Kandi- ja maisteriohjelmat

Tietotekniikka

Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus

Tietotekniikka

Tavoite

Maailma on digitaalinen, ja ohjelmistot ja teknologiat ovat yhä merkittävämpi osa jokapäiväistä elämäämme. Digitaalinen murros muuttaa koko yhteiskunnan rakenteet ja toimintatavat, joten tietotekniikan osaajille on lukemattomia mahdollisuuksia avoinna. 

Ohjelmointiosaaminen antaa sinulle työkalut ratkoa isoja yhteiskunnan haasteita. Haasteet voivat liittyä esimerkiksi digitalisaatioon, energiankulutuksen vähentämiseen, yritysmaailman tutkimus- ja kehitystarpeisiin tai vaikkapa kuluttajien toimintatapojen ohjaamiseen kestävän kehityksen suuntaan.

Tietotekniikka sopii sinulle, joka olet kiinnostunut ongelmanratkaisusta ja haluat vaikuttaa siihen, että asioita tehdään jatkossa nopeammin, halvemmalla ja entistä tehokkaammin. Tuotat ratkaisuja huomioiden niin yksittäisten ihmisten kuin suurten yritysten tarpeet.

Mitä tietotekniikan koulutusohjelmassa oppii?

Ohjelmistosuunnittelun ja digitaalisen murroksen diplomi-insinöörinä kehität kannattavia, ekologisia ja käyttäjät huomioivia ratkaisuja eri tarpeisiin. Ymmärrät, että ohjelmistot ja tietotekniset laitteet ovat myös välineitä ratkaisuille: ne toimivat usein muiden tieteenalojen oleellisena tukena sen lisäksi että ne itse luovat mahdollisuuksia ja palveluja.

Tietotekniikan kandidaattiohjelman pääaineopinnoissa tärkein tavoite on saavuttaa kyky osallistua ohjelmistoprojekteihin kehittäjänä. Opit tieteellistä ajattelua ja saat valmiuksia tieteelliseen työskentelyyn. Saat valmiuksia hyödyntää matematiikan ja luonnontieteiden tietoja ongelmien ratkaisemisessa.

Opit hahmottamaan suuria kokonaisuuksia ja ottamaan ohjelmistojen suunnittelussa huomioon digitalisaation, tiedonhallinnan sekä kestävän kehityksen näkökulmat. Pääset hyödyntämään loogista ajattelua ja luonnontieteitä ongelmien ratkaisemisessa sekä soveltamaan oppimaasi todellisiin arjen ja yrityselämän yliopistolle tarjoamiin haasteisiin. 

Liiketoiminnan näkökulma opinnoissa auttaa sinua hahmottamaan, millaista yritystoimintaa ohjelmistojen avulla voi luoda ja kuinka työllistyt valmistuttuasi. Jo opintojen aikana voit hyödyntää yliopiston start up- ja ohjelmistokehityksen alustoja ja kehittää omaa liiketoimintaasi. Valitsemalla sivuopintokokonaisuudeksi kauppatieteet tai tuotantotalouden voit entisestään syventää kaupallista osaamistasi uusien tuotteiden ja palveluiden kehittäjänä.

Koulutuksen sisältö

Tietotekniikan kandidaattiohjelman pääaineopinnoissa tärkein tavoite on saavuttaa kyky osallistua ohjelmistoprojekteihin kehittäjänä. Pääaineopinnoissa keskitytään aluksi perusasioiden ymmärtämiseen sekä ohjelmointitaidon oppimiseen. Taitojen lisääntyessä ohjelmoinnin tukena käytetään erilaisia työkaluohjelmia.

Sinulle tulevat tutuiksi perusohjelmointikielet kuten Python, C, Java ja SQL sekä debuggerit, versionhallinta, virheenjäljittimet ja erilaiset suunnitteluohjelmat. Laaja-alainen ohjelmointikielten ja työkalujen käyttö on tärkeää, sillä se mahdollistaa sopivien kielten ja työkalujen valinnan tarpeiden perusteella.

Tietotekniikassa opiskelusi sisältää paljon käytännön ohjelmointia. Opinnoissasi korostuu ongelmanratkaisuun pohjautuva oppiminen.  Saat ongelmanratkaisuun valmiuksia esimerkiksi code campeillä, joilla pääset suunnittelemaan ja rakentamaan tiimityönä ohjelmistoja yrityksiltä saatujen ongelmien ratkaisemiseksi. Koska ammattimainen ohjelmointi on useimmille opiskelijoille uusi asia, käytetään erityisesti ohjelmoinnin peruskursseilla LUTin omien opettajien tekemiä, opiskelua helpottavia ohjelmointioppaita. Lisäksi kursseilla hyödynnetään luentovideoita sekä verkkokursseja ja verkko-opiskelun ratkaisuja.

Perusohjelmointikurssien jälkeen opintojesi painopiste siirtyy ohjelmistotuotantoon, eli käyttövalmiin ohjelman ja sen muiden keskeisten elementtien kuten asennusohjelmiston ja dokumentaation, tuotantoon ja siihen, miten ohjelmistotuotantoa voidaan tehdä tehokkaasti eri tilanteissa.

Opiskelun sisältöjä tietotekniikassa:

 • Tietojenkäsittely
 • Ohjelmointi
 • Ohjelmistotuotanto
 • Verkkosovellukset
 • Tietorakenteet ja algoritmit
 • Tietokannat

Sivuopinnoiksi voit valita laajasta tarjonnasta joko jonkin muun tekniikan alan tai kaupallisesti painottuneen kokonaisuuden. Sivuaine on valittavissa seuraavista:

Koulutusohjelma suosittelee seuraavia sivuainekokonaisuuksia:

 • Tuotantotalous
 • Liiketoimintaosaaminen

Sivuopinnot voi valita myös seuraavista:

 • Konetekniikka
 • Energiatekniikka
 • Ympäristötekniikka
 • Kemia
 • Sähkötekniikka
 • Teknillinen fysiikka
 • Teknillinen matematiikka
 • Data-analytiikka
 • Huom! Tarkista ns. laajan sivuopinnon esitietovaatimukset, jos haluat jatkaa saman alan sivuopintoa DI-vaiheessa.


Kandidaatin tutkinnossa valitsemaasi sivuainetta voit jatkaa diplomi-insinööriohjelmassa.

Diplomi-insinööriohjelmassa osaamisesi syventyy, ja sen suoritettuasi voit tyypillisesti olla ohjelmistoprojekteissa keskeinen asiantuntija tai vastuullinen vetäjä.

Diplomi-insinöörin opinnot valmistavat sinua kehittämään yrityksiä niin teknisten ratkaisujen, kuin koko toiminnan organisoinnin tasolla. Valmistuttuasi pystyt vaikuttamaan siihen, kuinka tietotekniset ratkaisut auttavat koko yhteiskuntaa kehittymään kestävämpään suuntaan. Vihreän tietotekniikan ja eettisesti kestävän ajattelun kautta voit esimerkiksi edesauttaa resurssiviisasta teollista tuotantoa sekä parantaa kuluttajien terveydenhoitopalveluja.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

 • Lähiopetus
 • Lappeenranta
 • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto
Skinnarilankatu 34
53850 Lappeenranta

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto

LUT-yliopisto on vuonna 1969 perustettu tekniikan, talouden ja yhteiskuntatieteiden yliopisto. Puhdas energia, vesi ja ilma ovat elämän edellytyksiä, joihin LUT-yliopistossa etsitään ratkaisuja tekniikan, talouden ja yhteiskuntatieteiden osaamisella. LUT-yliopisto auttaa yhteiskuntaa ja yrityksiä uudistumaan kestävästi. LUT-yliopiston kansainvälisessä tiedeyhteisössä on 7 500...

Lue lisää oppilaitoksesta Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu