🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot

Kirjasto- ja tietopalveluiden koulutus | tradenomi | monimuotototeutus

Turun ammattikorkeakoulu, paikassa Turku
Pituus
3,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Monimuotototeutus
Pituus
3,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Monimuotototeutus

Kirjasto- ja tietopalveluiden koulutus | tradenomi | monimuotototeutus

Kirjasto- ja tietopalvelualan koulutuksen tavoitteena on valmentaa kirjastoalan ammattilaisia, jotka osaavat toimia muuttuvassa kirjastomaailmassa. Koulutuksesta valmistuvilla tradenomeilla on valmiuksia työskennellä kirjaston moninaisissa asiakaspalvelu-, metatieto-, tietopalvelu- ja ohjaustehtävissä. Korostamme kirjaston merkitystä lukutaidon, tasa-arvon ja osallisuuden edistäjänä. Opintoihin kuuluvat liiketalouden opinnot antavat valmiuksia toimia myös kirjaston johtotehtävissä.

Kirjasto- ja tietopalvelut -monimuotokoulutus on suunnattu sekä kirjastoalalle aikoville että jo kirjastossa työskenneille, jotka haluavat kehittää osaamistaan. Monimuotokoulutuksessa opinnot voi suorittaa myös joustavasti työn ohessa. Koulutuksessa on mahdollista opiskella vähintään 60 opintopisteen kokonaisuus kirjastoalan opintoja, mikä on tavanomainen vaatimus kirjastoalan työpaikkojen rekrytoinnissa.

Kirjasto- ja tietopalvelualan koulutuksen sisältö ja toteutus

Opintojen alkuvaiheessa perehdytään liiketoiminnan perusteisiin ja alalla tarvittaviin viestintä- ja kielitaitoihin sekä verkostomaisen toiminnan edellyttämiin valmiuksiin. Opintojen edetessä syvennytään kirjasto- ja tietopalvelun ammattiopintoihin sekä työyhteisöosaamiseen, kansainvälisyysosaamiseen ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-osaamiseen.

Tutkintoon sisältyy harjoittelua sekä vapaasti valittavia opintoja, joiden tavoitteena on tukea ja täydentää opiskelijan omaa henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa ja ammatillista suuntautumista. Myös opinnäytetyö syventää opiskelijan ammatillista suuntautumista.

Opiskelu tapahtuu sekä yksilö- että pienryhmätasolla, jossa tiimityöskentelytaidot korostuvat. Opettajat toimivat oppimisen ohjaajina, jotka tukevat opiskelijan oppimisprosessia koko opintojen ajan. Opiskelu on monimuoto-opiskelua, sisältäen lähijaksoja, opiskelua verkossa sekä itsenäistä opiskelua. Verkko-opiskeluun kuuluu mm. verkkoluentoja ja ryhmätapaamisia verkossa.

Kirjasto- ja tietopalvelualan monimuotokoulutuksessa ensimmäinen lukuvuosi opiskellaan verkossa lukuun ottamatta aloitusorientaatiota ja lukuvuoden lopetustapahtumaa. Toisesta lukuvuodesta eteenpäin opinnot toteutetaan pääosin monimuotototeutuksena. Lukuvuodessa on 7-8 kahden päivän pituista lähijaksoa (kaksi peräkkäistä arkipäivää, opetus päiväaikaan).

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Monimuotototeutus
  • Turku
  • Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Kirjasto- ja tietopalvelut -monimuotokoulutus on suunnattu sekä kirjastoalalle aikoville että jo kirjastossa työskenneille, jotka haluavat kehittää osaamistaan.

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa.

Tutkinto / todistus

Tradenomi (AMK)

Turun ammattikorkeakoulu
Joukahaisenkatu 3
20520 Turku

Turun ammattikorkeakoulu

Turun ammattikorkeakoulu on hakijoiden keskuudessa yksi maan vetovoimaisimmista ammattikorkeakouluista. Turun AMK on yli 10 000 opiskelijan ja henkilökunnan jäsenen monialainen koulutusyhteisö. Turun AMK:sta valmistuu joka vuosi yli 2000 osaajaa vahvistamaan Varsinais-Suomen elinkeino- ja kulttuurielämää. Turun ammattikorkeakoulu tarjoaa koulutusta työelämän eri vaiheisiin. Voit...

Lue lisää oppilaitoksesta Turun ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu