Sivuston käyttötapa: Mobiili

Tulkki | tulkkaustoiminnan kehittäminen | YAMK

Humanistinen ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
2 vuotta
Keväällä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Helsinki
Ylemmät AMK-tutkinnot

Tulkki | tulkkaustoiminnan kehittäminen | YAMK

Koulutus on tarkoitettu Tulkki AMK- tutkinnon suorittaneille asioimistulkeille, viittomakielen tulkeille ja puhevammaisten tulkeille. Lisäksi opistotason viittomakielen tulkin tutkinnon suorittaneet voivat hakea koulutukseen. Hakijoilla pitää olla vähintään kaksi vuotta näiden tutkintojen suorittamisen jälkeistä työkokemusta alalta.

Koulutuksesta valmistuu tulkkaustoiminnan kehittämisen asiantuntijoita kehittämis- ja johtamistehtäviin. Se tuottaa osaajia muun muassa tulkkausalan yrityksiin, koulutus- ja asiantuntijatehtäviin.

Koulutus antaa valmiuksia käyttää kehittävää ja innovatiivista työotetta työelämän prosessien hallinnassa. Koulutus vahvistaa ammatillisia vuorovaikutus- ja viestintätaitoja sekä kykyä verkottua ja soveltaa osaamistaan kansallisissa ja kansainvälisissä ympäristöissä.

Koulutus antaa valmiuksia ja uusia näkökulmia tulkkausalan kehittämiseen ja esimiestyöhön. Koulutuksessa paneudutaan strategiatyöhön ja liiketoiminnan kehittämiseen. Koulutus syventää osallistujien valmiuksia tulkkausalan laatutyöhön ja työhyvinvoinnin johtamiseen. Opintojen keskiössä on tulkkausalan erilaisten toimintaympäristöjen sekä tulkkauspalveluosaamisen kehittäminen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) kautta.

Opinnot vahvistavat työelämässä tarvittavaa asiantuntijaviestinnän ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen osaamista sekä antavat valmiuksia osallistua kansalliseen ja kansainväliseen keskusteluun.

Työelämän tutkimuksellisen kehittämisen opinnot antavat välineitä tutkivan ja kehittävän työotteen laajempaan hallintaan, työelämän kehittämiseen, oman tutkimuksellisen kehittämisosaamisen vahvistamiseen ja mahdollisuuden toimialan kehittämiseen laajemmin.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Tulkki (ylempi AMK)

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Humakilla on valtakunnallinen vastuu toimialojensa ammattilaisten kouluttamisesta koko Suomeen sekä kehittää toimialojaan kumppanuudella alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Humak toimii valtakunnallisesti. Humakissa on neljä alueyksikköä – pääkaupunkiseutu (Helsinki, Kauniainen, Nurmijärvi), Turku, Jyväskylä ja Kuopio. Niissä voit opiskella seuraavia tutkintoja (suluissa): Pääkaupunkiseutu,...


Lue lisää oppilaitoksesta Humanistinen ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Ilkantie 4
00400 Helsinki

Arvoinnit
Tulkki | tulkkaustoiminnan kehittäminen | YAMK ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: