🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Suodata
Lähihoitaja
Koulutustyyppi
Toteutustapa
Tampere
Näytä kaikki suodattimet
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-3 koulutusta 3 tuloksesta
Mainokset

Lisää samankaltaisia koulutusaloja

Samankaltaiset sijainnit

Lähihoitajan koulutus Tampereella

Lähihoitajan koulutus on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Lähihoitajan aikuiskoulutus on myös mahdollista. Lähihoitajaksi voi valmistua myös oppisopimuksella.

Lähihoitajaksi voi kouluttautua Tampereella muun muassa Tampereen palvelualan ammattiopistossa ja Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa.

Tutkinnon sisältö koostuu sosiaali- ja terveysalan perusteista, ammattietiikasta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista. Tämän lisäksi opiskellaan asiakaspalvelutaitoja ja asiakkaan kasvun tukemista sekä ohjaamista. Kuntouttava työote liittyy läheisesti opiskelun sisältöön. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon loppuvaiheessa on mahdollista valita oma erikoistumislinjansa. 

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto käsittää seuraavat osaamisalat:

  • Jalkojenhoidon osaamisala
  • Lasten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
  • Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
  • Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
  • Suunhoidon osaamisala
  • Vammaistyön osaamisala
  • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala

Lähihoitajan jatkokoulutus on myös mahdollista. Lähihoitaja voi suorittaa esimerkiksi sosionomi- tai sairaanhoitajaopinnot ammattikorkeakoulussa. Lähihoitajan opinnot ovat hyvä pohjakoulutus sosionomin tai sairaanhoitajan ammattiin. Lisäksi lähihoitajan täydennyskoulutus käsittää erilaisia ammattitaitoa lisääviä, kehittäviä ja ylläpitäviä kursseja ja koulutuksia.

Opiskelu Tampereella

Tampere on Suomen kolmanneksi suurin kaupunki. Joka kuudes kaupungin yli 235 000 asukkaasta on opiskelija. Kaupungin sijainti, hyvät kulkuyhteydet ja harrastusmahdollisuudet, tapahtumat sekä edulliset elinkustannukset tekevät Tampereesta suositun opiskelijakaupungin. Lukuisat opiskelijatapahtumat auttavat opiskelijoita saamaan uusia ystäviä ja kotiutumaan Tampereelle.

Lähihoitajan työ

Lähihoitaja on moniosaaja. Lähihoitajan työ on entistä enemmän kokonaisvaltaisempaa, sillä ihmisten hoitaminen edellyttää niin sosiaalisten, psyykkisten kuin myös fyysisten tarpeiden huomioimista. Vuorovaikutus potilaan kanssa on tärkeää, koska tällöin hoitaja saa arvokasta tietoa hoidon suunnittelua ja arviointia varten.

Lähihoitajan työ sisältää entistä enemmän tietotekniikkaa muun muassa laboratorionäytteiden tilaamiseen, koetulosten vastaanottamiseen, potilaan tietojen rekisteröimiseen ja ajanvarausten hallintaan. Lähihoitajalta vaaditaan vastuunottokykyä, itsenäisyyttä ja järjestelmällisyyttä.

Lähihoitaja mielenterveys- ja päihdetyössä

Mielenterveys- ja päihdetyössä voi työskennellä monenlaisissa toimipaikoissa: ryhmäkodeissa, päihdehoitolaitoksissa, kotihoidossa tai psykiatrisilla osastoilla. Kaikessa arjen toiminnassa pyritään asiakkaan kuntoutumiseen ja toimintakyvyn tukemiseen.

Lähihoitaja suun terveydenhuollossa

Lähihoitajan työ suun terveydenhuollossa on hyvin vaihtelevaa ja monipuolista. Iso osa työstä koostuu hammaslääkärin avustamisesta erilaisissa toimenpiteissä, kuten tarkastuksissa, paikkauksissa, juurihoidossa ja kirurgisissa toimenpiteissä. Lähihoitaja huolehtii tarvittavista instrumenteista ja tarveaineista sekä niiden tilauksesta. Usein hoitajat huolehtivat myös ajanvarauksesta.

Lähihoitaja lastenhoitajana varhaiskasvatuksessa

Lähihoitaja tekee työtä yhdessä muiden ammattilaisten kanssa nopeasti vaihtuvissa tilanteissa. Tärkein tehtävä on huolehtia lasten päivittäisestä hyvinvoinnista ja turvallisuudesta sekä tehdä yhteistyötä lasten huoltajien kanssa. Lähihoitaja ottaa vastuuta työpaikalla pitkäaikaissairaiden lasten lääkehoidosta.

Työskentelyssä saa käyttää omia vahvuuksiaan, esim. musikaalisuutta lauluhetkissä, kädentaitoja askartelussa ja liikunnallisuutta jumpassa. Kielitaitoakin saa käyttää sillä ryhmissä alkaa olla paljon maahanmuuttajataustaisia lapsia.

Lähihoitaja ikäihmisten palveluasumisyksiköissä

Työ asumispalveluissa on vaativaa ja monipuolista. Lähihoitajan laajaa osaamista saa käyttää hyödyksi työskentelyssä.

Lähihoitaja tukee potilaan/asiakkaan toimintakykyä kuntouttavalla työotteella. Työtehtäviin kuuluu mm. potilaan tilan vaatimat erikoishoidot, kuten haavahoito ja katetrointi. Työhön kuuluu isona osana myös lääkehoito annettujen ohjeiden mukaisesti ja potilaan/asiakkaan tilan jatkuva tarkkailu ja kirjaaminen.

Lähihoitaja vammaispalveluissa

Vammaispalveluissa lähihoitajan työ vaatii laaja-alaista osaamista vammaisuudesta, hoitotyöstä ja ohjaamisesta. Vammaistyö on monipuolista ja työskentelypaikkoja on monenlaisia. Ammattietiikan merkitys korostuu vammaistyössä. Lähihoitaja osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitoa, kasvatusta ja kuntoutusta erilaisille asiakkaille. Kuntouttava työote ja apuvälineiden käyttö on tärkeää vammaistyössä. Itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen ja kommunikointi erilaisia keinoja käyttäen kuuluu isona osana lähihoitajan työtä.

Lähihoitaja erikoissairaanhoidossa

Erikoissairaanhoidossa lähihoitajan vastuulla on potilaiden hyvä perushoito, joka on tärkeä osa potilaan kokonaishoitoa ja kuntoutumista. Hyvä perushoito ennaltaehkäisee makuuhaavojen, iho-ongelmien ja infektioiden syntymistä.

Työ on tiivistä yhteistyötä muiden ammattiryhmien kanssa. Työtehtäviin kuuluvat potilaan ohjaaminen, valmisteleminen tutkimuksiin ja toimenpiteisiin sekä niiden jälkeinen valvonta ja tarkkailu. Työ vaatii joustavuutta ja taitoa tehdä nopeita ratkaisuja sekä toimia tilanteen mukaisesti.

Lähihoitaja vastaanottotyössä

Terveyskeskuksen vastaanotossa työskentelevän lähihoitajan työtehtävät ovat hyvin vaihtelevia. Ajanvarauksessa arvioidaan asiakkaan hoidon tarvetta ja kirjataan tietoja potilastietojärjestelmään. Työtehtäviin voi kuulua myös lääkäreiden saneluiden purkamista ja kirjoittaa lääkärin sanelun mukaan erilaisia todistuksia ja lähetteitä. Työhön kuuluu myös avustamista monenlaisissa toimenpiteissä poliklinikalla.

Lähihoitaja kotihoidossa

Lähihoitajan työ kotihoidossa koostuu pääasiassa itsenäisistä kotikäynneistä. Asiakkaana ovat usein ikäihmiset tai työikäiset ihmiset, joilla on jokin sairaus tai vamma. Kotihoidossa lähihoitajan työ on asiakkaan kokonaisvaltaista hoitoa ja huolenpitoa. Työhön kuuluu mm. huolehtia asiakkaan hygieniasta, lääkehoidosta, ravitsemuksesta. Lääkkeiden vaikutusten seuranta on iso osa työnkuvaa. Lähihoitaja laatii yhdessä tiimin kanssa asiakkaille hoito- ja palvelusuunnitelmia.

Lähihoitaja voi työskennellä myös yrittäjänä. Moni lähihoitaja työskentelee jonkin verran myös ulkomailla esimerkiksi erilaisten avustusjärjestöjen palveluksessa.

Alan työllisyystilanne on erittäin hyvä. Terveydenhuoltoalan työvoiman tarvetta lisää erityisesti eläköityminen. 


Lähteet: TE-palvelut, Superliitto.fi, Tuni.fi