Ylemmät AMK-tutkinnot
Ei arviointeja

Tulkki | tulkkaustoiminnan kehittäminen | YAMK

Humanistinen ammattikorkeakoulu, paikassa Helsinki
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus

Tulkki | tulkkaustoiminnan kehittäminen | YAMK

Koulutus on tarkoitettu Tulkki AMK- tutkinnon suorittaneille asioimistulkeille, viittomakielen tulkeille ja puhevammaisten tulkeille. Lisäksi opistotason viittomakielen tulkin tutkinnon suorittaneet voivat hakea koulutukseen. Hakijoilla pitää olla vähintään kaksi vuotta näiden tutkintojen suorittamisen jälkeistä työkokemusta alalta.

Koulutuksesta valmistuu tulkkaustoiminnan kehittämisen asiantuntijoita kehittämis- ja johtamistehtäviin. Se tuottaa osaajia muun muassa tulkkausalan yrityksiin, koulutus- ja asiantuntijatehtäviin.

Koulutus antaa valmiuksia käyttää kehittävää ja innovatiivista työotetta työelämän prosessien hallinnassa. Koulutus vahvistaa ammatillisia vuorovaikutus- ja viestintätaitoja sekä kykyä verkottua ja soveltaa osaamistaan kansallisissa ja kansainvälisissä ympäristöissä.

Koulutus antaa valmiuksia ja uusia näkökulmia tulkkausalan kehittämiseen ja esimiestyöhön. Koulutuksessa paneudutaan strategiatyöhön ja liiketoiminnan kehittämiseen. Koulutus syventää osallistujien valmiuksia tulkkausalan laatutyöhön ja työhyvinvoinnin johtamiseen. Opintojen keskiössä on tulkkausalan erilaisten toimintaympäristöjen sekä tulkkauspalveluosaamisen kehittäminen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) kautta.

Opinnot vahvistavat työelämässä tarvittavaa asiantuntijaviestinnän ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen osaamista sekä antavat valmiuksia osallistua kansalliseen ja kansainväliseen keskusteluun.

Työelämän tutkimuksellisen kehittämisen opinnot antavat välineitä tutkivan ja kehittävän työotteen laajempaan hallintaan, työelämän kehittämiseen, oman tutkimuksellisen kehittämisosaamisen vahvistamiseen ja mahdollisuuden toimialan kehittämiseen laajemmin.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Helsinki
  • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Tulkki (ylempi AMK)

Humanistinen ammattikorkeakoulu
Ilkantie 4
00400 Helsinki

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Humak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu. Toimipisteet sijaitsevat Pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Kauniainen ja Nurmijärvi), Jyväskylässä, Kuopiossa ja Turussa.  Laajan verkkokoulutuksen ansiosta Humak tarjoaa tutkintoon johtavaa koulutusta käytännössä kaikkialla Suomessa. Humakissa on yli 2200 opiskelijaa, jotka opiskelevat päiväopintoina kampuksilla, monimuoto-opintoina tai suorittavat tutkintonsa kokonaan...

Lue lisää oppilaitoksesta Humanistinen ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu