🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Suodata
Koulutusala
Koulutustyyppi
Toteutustapa
Paikka
Näytä kaikki suodattimet
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-6 koulutusta 6 tuloksesta
Mainokset

Suositut sijainnit

Opiskelijakokemukset

Alkio-opisto oli mukana vuoden 2020–21 Studentum Roadshow'lla. Videolla Alkiolla opiskelleet Jenna Front ja Maari Kytöharju kertovat omista opinnoistaan ja yhteisestä Alkio-hengestä.

Poliisin koulutus

Poliisiksi voi opiskella poliisiammattikorkeakoulussa POLAMK:ssa Tampereella. Poliisikoulu antaa kelpoisuuden toimia vanhempana konstaapelina tai muissa miehistöviroissa. Poliisin tutkinnon suorittanut voi työskennellä myös rikostutkinnassa sekä valvonta- ja hälytystehtävissä. Poliisin AMK-tutkinnon suorittaminen kestää noin kolme vuotta.

Poliisin AMK-tutkinnon suoritettua voi hakeutua esimerkiksi päällystötutkinnon, joka on poliisin ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Yliopistoissa voi suorittaa esimerkiksi turvallisuushallinnon maisteriohjelman, joka tähtää poliisialan johto- ja asiantuntijatehtäviin.

Poliisiammattikorkeakoulun valintakoe

Poliisikouluun voidaan hyväksyä vain suomen kansalaisia. Poliisikouluun pyrkivällä on oltava suoritettuna jokin toisen asteen koulutus. Hakijalla on oltava sopiva terveydentila, jotta hän voi päästä opiskelemaan. Hakijan elämäntapojen tulee olla poliisin ammattivaatimusten mukaiset. Suojelupoliisi tekee koulutukseen valittaville turvallisuusselvityksen.

Poliisiammattikorkeakoulun pääsykoe on kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe sisältää kuntokokeen, kirjallisen kokeen sekä psykologisia testejä. Toinen vaihe sisältää lisää psykologisia testejä, yksilö- ja ryhmätehtäviä sekä henkilökohtaisen haastattelun.

Poliisikoulun pääsykokeen mietityin osa lienee kuntotesti. Kuntokokeessa selvitetään hakijoiden fyysisten ominaisuuksien perusvalmiudet. Samalla arvioidaan, onko hakija sellaisessa fyysisessä kunnossa, että hän selviytyy poliisikoulutuksesta sekä itse poliisin työstä. Kuntokoe sisältää neljä osaa: kestävyyskoe, ketteryyskoe, ylätaljan-/leuanveto sekä penkkipunnerrus.

Poliisikoulu ei ole mukana yhteishaussa. Hakuajankohdat kannattaa tarkistaa POLAMK:in omilta nettisivuilta.

Opiskelu poliisikoulussa

Poliisikoulussa opiskellaan perinteisesti lukemalla, mutta myös käytännön tekemisen kautta. Poliisin opinnot sisältävät paljon käytännön harjoittelua.

Poliisikoulussa opiskellaan muun muassa kriminaalitekniikkaa, voimankäyttöä, kieliä, psykologiaa, tietojärjestelmiä sekä rikosoikeutta. Opinnot sisältävät myös ajokoulutusta. Valinnaisilla opinnoilla ja opinnäytetyöllä omaa osaamistaan voi laajentaa.

Kun opinnoista on kulunut noin puolet, poliisiopiskelijat nimitetään nuoremman konstaapelin virkaan. Vuoden kestävässä harjoittelussa he osallistuvat poliisilaitoksilla erilaisiin poliisin työtehtäviin. Tehtäviä voi olla esimerkiksi järjestyspoliisissa, rikostutkinnassa tai lupapalveluissa toimiminen. Harjoittelusta saa palkkaa.

Poliisi työelämässä

Poliisin työtehtäviin kuuluu yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen yhteiskunnassa. Rikosten ennalta ehkäiseminen, selvittäminen sekä syyteharkintaan vieminen on myös osa poliisin työtä. Poliisikoulu valmistaa myös turvallisuuteen liittyvissä lupahallinnon tehtävissä toimimiseen.

Poliisi voi erikoistua esimerkiksi kenttätyöhön, liikenteen valvontaan tai kenttätyöhön. Työssä vaaditaan erikoistumisalan mukaista perehtymistä sekä asiantuntijuutta erikoistumisalalla. Poliisin on hallittava eri tekniikoita ja työvälineitä. Lisäksi poliisilta vaaditaan riittävää kielitaitoa, ihmissuhdetaitoja ja asiakaspalveluhenkisyyttä. Poliisin on osattava tehdä päätöksiä nopeasti ja kantamaan vastuu omista päätöksistään. Poliisin työssä kohtaa rajujakin tilanteita, joten kyky prosessoida kokemaansa on tärkeää.

Poliisin työpaikkoja ovat poliisilaitokset, keskusrikospoliisi, suojelupoliisi, poliisikoiralaitos, poliisihallitus, sisäministeriö tai poliisiammattikorkeakoulu.

Poliisin työllisyystilanne vaihtelee, sillä poliiseja rekrytoidaan tarpeen mukaan. Työllistymiseen vaikuttaa halu muuttaa työn perässä.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: ammattinetti.fi, Poliisiammattikorkeakoulu polamk.fi