🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Artenomin (AMK) koulutus

Haaveiletko restauroinnista tai tuotemuotoilusta? Artenomin (AMK) koulutuksessa yhdistyvät luovuus ja käytännönläheinen työ. Jos haluat restauroida vanhoja rakennuksia tai oppia tuotemuotoilusta, sinusta voi hyvinkin olla artenomiksi! Tutustu vaihtoehtoihin ja löydä sinulle sopivin artenomin koulutus.
Suodata
Koulutusala
Koulutustyyppi
Toteutustapa
Paikka
Näytä kaikki suodattimet
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-3 koulutusta 3 tuloksesta
Mainokset

Suositut sijainnit

Opiskelijakokemukset

Artenomi (AMK)

Artenomin tutkinnon voit suorittaa joko Hämeen ammattikorkeakoulussa tai Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa. Artenomin koulutuksessa keskitytään materiaalien ja työssä tarvittavien tekniikoiden työstämiseen ja tehty työ näkyykin konkreettisena kädenjälkenä. Artenomin opinnoissa korostetaan käytännönläheistä otetta opiskeluun niin kursseilla ja projekteissa kuin työharjoittelussa.

Artenomiksi opiskeleva voi kiinnostuksen kohteen mukaan erikoistua yhteen seuraavista ammattialoista:

  • Restaurointi
  • Jalkineet
  • Vaatetus
  • Lasi ja keramiikka

Restaurointia voi opiskella Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa. Jalkineiden, vaatetuksen tai lasin ja keramiikan muotoilua taas voi opiskella Hämeen ammattikorkeakoulussa.

Restauroinnin artenomit

Restauroinnin koulutuksesta valmistutaan kulttuuriomaisuuden suojelun ja säilyttämisen asiantuntijaksi, joka osaa huomioida sekä historian että entisöitävän kohteen ominaispiirteet. Restauroinnin ydinosaaminen koostuu ammattikorkeakoulun yhteisistä opinnoista ja taideopinnoista, museologia- ja kulttuurihistoriaopinnoista sekä materiaalit ja tekniikat -opinnoista. Lisäksi opiskellaan myös dokumentointitekniikoiden perusteet sekä digitaaliset dokumentointimenetelmät.

Restauroinnin artenomin koulutuksen painoalueita ovat rakennusinteriöörit eli sisätilat, huonekalut sekä erilaiset esineet. Artenomina etsit taustatietoa historiallisten rakennusten eli interiööreissä ja huonekaluissa tapahtuneista muutoksista. Näiden tietojen pohjalta suunnittelet ja toteutat näiden historiallisten kohteiden restaurointeja käyttämällä alkuperäisiä materiaaleja sekä menetelmiä.

Muotoilun artenomit

Muotoilun artenomin opinnot tarjoavat monipuoliset käytännön muotoilutaidot, jotka pohjautuvat kestävän ja älykkään muotoilun periaatteisiin. Opiskelija osaa hallita asiakas- ja käyttäjälähtöisiä suunnitteluprosesseja, joissa sovelletaan muotoiluajattelua ja -kulttuuria, muotoilun menetelmiä, sekä alakohtaisia materiaaleja ja valmistusmenetelmiä. Muotoilun artenomi ymmärtää myös liiketaloudellista näkökulmaa ja yrittäjämäistä toimintaa sekä osaa hyödyntää digitaalisia muotoilumenetelmiä ja teknologioita. Näitä opittuja taitoja opiskelija pääsee hyödyntämään erilaisissa käytännönläheisissä projekteissa, jotka ovat tärkeä osa muotoilun artenomin opintoja.

Opintosuunnan voi valita kolmesta ammattialasta (pääaineesta), jotka ovat jalkine, vaatetus tai lasi ja keramiikka.

Työelämä

Tutkinnon suorittanut voi työskennellä muotoilijana tai restauroinnin parissa eri alojen yrityksissä ja julkisissa yhteisöissä tai toimia alansa itsenäisenä yrittäjänä. Artenomin toimenkuvaan kuuluvat myös asiantuntija-, konsultointi- ja projektitehtävät sekä opetus- ja neuvontatyöt. Opintojen aikana muodostetut kontaktit työnantajiin ja alan muihin toimijoihin esimerkiksi harjoittelussa ovat tärkeitä tulevaa työllistymistä ajatellen. Opintokokonaisuuksiin liittyvät asiakaskontaktit lisäävät työllistymismahdollisuuksia.

Restauroinnin artenomit työllistyvät esimerkiksi restaurointiin erikoistuneissa yrityksissä, valtion, kuntien ja kaupunkien ylläpitämissä museoissa tai muissa julkisyhteisöissä. Opetus ja ohjaustoiminta on yksi mahdollisuus työllistyä.

Muotoilijana työskentelet usein tiimissä ja esittelet työsi vaiheita ja tuloksia tiimille tai asiakkaille. Muotoilijan työssä ja tuotteiden suunnittelussa keskeisiä ovat asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen ja käyttäjien tyytyväisyys. Luovuuden lisäksi on erittäin tärkeää, että muotoilijana osaat hankkia tietoa sekä seuraat oman alasi trendejä ja ilmiöitä.

Lähteet: hamk.fi, xamk.fi

Palaa sivun alkuun