🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Ylemmät AMK-tutkinnot

Tradenomi (YAMK) | liiketoiminnan kehittäminen

Savonia-ammattikorkeakoulu, paikassa Kuopio
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Monimuotototeutus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Monimuotototeutus

Tradenomi (YAMK) | liiketoiminnan kehittäminen

Ketteryys ja muutoskyvykkyys ovat nopeasti muuttuvan työelämän ja liiketoimintaympäristön edellytyksiä. Tradenomin ylempi ammattikorkeakoulututkinto kehittää asiantuntijuuttasi muutostarpeiden tunnistamisessa ja keinojen löytämisessä liiketoiminnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen.   

Koulutuksessa täydennät omaa liiketalouden asiantuntemustasi ja hankit uutta osaamista liiketoiminnan eri osa-alueiden, prosessien, henkilöstön ja työyhteisön hyvinvoinnin kehittämisestä ja johtamisesta. Saat näkökykyä tulevaisuuden muutostarpeisiin sekä keinoja, työkaluja ja rohkeutta muutokseen ryhtymiseen sekä sen hallitsemiseen.  

Koulutuksen käytyäsi osaat:  

  • strategisesti johtaa, kehittää ja uudistaa organisaation toimintaa tulevaisuuden tarpeisiin  
  • arvioida ja kehittää monipuolisesti omia esihenkilö- ja asiantuntijavalmiuksia  
  • toimia menestyksekkäästi esihenkilönä  
  • johtaa henkilöstön osaamista jatkuvasti muuttuvassa ja moninaistuvassa työyhteisössä  

Savonia-ammattikorkeakoulun ylempi ammattikorkeakoulututkinto tarjoaa myös luontevan väylän verkostoitumiseen ja asiantuntijuuden vaihtoon opiskelijakollegoittesi kanssa.   

Koulutus toteutetaan verkkototeutuksena. Opiskelu onnistuu joustavasti työn ohella kotipaikkakunnasta riippumatta.

Koulutuksen sisältö

Liiketoiminnan kehittämisen YAMK-koulutuksessa vahvistat kehittämis- ja johtamisosaamiseesi liittyviä osa-alueita, kuten tulevaisuuden johtajuutta, liiketoiminnan luovaa kehittämistä, asiakkuuksien ja myynnin johtamista sekä strategista talouden ohjausta. Opintojen aikana sinulla on mahdollista kehittää osaamistasi myös esimerkiksi palvelumuotoilussa, työhyvinvoinnissa ja esihenkilöviestinnässä oman osaamisprofiilisi kehittämistarpeet huomioiden. 

Opinnot koostuvat verkkoympäristössä opiskelusta, intensiivilähipäivistä, itsenäisestä opiskelusta, käytännön työstä ja kehittämistehtävistä. Koulutus sisältää asiantuntijuutta syventäviä ammatillisia opintoja ja monialaisia valinnaisia opintoja.  

Sinulla on mahdollisuus tavata opiskelijakollegoita ja osallistua pääosin työpajatyyppisiin intensiivipäiviin muutamia kertoja lukuvuoden aikana. Intensiivilähipäivät järjestetään hybridinä. Opetukseen voi osallistua joko paikan päällä Microkadun kampuksella Kuopiossa tai verkon kautta.

Intensiivipäivät ovat yleensä perjantaisin ja lauantaisin. Lähipäivien määrään ja rytmitykseen vaikuttavat myös opiskelijan omat valinnat valinnaisten opintojen osalta.

Halutessaan tutkinto-ohjelman voi suorittaa kokonaan verkossa, vierailematta lainkaan Savonian kampuksella. Osallistuminen ainakin koulutuksen aloitussessioon Microkadun kampuksella Kuopiossa on kuitenkin vahvasti suositeltavaa.

Uramahdollisuudet

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot on suunnattu jo työelämässä oleville korkeakoulututkinnon suorittaneille. YAMK-tutkinto laajentaa ja syventää osaamistasi sekä antaa tarvittavat teoreettiset tiedot alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimiseen. 

YAMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Ylempi AMK-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin. 

Tradenomi (YAMK) on englanniksi Master of Business Administration (MBA). 

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Monimuotototeutus
  • Kuopio
  • Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan ammattikorkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi. 

Hakukelpoisuuden antaa korkeakoulututkinto, esimerkiksi tradenomin (AMK), kauppatieteiden kandidaatin tai restonomin (AMK) tutkinto. Hakukelpoisuuden antaa myös vanhamuotoinen opistoasteen tutkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Opistoasteen tutkintoja ei pääsääntöisesti ole enää voinut suorittaa 2000-luvulla. Esimerkiksi lähihoitajan, merkantin ja mekaanikon tutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja.

Tutkinnon lisäksi hakijalla täytyy olla vähintään kaksi vuotta (24 kk) liiketalouden alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta.

Tutkinto / todistus

Tradenomi (YAMK)

Savonia-ammattikorkeakoulu
Microkatu 1
70201 Kuopio

Savonia-ammattikorkeakoulu on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista. Koulutamme vahvoja osaajia kuudella eri koulutusalalla. Joustava koulutustapamme mahdollistaa opiskelun myös työn ohella. Lisäksi tarjoamme työssä olevalle henkilöstölle mahdollisuuden osaamisen uudistamiseen.  Kampuksia on kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee yli...

Lue lisää oppilaitoksesta Savonia-ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu