Kesän lisähaku on auki! Tutustu koulutuksiin ja nappaa opiskelupaikka syksyksi! 🤩

Ylemmät AMK-tutkinnot
Ei arviointeja

Riskienhallinnan ja vastuullisen liiketoiminnan asiantuntija

Pituus
1-2 vuotta
Seuraava aloitus
24 elokuuta, 2023 katso lisätiedot
Toteutustapa
Etätoteutus
Pituus
1-2 vuotta
Seuraava aloitus
24 elokuuta, 2023 katso lisätiedot
Toteutustapa
Etätoteutus
Kysy lisätietoja koulutuksesta! 👍

Riskienhallinnan ja vastuullisen liiketoiminnan asiantuntija (YAMK) | verkko-opinnot

Ihmiset työskentelevät tietokoneilla ja tekevät muistiinpanoja.

Riskienhallinnan ja vastuullisen liiketoiminnan asiantuntija osaa vastata tulevaisuuden haasteisiin ja toimia osana organisaationsa riskienhallinnan kehittämistä. Hänellä on vahva tulevaisuusorientoitunut näkökulma ja hän kykenee arvioimaan toimintaan liittyviä riskejä ja niihin varautumista osana organisaation arkea. 

Riskienhallinnan ja vastuullisuuden liiketoiminnan koulutuksessa opiskelija saa työkaluja ja osaamista liiketoiminnan kokonaisvaltaiseen analysointiin ja hän kykenee näkemään organisaation toimintaan vaikuttavia erilaisia ulkoisia ja sisäisiä riskejä. Koulutuksessa vahvistetaan kirjallista ja suullista viestintää. Näiden taitojen kehittyminen on erittäin tärkeää kokonaisvaltaisen asiantuntijuuden kehittämisen näkökulmasta, selkeä viestintä on toiminnan kehittämisen perusvaatimus.

Koulutuksen opinnot suoritetaan verkko-opintoina. Opintojaksojen kontaktiopetus on pääsääntöisesti iltapäivisin/iltaisin 15-19, keskimäärin kahtena-kolmena arkipäivänä kuukaudessa. Koulutus on soveltava ja työelämän kehittämiseen tähtäävä. Tutkivia ja ongelmaperustaisia oppimis- ja kehittämistehtäviä tehdään opintojaksosta riippuen yksin ja/tai monialaisissa pienryhmissä.

Sisältö

Koulutus muodostuu seuraavista opintojaksokokonaisuuksista:

1) Tutkimus- ja kehittämisosaaminen (30 op),

2) Ydinosaaminen (25 op) ja

3) Profiloiva osaaminen (5/35 op)

Koulutus sisältää seuraavat tutkimus- ja kehittämisosaamisen opinnot, 30 op:

Opinnäytetyö 30 op

Koulutukseen sisältyvät lisäksi seuraavat ydinosaamisen opinnot, 25 op:

Ydinopintoihin kuuluvat opintojaksot ovat:

 • Työelämän kehittämismenetelmät, 5 op (valintakokeena)
 • Riskienhallinta erilaisissa organisaatioissa, 5 op
 • Riskienhallinta ja vastuullisuus osana strategista suunnittelua, 5 op
 • Ennakointi ja tulevaisuusskenaariot vastuullisen liiketoiminnan osana, 5 op
 • Kaksoissiirtymän mahdollisuudet vastuullisen liiketoiminnan edistämisessä 5 op

Koulutuksen sisältöalueisiin kuuluvat myös vapaasti valittavat profiloivan osaamisen opintojaksot, (5/35 op):

Valittavana on muita monialaisia profiloivan osaamisen opintojaksoja Lapin AMKin Master School-tarjonnasta. Profiloivien opintojen tarjonta antaa sinulle mahdollisuuden rakentaa osaamistarpeitasi vastaavan ja urapolkuasi parhaiten tukevan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (eHOPS). Tarjonnassa on sekä suomenkielisiä että englanninkielisiä opintoja muun muassa seuraavista kokonaisuuksista: digitalisaatio-osaaminen, hyvinvointiosaaminen, johtamisosaaminen, yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, sosiaali- ja terveysalan esihenkilötyöosaaminen, teknologiaosaaminen, tiedolla johtamisen osaaminen, tulevaisuuden muotoiluosaaminen, tutkimus- ja kehittämisosaaminen sekä uudistuva työelämäosaaminen. Profiloivaan osaamiseen voit valita myös muissa korkeakouluissa tarjolla olevia ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia (EQF7) opintoja tai esimerkiksi valtakunnallisen CampusOnlinen YAMK-tasoisia verkko-opintoja.

Pätevyys

Ylempi AMK-tutkinto antaa pätevyyden toimia vaativissa esimies-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK) antaa kelpoisuuden julkiseen virkaan ja tehtävään, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Koulutus noudattaa European Qualification Framework (EQF) osaamisen tasokuvauksia sekä tutkintojen ja muun osaamisen kansallisen viitekehyksen (NQF) osaamiskuvauksia. Ylemmän korkeakoulututkinnon osaamista vastaa taso 7.

Tutkinto antaa kelpoisuuden yliopistollisiin jatko-opintoihin.

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Riskienhallinnan ja vastuullisen liiketoiminnan asiantuntija, voit täyttää alta löytyvän yhteydenottolomakkeen. Kysymyksesi lähetetään suoraan oppilaitokselle.

Hakeminen

Koulutus on virtuaalinen ja monialainen. Siihen voi hakea kun on hankkinut AMK- tai muun korkeakoulututkinnon, opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon ja sen jälkeen vähintään kaksi vuotta työkokemusta.

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Tutkintonimikkeet ovat:

 • Agrologi YAMK
 • Geronomi YAMK
 • Fysioterapeutti YAMK
 • Insinööri YAMK
 • Liikunnanohjaaja YAMK
 • Metsätalousinsinööri YAMK
 • Restonomi YAMK
 • Sairaanhoitaja YAMK
 • Sosionomi YAMK
 • Terveydenhoitaja YAMK
 • Tradenomi YAMK

Tutkintonimike juontuu opiskelijan taustalla olevasta AMK-tutkinnosta.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Riskienhallinnan ja vastuullisen liiketoiminnan asiantuntija? Täytä yhteystietosi, niin oppilaitos ottaa sinuun yhteyttä.