Abikurssit

Abikurssit

Abikurssit

Abikurssien tarkoituksena on valmentaa opiskelijaa ylioppilaskirjoituksiin. Kursseja järjestetään melkeinpä kaikissa oppiaineissa ja opiskelussa keskitytään usein teoriaosuuden lisäksi erilaisten harjoitusten sekä vanhojen ylioppilastehtävien tekemiseen. Abikurssien tavoitteena on parantaa oppilaan mahdollisuuksia suoriutua ylioppilaskokeista asettamiensa tavoitteiden mukaisesti.

Näyttää 1-13 yhteensä 13 tulosta
Valmennuskurssit
Abikurssit Paikkakunta Arvostelut Oppilaitokset
Abikurssi matematiikka Useita paikkakuntia Uplus Yksityisopetus
Abikurssit Useita paikkakuntia Uplus Yksityisopetus
Abikurssit Etäopiskeluna Useita (2) Valmennuskeskus
Abikurssit Helsinki Helsinki Eximia
Abikurssit Helsinki Helsinki Valmennuskeskus
Abikurssit Jyväskylä Jyväskylä Eximia
Abikurssit Matematiikka Useita (4) Valmennuskeskus
Abikurssit Oulu Oulu Eximia
Abikurssit Tampere Tampere Eximia
Abikurssit Turku Turku Eximia
Englannin abikurssi Verkko- tai etäopiskelu WordDive
Ruotsin abikurssi Verkko- tai etäopiskelu WordDive
Valmentava koulutus
Opiskelutekniikka Useita (2) Valmennuskeskus
Näyttää 1-13 yhteensä 13 tulosta
 

Abikurssit -aiheisista koulutuksista lisätietoa alla:

Tavoitteletko erinomaisia arvosanoja ylioppilaskirjoituksista tai toivotko läpäiseväsi aineen, jonka parissa sinulla on aiemmin ollut vaikeuksia? Useat eri tahot tarjoavat abikursseja ylioppilaskirjoituksiin valmistautuville. Lue lisää mitä esimerkiksi Eximialla ja Valmennuskeskuksella on sinulle tarjota.

Abikurssit

Abikurssit

Abikurssit tähtäävät opiskelijan arvosanojen parantamiseen ylioppilaskirjoituksissa. Kurssien päämääränänä on, että opiskelijat saavuttavat kokeissa tason, jonka he ovat itsellensä asettaneet. Paremman arvosanan saaminen voi tarkoittaa toiselle henkilölle laudaturia ja toiselle cum laudea. Valmennuskurssien on todettu selvästi parantavan oppilaan arvosanaa kokeissa. Abikursseja järjestetään normaalisti juuri ennen ylioppilaskirjoituksia keväällä ja syksyllä.

Valmennuskurssien tarkoituksena on kehittää oppilaan vastausrutiinia tietyssä oppiaineessa ohjatun tekemisen kautta. Itsevarmuuden kasvaminen antaa mahdollisuuden suoriutua paremmin itse koetilanteessa. Kurssit sisältävät yleensä teorian läpikäymisen lisäksi myös harjoitustehtäviä sekä vanhojen ylioppilakirjoitusten tehtävien tekemistä. Näin sisäistetään oikea vastaustapa ja saadaan parempi ymmärrys siitä, mitä koe edellyttää. Tehtyjen harjoitusten kautta opitaan uutta ja testataan jo opittua.

Miksi abikurseille osallistuminen kannattaa?

Ylioppilastutkinnon suorittaminen hyvin arvosanoin parantaa oppilaan mahdollisuuksia jatko-opintojen suhteen. Nykyisin ylioppilastutkinnon merkitys on entuudestaan kasvanut. Useaan jatkokoulutuspaikkaan hakijat saavat pisteitä sen mukaan, kuinka ovat ylioppilaskirjoituksissa suoriutuneet. Tämän lisäksi suoritetaan valintakoe ja näiden yhteenlaskettu pistemäärä asettaa hakijat valittuihin ja ei-valittuihin. Kokeista saatuihin tuloksiin on mahdollista vaikuttaa vielä aivan loppumetreilläkin.

Myös tutkinnon selvittäminen ilman mairittelevia arvosanoja on tärkeää, sillä moneen koulutuspaikkaan pääsee suorittamalla pelkän valintakokeen – näin ollen tärkeää on vain ylioppilastodistuksen saaminen. Siinä tapauksessa, että työelämään siirtyminen muodostuu jatko-opintoja kiinnostavammaksi vaihtoehdoksi, voi suoritettu ylioppilastutkinto olla ratkaiseva tekijä myös työnantajan valinnoissa.

Eri oppiaineiden abikurssit

Vanhojen ylioppilastehtävien läpikäyminen ja harjoitusten tekeminen on yleistä jokaisen oppiaineen abikurssien kohdalla. Äidinkielen valmennuskurssien kohdalla on tavanomaista valmistautua tekstitaidonkokeeseen ja esseekokeeseen. Tämä tehdään tavallisesti kirjoittamisen ja tekstin tuottamisen harjoituksina. Vieraiden kielten osalta tuetaan opiskelijaa yleensä kieliopin, ainekirjoituksen ja luetunymmärtämisen harjoituksilla. Matematiikassa kerrataan läpi koko lukion oppimäärä ja suoritetaan vanhoja ylioppilastehtäviä sekä harjoituksia niillä alueilla, jotka koetaan itselle vaikeaksi. Reaaliaineissa normaalia on käydä lävitse jo kaikki aiemmin opittu ja harjoitella vastaustekniikkaa.

» Tutustu tarkemmin tarjolla oleviin abikursseihin

Abikurssit

Lue lisää aiheeseen liittyvää sisältöä

» Ylioppilaskirjoitukset

» Lukiot ja erikoislukiot