Kesän lisähaku on auki! Tutustu koulutuksiin ja nappaa opiskelupaikka syksyksi! 🤩

Kandi- ja maisteriohjelmat
Ei arviointeja

Valosuunnittelu

Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Tammikuun yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Tammikuun yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus

Valosuunnittelu

Tavoite

Perustehtävä:
Valosuunnittelun opinnot kouluttavat esittävien taiteiden ja kulttuurituotantojen alueelle ammattitaitoisia, monipuolisia ja yhteistyökykyisiä taiteilijoita. Koulutuksen sisältämä opetus tarjoaa monenlaisia tietoja ja taitoja, jotka ovat luonteeltaan akateemisia, käytännöllisiä, ammatillisia, sosiaalisia ja eettisiä. Koulutus kehittää opiskelijan valmiuksia arvioida omaa ja toisten työtä sekä antaa ja ottaa vastaan palautetta. Koulutuksen esityksellinen näkökulma opettaa visuaalista sisältöajattelua, joka mahdollistaa työskentelyn eri esityksen lajityyppien parissa. Se on hyödyllistä myös laajemmalla työkentällä, esimerkiksi tapahtumasuunnittelun ja arkkitehtuurivalaistuksen alueilla. Opinnot syventävät opiskelijan asiantuntijuutta ja antavat pohjaa taiteenalan kehitystyöhön ja mahdollisiin jatko-opintoihin.

Lisätiedot:
Ensimmäisenä vuonna koulutus avaa näkökulmia suunnittelijan työhön, opiskelijan ilmaisullista ajattelua ja ymmärrystä valon sekä äänen käytöstä esittävissä taiteissa. Oman välineen käyttöön saadaan tiedolliset ja taidolliset valmiudet. Opiskelu toteutetaan suurelta osin yhdessä äänisuunnittelun ja lavastuksen opiskelijoiden kanssa.

Toisena vuonna paino on esityksellisten rakenteiden hahmottamisessa sekä taiteellisen ryhmätyöskentelyn metodeissa ja välineissä, jotta opiskelija voi toimia osana taiteellista työryhmää toisen vuoden produktiossa. Lisäksi toisen vuoden opinnoissa syvennetään valosuunnittelun tiedollista ja taidollista osaamista.

Kandidaatin tutkinnon viimeisenä vuonna suuntaudutaan kohti ammatillisuutta ja ammatissa toimimista. Ammattiteatterissa toimivan valosuunnittelijan työskentelyn seuraaminen ja avustaminen mahdollistaa oman taiteellisen näkemyksen ja osaamisen peilaamisen opintojen puolivälissä. Kandiproduktiossa opiskelijalla on mahdollisuus soveltaa kaikkia tähän asti oppimiaan taitoja. Kandidaatin opinnot päättävässä portfoliossa opiskelija esittelee ja pohtii oppimaansa ja taiteellista kehittymistään kolmen vuoden ajalta.

Maisteriopinnoissa opiskelijalla on mahdollisuus suuntautua oman kiinnostuksensa mukaisesti. Hän voi sisällyttää henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaansa laajasti opintoja oman koulutusohjelman, oman akatemian tai koko Taideyliopiston tarjonnasta. Opinnäytteessään opiskelija syventää osaamistaan valitsemallaan aihealueella. Kirjallisessa osiossa hän osoittaa akateemisia valmiuksiaan ja kykyään taiteellisen toimintansa reflektointiin.

Osaamistavoitteet:
Valosuunnittelun koulutusohjelmasta valmistunut opiskelija tuntee esittävien taiteiden valosuunnittelun traditiota, nykykäytäntöjä ja käsitteistöä. Hän hallitsee visuaalisia ilmaisukeinoja ja välineitä, tuntee taiteellista ja teknistä suunnitteluprosessia. Valmistuttuaan opiskelija osaa toimia moniammatillisessa taiteellisessa työryhmässä aktiivisena jäsenenä tuottaen taiteellista sisältöä. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa valaistuksen esitykseen. Hänellä on valmiuksia laajentaa työnkuvaansa myös esittävien taiteiden ulkopuolelle.

2020 uusia opiskelijoita otetaan 4. 

Mikäli koulutusohjelmaan ei ole riittävästi valintakriteerit täyttäviä hakijoita, voidaan erillisellä päätöksellä ottaa vähemmän opiskelijoita kuin tässä esitetty hyväksyttävien opiskelijoiden määrä

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Helsinki
  • Viimeinen hakuaika: Tammikuun yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi (Hakuaika 1).

Tutkinto / todistus

Teatteritaiteen kandidaatti ja maisteri

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu
PL 20
00097 Taideyliopisto

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu (TeaK) on esittävien taiteiden uudistaja ja kiinnostusta herättävä tutkimusyksikkö, joka tarjoaa koulutusta kandidaatin tutkinnosta tohtoritasolle.  Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta voit valmistua valo- tai äänisuunnittelijaksi, tanssijaksi, koreografiksi, teatteri- tai tanssialan pedagogiksi, näyttelijäksi, ohjaajaksi, dramaturgiksi tai esitystaitelijaksi. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu tarjoaa myös ruotsinkielistä näyttelijäntaiteen...

Lue lisää oppilaitoksesta Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu