Näyttää 1-1 koulutusta 1 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-1 koulutusta 1 tuloksesta

Kansainvälinen merenkulkuala tarjoaa monia mahdollisuuksia

Merenkulkualasta kiinnostuneelle ja alalta pätevyyksiä hankkivalle avautuu kansainvälinen ammatti, jossa työpaikka voi sijaita melkein missä päin maapalloa tahansa. Alalla voit suorittaa mm. merenkulun perustutkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon. Pohjoismaissa koulutuksen saaneet merenkulun ammattilaiset ovat haluttua työvoimaa kaikkialla maailmassa.

Merikuljetukset ovat tärkeä osa Suomen ulkomaankaupan tuonti- ja vientiliikenteelle johtuen maantieteellisestä sijainnistamme. Meritse kuljetetaan paljon raaka-aineita ja kauppatavaraa. Vuosittain myös miljoonat ihmiset matkustavat laivoilla Itämerellä. Rannikko- ja saaristosatamien välisessä liikenteessä kuljetetaan sekä tavaraa että matkustajia ja risteilyjä järjestetään myös sisävesiliikenteessä. Niinpä merenkulkuala tulee tarjoamaan koulutusmahdollisuuksia ja työpaikkoja tulevaisuudenkin osaajille. 

Missä voit opiskella merenkulkualaa?

Merenkulkualalle voit pätevöityä suorittamalla toisen asteen merenkulkualan perustutkinnon. Opintoja voit jatkaa ammattikorkeakoulussa suorittamalla alemman tai ylemmän merenkulun ammattikorkeakoulututkinnon tai yliopistossa suorittamalla alemman ja ylemmän korkeakoulutukinnon.

Merenkulkualan perustutkinto

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voidaan suorittaa merenkulkualan perustutkinto, joissa voidaan suuntautua eri merenkulun aloihin. Merenkulkualan perustutkinto haarautuu kolmeen suuntautumisvaihtoehtoon, joilla kaikilla on oma tutkintonimikkeensä. Tutkinnon voi suorittaa kansi- ja konekorjaukseen tai konepäällystöön suuntautuen. Konekorjaukseen suuntautuvan tutkinnon nimike on korjaaja, konepäällystöön suuntautuva tutkintonimike on vahtiperämies. Sähkökäyttöön suuntautuva tutkintonimike on laivasähköasentaja.

Merenkulkualan opintoihin kuuluu olennaisena osana ohjattuja työharjoittelujaksoja laivoissa ja koulualuksissa. Opiskelijana voit useimmiten suorittaa ohjattua harjoittelua myös palkallisessa työsuhteessa aluksella. Perustutkinnon suorittamisaika vaihtelee yhdestä vuodesta kolmeen vuoteen. 

Osaan merenkulkualan perustutkinnon pääsyvaatimuksiin kuuluu, että hakijalla olisi jo suoritettuna alaan soveltuva toisen asteen ammatillinen koulutus. Esimerkiksi laivasähköasentajaksi suuntautuviin tutkintoihin vaaditaan opiskelijalta jo aikaisempi tutkinto sähkö-tai automaatioasentajana tai muu sähköalantutkinto. Merenkulkualan perustutkinnon suoritettua voit työskennellä merillä esimerkiksi:

 • matruusina 
 • konemiehenä
 • kansi- ja konekorjaus teknikkona
 • vahtiperämiehenä
 • vahtikonemestarina
 • laivasähköasentajana

Perustutkinnot voidaan suorittaa myös näyttötutkintona, joka on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa. Oppisopimuskoulutustyyppi on myös tarjoaa mahdollisuuden kouluttautua alalle.

Merenkulun ammattikorkeakoulututkinto

Merenkulun ammattikorkeakoulu perustutkinnon pääsyvaatimuksena on peruskoulun tai lukion hyväksytty suorittaminen tai ulkomailla suoritetut vastaavat opinnot. Ammattikorkeakoulutasolla merenkulun koulutusohjelmasta valmistuu merikapteeneja (AMK) ja merenkulkualan insinöörejä (AMK). Merikapteeni opiskelee muun muassa johtamista, aluksen ohjausta, laivatekniikkaa ja merimiestaitoa. Merenkulkualan insinööri opiskelee laivatekniikkaa, huolto- ja kunnossapitoa sekä merimiestaitoa. Yliopistoissa voi suorittaa esimerkiksi tekniikan kandidaatin tukinnon, joka on alempi korkeakoulutukinto ja diplomi-insinöörin tutkinnon, joka on ylempi korkeakoulutukinto.

Ohjatut työharjoittelujaksot, jotka suoritetaan laivoissa ja koulualuksissa kuuluvat merkittävänä osana opiskeluun. Merenkulun ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut voi toimia mm.

 • perämiehenä
 • yliperämiehenä
 • päällikkönä
 • konemestarina tai konepäällikkönä
 • korjaajana
 • vahtikonemestarina
 • laivasähköasentajana

Merenkulkuala työelämässä

Meriliikenne on hyvin kansainvälinen ala jonka työllisyystilanne on hyvä. Meriliikenteen työpaikat ovat varustamoiden laivoissa sekä erilaisissa maatoiminnoissa. Osaaville työntekijöille on jatkuvaa tarvetta, jota lisää monen ammattilaisen jääminen eläkkeelle lähivuosina. Ala tulee työllistämään tulevaisuudessakin vakaasti. 

Merenkulkuala edellyttää vankkaa ammattitaitoa ja kykyä sopeutua erikoisoloihin. Meriliikenteessä edellytetään laivahenkilöstöltä korkeaa ammattitaitoa ja työhön sitoutumista. Ihmisten, aluksen ja ympäristön turvallisuudesta huolehtiminen korostuvat erityisesti merenkulussa. Nykyaikaiset alukset vaativat lisäksi työntekijöiltä huipputeknologian ymmärtämistä ja osaamista.

MERIKAPTEENI

Aluksen päällikön eli merikapteenin tehtäviin kuuluu aluksen kokonaisjohtaminen. Kapteenilla on ylin vastuu  vastuu aluksen henkilökunnasta, aluksen merikelpoisuudesta ja yleensä kaikesta operatiivisesta johtamisesta.

Merikapteenin työ on hyvin vastuullista ja merikapteeneilta vaaditaan nopeaa päätösentekoa ja kykyä suunnitella ja toteuttaa merimatkoja mistä hyvänsä maapallon satamasta mihin hyvänsä satamaan. Työssä pitää ottaa huomioon satamamääräykset, lainsäädäntö, matkan pituuden mukainen varustautuminen, sääolosuhteet, merivirrat, vuorovedet, muu liikenne ja mahdolliset vaaratekijät kuten esimerkiksi jäät.

KONEPÄÄLLIKKÖ

Konepäällikkö toimii aluksen koneosaston päällikkönä vastaten koneiston toiminnasta. Konepäälliköitä työskentelee matkustaja- ja rahti-aluksilla sekä jäänmurtajilla ja hinaajilla. Ammatti edellyttää erityisesti korkeata teknistä osaamista, itsenäistä päätöksentekokykyä sekä sopeutumista laivan pieneen työyhteisöön.

MATRUUSI  I  PURSIMIES

Matruusi ja pursimies toimivat kansi- ja koneosaston yleistoimihenkilöinä eri alustyypeillä. Matruusin työtehtäviin kuuluu mm. toimiminen tähystäjänä ja ruorimiehenä sekä erilaisia kunnossapito-, korjaus- ja puhdistustöitä. Pursimies toimii laivalla kansimiehistön työhön osallistuvana työnjohtajana tai kansikorjausmiehenä. Kansimiehistön tehtävissä tarvitaan ammattitaidon lisäksi kädentaitoja ja hyvää fyysistä kuntoa.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: ammattinetti.fi, opintopolku.fi

Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
Vertaile koulutuksia
Työ & palkka

Mitä eri ammatteja on olemassa, ja mitä niissä voi tienata? Entä miten eri aloille voi kouluttautua? 

Tutustu osioon!