Kandi- ja maisteriohjelmat

Tietotekniikka

Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Tietotekniikka

LUTin tietotekniikalla on vahva yhteys yrityselämän tarpeisiin. Digitalisaation ohjaamassa taloudessa tartutaan kestävän kehityksen haasteisiin ja kehitetään käyttäjälähtöisiä ohjelmistoja.

Tietotekniikan ohjelmassa opit ratkaisemaan suuria yhteiskunnallisia haasteita digitalisaation ja ohjelmistotuotannon osaamisella. Haasteet voivat liittyä esimerkiksi energiankulutuksen vähentämiseen, yritysmaailman tutkimus- ja kehitystarpeisiin, kuluttajien toimintatapojen ohjaamiseen kestävän kehityksen suuntaan tai samoista asioista kiinnostuneiden ihmisten yhdistämiseen työyhteisöissä tai verkkopeleissä.

Tietotekniikka sopii sinulle, joka olet kiinnostunut ongelmanratkaisusta ja haluat vaikuttaa siihen, että asioita tehdään jatkossa nopeammin, halvemmalla ja entistä tehokkaammin. Tuotat ratkaisuja huomioiden niin yksittäisten ihmisten kuin suurten yritysten tarpeet.

LUTin tietotekniikan opintojen sisällöissä on vahva yhteys tuotantotalouteen ja kauppatieteisiin, minkä avulla erotut työmarkkinoilla. Liiketoimintanäkökulma ja koulutusohjelman jatkuva vuoropuhelu alan yritysten kanssa varmistavat, että sinua arvostetaan työmarkkinoilla.

Tietotekniikan koulutusohjelmassa suoritat ensin alempana korkeakoulututkintona kolmivuotisen tekniikan kandidaatin tutkinnon (180 opintopistettä). Kandidaatinopintojen jälkeen sinulla on oikeus jatkaa tietotekniikan diplomi-insinööri- eli maisteriohjelmassa (120 opintopistettä).

Tietotekniikan kandidaattiohjelman pääaineopintojen tärkein tavoite on kyky osallistua ohjelmistoprojekteihin kehittäjänä. Pääaineopinnoissa keskitytään aluksi perusasioiden ymmärtämiseen sekä ohjelmointitaidon oppimiseen. Taitojen lisääntyessä ohjelmoinnin tukena käytetään erilaisia työkaluohjelmia.

Sinulle tulevat tutuiksi perusohjelmointikielet kuten Python, C, Java ja Javascript, erilaiset tietokantaratkaisut sekä ohjelmointityön työkalut kuten debuggerit, kehysympäristöt, versionhallintaratkaisut, virheenjäljittimet ja erilaiset suunnitteluohjelmat. Laaja-alainen ohjelmointikielten ja työkalujen käyttö on tärkeää, sillä se mahdollistaa sopivien kielten ja työkalujen valinnan tarpeiden perusteella.

Perusohjelmointikurssien jälkeen opintojesi painopiste siirtyy ohjelmistotuotantoon, eli käyttövalmiin ohjelman ja sen muiden keskeisten elementtien kuten asennusohjelmiston ja dokumentaation, tuotantoon ja siihen, miten ohjelmistotuotantoa voidaan tehdä tehokkaasti eri tilanteissa.

Tietotekniikan maisteriohjelmat

Diplomi-insinööriohjelmassa osaamisesi syventyy, ja sen suoritettuasi voit tyypillisesti olla ohjelmistoprojekteissa keskeinen asiantuntija tai vastuullinen vetäjä.

Diplomi-insinöörin opinnot valmistavat sinua kehittämään yrityksiä niin teknisten ratkaisujen, kuin koko toiminnan organisoinnin tasolla. Valmistuttuasi pystyt vaikuttamaan siihen kuinka tietotekniset ratkaisut auttavat koko yhteiskuntaa kehittymään kestävämpään suuntaan. Vihreän tietotekniikan ja eettisesti kestävän ajattelun kautta voit esimerkiksi edesauttaa resurssiviisasta teollista tuotantoa sekä parantaa kuluttajien terveydenhoitopalveluja.

Tietotekniikassa on tarjolla kolme maisterohjelmaa:

  • Software Engineering and Digital Transformation
  • Software Product Management and Business
  • Digital Systems and Service Development

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Lappeenranta
  • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto
Skinnarilankatu 34
53850 Lappeenranta

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto

LUT on vuonna 1969 perustettu tekniikan, talouden ja yhteiskuntatieteiden yliopisto. Puhdas energia, vesi ja ilma ovat elämän edellytyksiä, joihin LUT-yliopistossa etsitään ratkaisuja tekniikan, talouden ja yhteiskuntatieteiden osaamisella. Yliopisto auttaa yhteiskuntaa ja yrityksiä uudistumaan kestävästi. Kansainvälisessä tiedeyhteisössä on 8 000 jäsentä....

Lue lisää oppilaitoksesta Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu