Itsenäiset maisteriohjelmat
Ei arviointeja

Ohjaus, maisteriohjelma

Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Tammikuun yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Tammikuun yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus

Ohjaus, maisteriohjelma

Tavoite

Maisteriopinnot ovat kandiopintoja vapaammat ja ne sisältävät mahdollisuuksia itsenäisen taiteellisen työn tekemiseen. Opiskelija osallistuu aktiivisesti omien opintojensa suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä koulutusohjelman yhteiseen taiteenalan kehitystyöhön.Opinnot tukevat tutkivan asenteen kehittymistä taiteellista työtä kohtaan, sekä asettavat opiskelijan taiteellisen työn suhteeseen ympäröivän maailman, yhteiskunnan ja taiteen kentän kanssa.

Opintojen punaisena lankana toimii kandiopintojen lopussa tai maisteriohjelmaan haettaessa artikuloitu taiteellinen kysymys tai kiinnostuksen kohde. Maisteriopintojen aikana opiskelija etsii sellaisia teoreettisia ja käytännöllisiä näkökulmia ohjaajan työhön, jotka auttavat häntä kehittämään ja syventämään kyseistä aihetta sekä laajemmin omaa osaamistaan. Maisteriopintojen päätepisteenä on opinnäytetyön tekeminen, jossa opiskelijan oma taiteellinen kysymys näyttäytyy.

Osaamistavoitteet:

Opiskelija syventää teatteritaiteen tiedollisia ja taidollisia valmiuksiaan oman kiinnostuksensa mukaisesti. Hän kehittää omaa ajatteluaan ja tekemistään tietoisesti ja itsenäisesti sekä jakaa ja reflektoi niitä muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa.

Opiskelija kehittää omaa taiteellista ajatteluaan ja praktiikkaansa. Hän etsii itselleen merkityksellisiä taiteellisia lähtökohtia, suunnittelee taiteellista työtään ja asettaa sille tavoitteita. Opiskelija ymmärtää taiteellisen tiedon luonnetta ja merkityksiä esitysten valmistamisen ja taiteellisen tutkimisen kautta. Hän muodostaa henkilökohtaista taiteen teoriaa. Opiskelija arvioi omaa teoreettista ajatteluaan sekä taiteellista työtään suhteessa muuhun taiteen kenttään, teoreettisiin ajatusmalleihin sekä ympäröivään todellisuuteen.

Opiskelija kehittää omaa taiteellis-tuotannollista ajatteluaan ja käytännön johtamistaitojaan eri konteksteissa. Hän osaa toimia erilaisissa taiteen tuotantorakenteissa.

2020 uusia opiskelijoita otetaan 2.

Mikäli koulutus-/maisteriohjelmaan ei ole riittävästi valintakriteerit täyttäviä hakijoita, voidaan erillisellä päätöksellä ottaa vähemmän opiskelijoita kuin tässä esitetty hyväksyttävien opiskelijoiden määrä.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Helsinki
  • Viimeinen hakuaika: Tammikuun yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi (Hakuaika 1).

Tutkinto / todistus

Teatteritaiteen maisteri

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu
PL 20
00097 Taideyliopisto

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu (TeaK) on esittävien taiteiden uudistaja ja kiinnostusta herättävä tutkimusyksikkö, joka tarjoaa koulutusta kandidaatin tutkinnosta tohtoritasolle.  Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta voit valmistua valo- tai äänisuunnittelijaksi, tanssijaksi, koreografiksi, teatteri- tai tanssialan pedagogiksi, näyttelijäksi, ohjaajaksi, dramaturgiksi tai esitystaitelijaksi. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu tarjoaa myös ruotsinkielistä näyttelijäntaiteen...

Lue lisää oppilaitoksesta Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu