AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Bachelor of Business Administration | International Business

Seinäjoen ammattikorkeakoulu, paikassa Seinäjoki
Pituus
3,5 vuotta
Opiskelukieli
englanti
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Joint application January
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3,5 vuotta
Opiskelukieli
englanti
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Joint application January
Toteutustapa
Lähiopetus

Bachelor of Business Administration | International Business

SeAMKin International Business -koulutus antaa opiskelijalle kansainvälisessä liiketoiminnassa tarvittavat teoreettiset tiedot käytännön taitoja unohtamatta. Opiskelija saa kokonaiskäsityksen liiketoimintaosaamisesta ja perehtyy yritysten ja organisaatioiden kansainvälisiin toimintoihin. Opiskelija perehtyy myös erilaisten kulttuurien kohtaamiseen, yrittäjyyteen, digitalisiin liiketoimintamalleihin ja -prosesseihin.

Opiskelija tutustuu yritystoimintaan virtuaaliyritystoiminnan kautta. Hän pääsee heti ensimmäisestä vuodesta alkaen soveltamaan taitojaan käytännössä sekä toimimaan monikulttuurisessa tiimissä. Opiskelija syventää myös englannin kielen taitoaan sekä opiskelee valitsemaansa toista vierasta kieltä.

Toisena opiskeluvuotena opiskelija perehtyy kansainväliseen liiketoimintaan, markkinointiin ja digitaaliseen liiketoimintaan. Opetusta antavat myös ulkomaalaiset vierailijat yhteistyökorkeakouluista eri puolilta maailmaa. Opinnoissa on mukana ulkomaalaisia kaksoistutkinto-opiskelijoita. Opintoihin kuuluvat yhteistyöprojektit paikallisten ja kansainvälisten yritysten kanssa.

Kolmantena vuotena valitaan vähintään yksi kuudesta erikoistumisvaihtoehdosta: kansainvälinen kauppa, kansainvälinen markkinointi, kestävä kehitys, tuotantotalous, digitaalinen liiketoiminta tai urheilu- ja e-urheiluliiketoiminta. Opiskelijoilla on mahdollista lähteä ulkomaan vaihtojaksolle. Valittavana on yli 150 yhteistyökorkeakoulua ympäri maailman. Myös harjoittelun voi suorittaa ulkomailla ja opiskelija saa oivan tilaisuuden soveltaa käytäntöön kaikkea oppimaansa. Suorittamalla koko lukuvuoden opinnot ulkomailla opiskelijalla on mahdollisuus tehdä kansainvälinen kaksoistutkinto, jolloin hän saa tutkintotodistuksen myös yhteistyökorkeakoulusta.

Viimeisenä lukukautena opiskelija tekee opinnäytetyön ja on näin valmis työelämään.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Seinäjoki
  • englanti
  • Viimeinen hakuaika: Joint application January

Hakeminen

Koulutukseen haetaan yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Bachelor of Business Administration

Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kampusranta 11
60101 Seinäjoki

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa kuulut yhteensä 5000 seamkilaisen joukkoon. SeAMKissa on vahva yhteisöllisyys ja me-henki. Vuorovaikutus opiskelijoiden ja henkilökunnan kesken on helppoa. Meillä on tekemisen meininki! Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) on kolmatta kertaa Suomen paras ammattikorkeakoulu valtakunnallisen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyn (AVOP) vuoden 2022 tuloksissa. Tämä todentaa hyvin...

Lue lisää oppilaitoksesta Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu