🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Suodata
Koulutusala
Koulutustyyppi
Toteutustapa
Paikka
Näytä kaikki suodattimet
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-6 koulutusta 6 tuloksesta
Mainokset

Suositut sijainnit

Opiskelijakokemukset

Tradenomi (AMK), liiketalous / taloushallinto

Henkilöstöpäällikön koulutus

Henkilöstöpäällikkö johtaa yrityksen tai julkishallinnon organisaation henkilöstöhallintoa. Henkilöstöpäällikköä voikin pitää linkkinä yrityksen johdon ja henkilöstön välillä. Henkilöstöhallinnon johtamisessa henkilöstöpäällikkö hyödyntää strategista osaamista henkilöstötyön ja liiketoiminnan alueilta. 

Kouluttautuminen henkilöstöpäälliköksi

Henkilöstöpäälliköksi tähtäävä voi saavuttaa tavoitteensa useita koulutuspolkuja pitkin. Yleensä henkilöstöpäälliköltä kuitenkin edellytetään korkeakoulututkintoa soveluvalta alalta. Henkilöstöpäällikölle soveltuvia yliopistotutkintoja ovat kauppatieteiden maisteri, hallintotieteiden maisteri, oikeustieteen maisteri, psykologian maisteri tai kasvatustieteen maisteri. 

Henkilöstöpäälliköksi voi päätyä myös opiskelemalla kaupallista alaa ammattikorkeakoulussa. Liiketalouden tradenomitutkinto tarjoaa hyödyllistä liiketoiminnallista osaamista. Useissa tradenomitutkinnoissa on mahdollista syventää osaamistaan suuntautumalla henkilöstöhallinnon alalle.

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen lisäksi Markkinointi-instituutti järjestää henkilöstöpäällikölle sopivaa koulutusta. Joillain toimialoilla henkilöstöpäälliköltä saatetaan edellyttää kyseisen toimialan tuntemusta.

Henkilöstöpäällikkö voi edetä urallaan henkilöstöjohtajaksi, jolloin hän pyrkii kasvattamaan organisaation tuottavuutta henkilöstöjohtamisen keinoin.

Henkilöstöpäällikkö työelämässä

Henkilöstöpäällikön työ on luonteeltaan toimistoympäristössä tehtävää päivätyötä. Hänen keskeisin työvälineensä on tietokone. Henkilöstöpäällikön tehtävät vaihtelevat organisaation koon ja toimialan mukaan. Suurissa organisaatioissa henkilöstöpäällikkö yleensä pitää huolta henkilöstöhallinnon suurista linjoista ja jakaa pienempiä tehtäväkokonaisuuksia alaisilleen. Pienissä organisaatioissa henkilöstöpäällikkö saattaa hoitaa kaikkia henkilöstöjohtamisen osa-alueita itse.

Henkilöstösuunnittelu kuuluu henkilöstöpäällikön vastuualueelle. Henkilöstösuunnitelman perusteella hän tekee tarvittavat henkilöstöhankinnat eli rekrytoinnit. Henkilöstöpäällikkö huolehtii, että avoimista työpaikoista ilmoitetaan relevanteilla foorumeilla ja että tehtävälle olennaiset koulutus-,  työkokemus- ja osaamisvaatimukset on mainittu työpaikkailmoituksessa. Henkilöstöpäällikkö vastaanottaa työhakemuksia, järjestää työhaastatteluja ja tekee rekrytointivalintoja.

Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja ammattitaitoisen henkilökunnan pitäminen organisaation listoilla on eräs henkilöstöpäällikön tärkeimmistä tehtävistä. Henkilöstöpäällikkö suunnittelee erilaisia tapoja henkilöstön motivoimiseksi sekä hyvän työilmapiirin rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi. Osaamisen kehittämiseksi henkilöstöpäällikkö tekee osaamiskartoituksia ja koulutusten hankintaa.

Henkilöstöpäällikkö hoitaa myös yleisiä henkilöstöasioita, jotka koskevat työsopimuksia, lomia, virkavapaita, palkkoja tai arviointimenetelmiä. Henkilöstöpäällikkö hoitaa niin henkilöstön ylennyksiin ja siirtoihin liittyviä asioita kuin lomautuksiin ja työsuhteen päättämistä koskevia tehtäviä.

Tehtäviin sisältyy neuvotteluja esimerkiksi luottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun kanssa. Henkilöstöpäällikkö saattaa myös matkustaa työn puolesta.

Henkilöstöpäällikön keskeiset taidot

Menestyäkseen tehtävissään henkilöstöpäällikkö tarvitsee ymmärrystä henkilöstön hallintamenetelmien ja osaamisen kehittämisen alueilta. Oranisaation, toimialan sekä työsuhteita koskevien lakien ja työehtosopimuksien tunteminen on tärkeää.

Henkilöstösuunnittelun ja rekrytointien onnistumisen kannalta henkilöstöpäällikön on tunnettava eri yksiköiden ammatit ja ammateille ominaiset koulutus- ja osaamisvaatimukset.

Henkilöstöpäällikkö on tekemisissä niin työhakijoiden, alaisten kuin esimiestenkin kansssa. Hän tarvitsee sujuvia ihmissuhde- ja neuvottelutaitoja. Paineensietokyvyn kehittäminen on eduksi, sillä henkilötöpäällikkö kohtaa toisinaan koviakin odotuksia alaisten suunnalta. Henkilökunnan asioiden hoitaminen ja henkilöstöhallinnon johtaminen edellyttää lisäksi hyviä organisointi-, esimies- ja johtamistaitoja.


Palaa sivun alkuun

Lähteet: ammattinetti.fi, henkilostopaallikko.fi, markinst.fi