingin alueyksikön tulkkikoulutukseen voidaan valita myös viittomakielisiä opiskelijoita, mikäli valitun äidinkieli/kommunikaatiokieli on suomalainen viittomakieli.Koulutuksen sisältö

Koulutuksen rakenne

Koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä ja suoritusaika neljä vuotta. Tulkin opinnot rakentuvat:

• Yleiset opinnot 10 op

• Ammatilliset opinnot 155op

• Ammatillisesti syventävät opinnot 30 op

• Kehittämistoiminnan opinnot 30 op

• Vapaasti valittavat opinnot 15 op

- Yleiset opinnot (10 op)

Yleisissä opinnoissa perehdytään ammatillisiin toimintavalmiuksiin sekä opiskeluvalmiuksiin. Opinnot ovat monialaisia eli Humakin eri koulutuksien opiskelijat osallistuvat yhdessä näihin toteutuksiin.  

- Ammatilliset opinnot (155 op) 

Ammatillisissa opinnoissa perehdytään tulkin ammattiin, ammatillisen toiminnan perusteisiin ja käytöntöihin sekä ammattialaan. Opintojen edetessä opiskelija rakentaa alan ammatillista perustaa ja kehittää omaa ammatillista osaamistaan. Painopisteenä ovat tulkin toimintaympäristöjen tuntemus, ammattikielten hallinta, multimodaalinen vuorovaikutusosaaminen sekä asiakaslähtöisen työskentelyn, kulttuurituntemuksen ja ammatillisuuden vahvistaminen. Ammatilliset opinnot mahdollistavat opiskelijan oppimisen aidoissa työelämän toimintaympäristöissä ja/tai hanketyössä.

- Ammatilliset syventävät opinnot 30 op 

Ammatillisesti syventävissä opinnoissa opiskelija vahvistaa osaamistaan ja kasvattaa asiantuntijuuttaan suorittamalla ammatillisia kehittymis- ja urasuunnitelmia tukevia opintoja. Syventävissä opinnoissa opiskelija vahvistaa osaamistaan perehtymällä tulkkaukseen.

- Kehittämistoiminnan opinnot 30 op 

Kehittämistoiminnan opinnoissa opiskelija oppii soveltamaan tutkimus- ja kehittämistyön menetelmiä osallistavasti ja niin, että ne vastaavat todellisiin työelämän tarpeista nouseviin kehittämistarpeisiin. Kehittämistoiminnan opinnoissa opiskelija tekee opinnäytetyön. Opinnäytetyö on työelämän tilaama kehittämistehtävä. Sen tarkoitus on konkreettisesti kehittää tilaajan toimintaa ja rakentaa uutta tietoa sekä ammattitaitoa.  Opinnäytetyö on laajuudeltaan 15 op. Opinnäytetyö tehdään itsenäisesti tai yhdessä toisen opiskelijan kanssa.

- Vapaasti valittavat opinnot 15 op 

Vapaasti valittavien opintojen tavoitteena on, että opiskelija lisää osaamistaan valitsemallaan osa-alueella. Vapaasti valittavien opintojen tarjonta vaihtelee vuosittain. 

Henkilökohtainen opetussuunnitelma

Opiskelu perustuu opintojen alussa laadittavaan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan. Suoritettavien opintojen laajuus ja suoritusaika määräytyvät henkilökohtaisen opintosuunnitelman perusteella, jossa otetaan huomioon opiskelijan aikaisempi soveltuva työkokemus, aikaisemmat soveltuvat opinnot sekä muulla tavalla hankittu alalle soveltuva osaaminen. 

Opinnoissa tarvittavat tekniset välineet

Opiskeluun tarvitaan kannettava tietokone, internetyhteys, kuulokemikrofoni sekä web-kamera.

Opetuskieli

Opetusta annetaan suomen kielen lisäksi myös mm. suomalaisella viittomakielellä. Opintosuorituksia voi tehdä suomen kielellä, suomalaisella viittomakielellä tai muulla erikseen sovitulla kielellä tai menetelmällä. Suorituskielestä ja menetelmästä sovitaan tehtäväkohtaisesti.

 

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Tulkki (AMK)

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Humakilla on valtakunnallinen vastuu toimialojensa ammattilaisten kouluttamisesta koko Suomeen sekä kehittää toimialojaan kumppanuudella alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Humak toimii valtakunnallisesti. Humakissa on neljä alueyksikköä – pääkaupunkiseutu (Helsinki, Kauniainen, Nurmijärvi), Turku, Jyväskylä ja Kuopio. Niissä voit opiskella seuraavia tutkintoja (suluissa): Pääkaupunkiseutu,...


Lue lisää oppilaitoksesta Humanistinen ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Ilkantie 4
00400 Helsinki

Arvioinnit

Tulkki (AMK) | viittomakielen tulkkaus | päivätoteutus ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.