🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Suodata
Koulutusala
Koulutustyyppi
Toteutustapa
Paikka
Näytä kaikki suodattimet
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-4 koulutusta 4 tuloksesta
Mainokset

Opiskelijakokemukset

Proviisori

Osa farmaseuteista jatkaa opintoja ja kouluttautuu proviisoriksi. Proviisori on farmaseutin tavoin lääkkeiden ja lääkehoitojen asiantuntija, mutta proviisorin työhön sisältyy myös liikkeen- ja työnjohtoa sekä suunnittelu- ja koulutustehtäviä.

Proviisori on lääkkeiden ja lääkehoitojen asiantuntija. Proviisori toimii apteekissa esimiehenä ja ratkoo apteekin arjen moninaiset pulmatilanteet. Hän palvelee asiakkaita yhdessä farmaseuttien kanssa ja on yleensä vastuussa asiakaspalvelun sujumisesta ja henkilökunnan ammatillisen osaamisen kehittämisestä.

Proviisorin koulutus

Proviisorin koulutus on jatkoa farmasian tutkinnolle ja se on mahdollista suorittaa Helsingin ja Itä-Suomen yliopistossa sekä Åbo Akademissa.

Proviisoriksi opiskellaan suorittamalla ylempi korkeakoulututkinto. Proviisorin tutkinto on kaksivuotinen ylempi korkeakoulututkinto (120 opintopistettä) ja sen voi suorittaa kahdessa vuodessa kokopäiväopiskeluna, kun pohjalla on farmaseutin tutkinto.

Proviisorin tutkintoon johtava koulutus koostuu farmasian aineopinnoista ja syventävistä opinnoista, jotka sisältävät pro gradu -tutkielman. Proviisorin opinnoissa syvennytään loppuvaiheessa valittuun tieteenalaan, jonka aihepiiristä tehdään lopputyö eli pro gradu -tutkielma.

Proviisorin koulutus mahdollistaa erikoistumisen teollisuusfarmasiaan ja sairaalafarmasiaan. Proviisorit voivat suorittaa myös apteekkifarmasian erikoistumisopintoja.

Proviisorin tutkintoa suorittava voi suunnata jatko-opinnoissa farmasian lisensiaatiksi ja farmasian tohtoriksi. 

Proviisori työelämässä

Suurin osa proviisoreista työskentelee apteekeissa. Toiseksi suurin työllistäjä on lääketeollisuus ja -tukkukauppa. Osa proviisoreista työskentelee tutkimus- ja opetustehtävissä mm. yliopistoissa. Lisäksi heitä työskentelee sairaala-apteekeissa, terveyskeskusten lääkekeskuksissa, hallinto- ja viranomaistehtävissä mm. Kansaneläkelaitoksessa ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa.

Apteekissa proviisori toimii apteekkarin alaisena ja apteekin henkilökunnan esimiehenä tukien heitä kaikissa ongelmatilanteissa. Hän suunnittelee yhdessä apteekkarin kanssa apteekin toimintaa ja sen kehittämistä, muun muassa henkilöstöpolitiikkaa sekä tarvittavia laitteita ja tarvikkeita.

Proviisori voi työskennellä myös apteekkarina, jolloin proviisori on yrittäjä, joka on henkilökohtaisesti vastuussa alueensa lääkehuollosta ja –turvallisuudesta. Hänen vastuullaan ovat henkilökunnan ammatillisen osaamisen ja asiakaspalvelun kehittäminen sekä yrityksen talous ja johtaminen. Tällöin liiketoiminnan, markkinoinnin ja johtamisen tuntemus on tärkeää.

Sairaala-apteekissa työskentelevä proviisori osallistuu sairaalan lääkehuollon suunnitteluun farmaseuttisena asiantuntijana. Hänellä on vastuu lääkkeiden hankinnasta ja varastoinnista. Proviisori toimii myös sairaala-apteekin henkilökunnan käytännön työnohjaajana ja esimiehenä. Hän järjestää sairaalan muulle henkilökunnalle koulutusta lääkehoidosta sekä osallistuu aktiivisesti lääkkeistä tiedottamiseen.

Lääketeollisuudessa proviisorit sijoittuvat hyvin erilaisiin johto- ja asiantuntijatehtäviin. Työtehtävät voivat liittyä lääkkeiden tutkimukseen, tuotekehitykseen ja tuotantoon, rekisteröinti- ja myyntilupahallintoon, laadunvarmistukseen, myyntiin ja markkinointiin. Lääketukkukaupassa proviisori toimii yleensä johtotehtävissä.

Työssä käytetään tietotekniikkaa sekä lääkevalmistuksessa tarvittavia laitteita. Proviisorin on hyvä pitää huolta omista taidoistaan, jotta tiedot ja taidot ovat ajantasaisia. Lääkealaa on seurattava jatkuvasti ja oltava tietoinen uudistuksista ja uusista määräyksistä.

Proviisori on laillistettu ammattihenkilö, jolle Valvira myöntää oikeuden harjoittaa ammattia Suomessa. Lupa annetaan opintojen päätyttyä.


Palaa sivun alkuun

Lähteet: Ammattinetti.fi, apteekkariliitto.fi