🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Näyttää 1-4 koulutusta 4 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-4 koulutusta 4 tuloksesta

Abikursseilta varmuutta ylioppilaskirjoituksiin!

Tavoitteletko erinomaisia arvosanoja ylioppilaskirjoituksista tai toivotko läpäiseväsi aineen, jonka parissa sinulla on aiemmin ollut vaikeuksia? Useat eri tahot tarjoavat abikursseja ylioppilaskirjoituksiin valmistautuville.

Abikurssien tavoite

Abikurssit tähtäävät opiskelijan arvosanojen parantamiseen ylioppilaskirjoituksissa. Abikurssien päämääränänä on, että opiskelijat saavuttavat kokeissa tason, jonka he ovat itsellensä asettaneet. Paremman arvosanan saaminen voi tarkoittaa toiselle henkilölle laudaturia ja toiselle cum laudea. Valmennuskurssien on todettu selvästi parantavan oppilaan arvosanaa kokeissa. Abikursseja järjestetään normaalisti juuri ennen ylioppilaskirjoituksia keväällä ja syksyllä.

Abeille suunnattujen valmennuskurssien tarkoituksena on kehittää oppilaan vastausrutiinia tietyssä oppiaineessa ohjatun tekemisen kautta. Itsevarmuuden kasvaminen antaa mahdollisuuden suoriutua paremmin itse koetilanteessa. Kurssit sisältävät yleensä teorian läpikäymisen lisäksi myös harjoitustehtäviä sekä vanhojen ylioppilakirjoitusten tehtävien tekemistä. Näin sisäistetään oikea vastaustapa ja saadaan parempi ymmärrys siitä, mitä koe edellyttää. Tehtyjen harjoitusten kautta opitaan uutta ja testataan jo opittua.

Miksi abikurseille osallistuminen kannattaa?

Abikursseille osallistuminen kannattaa, sillä ylioppilastutkinnon suorittaminen hyvin arvosanoin parantaa oppilaan mahdollisuuksia jatko-opintojen suhteen. Nykyisin ylioppilastutkinnon merkitys on entisestään kasvanut. Useaan jatkokoulutuspaikkaan hakijat saavat pisteitä sen mukaan, kuinka ovat ylioppilaskirjoituksissa suoriutuneet. Tämän lisäksi suoritetaan valintakoe ja näiden yhteenlaskettu pistemäärä asettaa hakijat valittuihin ja ei-valittuihin. Ylioppilaskokeiden arvosanoihin on mahdollista vaikuttaa vielä aivan luku-urakan loppumetreilläkin.

Toinen abikurssien tärkeä tavoite on auttaa opiskelijoita suorittamaan ylioppilastutkinto. Tutkinto itsessään on arvokas jatkokoulutusta, työelämää ja yleisesti tulevaisuutta ajatellen. Tutkinnon suorittaminen myös ilman huippuarvosanoja on tärkeää, sillä moneen koulutuspaikkaan pääsee suorittamalla pelkän valintakokeen – näin ollen tärkeää on vain ylioppilastodistuksen saaminen. Siinä tapauksessa, että työelämään siirtyminen muodostuu jatko-opintoja kiinnostavammaksi vaihtoehdoksi, voi suoritettu ylioppilastutkinto ja sen mukanaan tuoma yleissivistys sekä kielitaito olla ratkaiseva tekijä myös työnantajan valinnoissa.

Eri aineiden yo-valmennuskurssit

Vanhojen ylioppilastehtävien läpikäyminen ja harjoitusten tekeminen on yleistä jokaisen oppiaineen abikurssien kohdalla. Äidinkielen abikurssien kohdalla on tavanomaista valmistautua tekstitaidon kokeeseen ja esseekokeeseen. Tämä tehdään tavallisesti kirjoittamisen ja tekstin tuottamisen harjoituksina sekä aineistoon perustuvien kirjoitusharjoitusten kautta.

Vieraiden kielten osalta tuetaan opiskelijaa yleensä kieliopin, ainekirjoituksen, luetunymmärtämisen ja sanaston harjoituksilla. Matematiikassa kerrataan läpi koko lukion oppimäärä ja suoritetaan vanhoja ylioppilastehtäviä sekä harjoituksia niillä alueilla, jotka koetaan itselle vaikeaksi. Reaaliaineissa normaalia on käydä lävitse jo kaikki aiemmin opittu ja harjoitella vastaustekniikkaa.

Monilla abikursseilla korostuvat kurssilaisten omat tavoitteet ja vaikeaksi kokemat aiheet, ja kurssilaiset saavat apua juuri niihin aihepiireihin, jotka itse kokevat vaikeaksi. Opetuksen ja ohjauksen henkilökohtaisuus onkin yksi abikurssien valteista. 

Palaa sivun alkuun

Lähteet: valmennuskeskus.fi

Usein kysytyt kysymykset

Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
Vertaile koulutuksia
Työ & palkka

Mitä eri ammatteja on olemassa, ja mitä niissä voi tienata? Entä miten eri aloille voi kouluttautua? 

Tutustu osioon!