Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso kesällä haussa olevia koulutuksia ja nappaa opiskelupaikka syksylle! 💻✨

Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Helsinki
Kandi- ja maisteriohjelmat

Ohjaus

Tavoite

Ohjauksen opinnot ovat viisivuotinen kokonaisuus ja ne koostuvat kolmevuotisista kandidaattiopinnoista (180 op) sekä kaksivuotisista maisteriopinnoista (120 op). Kandidaattiopinnoissa opit ohjaajan työssä toimimisen perusteet. Maisteriopinnoissa syvennät osaamistasi ja saat mahdollisuuden tutkia omia kiinnostuksen kohteitasi laajemmin. Koulutuksessa tavoitellaan avointa, uteliasta ja keskustelevaa ilmapiiriä ja halua tutkia omaan taiteenalaan, kulttuuriin ja yhteiskuntaan liittyviä kysymyksiä.

Ohjauksen opinnot lähtevät liikkeelle taiteenlajin teoreettisiin ja käytännöllisiin lähtökohtiin tutustumisesta. Traditioon ja taiteenlajin nykyisyyteen kiinnittyviä ajatus- ja toimintatapoja sovelletaan harjoitustöissä. Havainnoit itsellesi merkityksellisiä taiteen tekemisen lähtökohtia ja sanallistat ajatteluasi muille. Luot persoonallista näyttämökieltä sekä kykenet oman työsi käsitteelliseen ja teoreettiseen pohdintaan. Opintojen edetessä hahmotat oman työsi yhä vahvemmin osana laajempaa teatterintekemisen kontekstia ja yhteiskuntaa.

Ohjauksen koulutusohjelma antaa opiskelijalle edellytykset oman taiteellisen ominaislaadun jatkuvaan kehittämiseen ja valmiudet jatko-opintoihin. Koulutuksen keskeisiin tavoitteisiin kuuluvat taiteellisen ilmaisun ja näkemyksen jatkuva kehittäminen, ennakkoluuloton ideointi sekä analyyttinen ja kriittinen ajattelu. Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saa syvällisen käsityksen teatteritaiteen luonteesta, sen historiasta ja nykypäivästä.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi (Hakuaika 1).

Tutkinto / todistus

Teatteritaiteen kandidaatti ja maisteri

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu (TeaK) on esittävien taiteiden uudistaja ja kiinnostusta herättävä tutkimusyksikkö, joka tarjoaa koulutusta kandidaatin tutkinnosta tohtoritasolle.  Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta voit valmistua valo- tai äänisuunnittelijaksi, tanssijaksi, koreografiksi, teatteri- tai tanssialan pedagogiksi, näyttelijäksi, ohjaajaksi, dramaturgiksi tai esitystaitelijaksi. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu tarjoaa myös ruotsinkielistä näyttelijäntaiteen...


Lue lisää oppilaitoksesta Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

PL 20
00097 Taideyliopisto

Arvioinnit
Ohjaus ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.
Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Opiskele itsesi onnelliseksi!

Kymenlaakson opisto on korkeatasoinen visuaaliseen alaan erikoistunut kansanopisto, jossa voit opiskella lukukauden tai lukuvuoden.