Sivuston käyttötapa: Mobiili

Sihteerin koulutus

Oletko kiinnostunut työskentelemään toimistopalveluiden, viestinnän ja tietohallinnon parissa eri kokoisissa organisaatioissa ja yrityksissä? Sihteerin toimenkuvat ovat hyvin monipuolisia, ja niihin vaikuttavat muun muassa organisaation ja yrityksen toimiala ja koko. Tyypillisiä sihteerin työtehtäviä ovat esimerkiksi organisaation johdon avustaminen, eriliaiset järjestelytehtävät sekä aikataulujen koostaminen ja hallinta. Sihteereiltä edellytetään kielitaitoa, tietotekniikan tuntemusta ja järjestelmällisyyttä.

 
Näyttää 1-12 yhteensä 12 tulosta
Hakutulokset Koulutustyyppi Paikka
Sihteerin ammattitutkinto
Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus
Ammattitutkinnot
Kokkola
Koulutuksen tavoitteena on kehittää mm. asiakaspalvelussa toimimiseen, tieto- ja viestintätekniikan hallintaan ja asiakirjahallinnon hoitamiseen sekä tutkinnon suorittaminen. Tutkinto koostuu yhdestä...
Sihteerin ammattitutkinto
Oulun seudun ammattiopisto
Ammattitutkinnot
Oulu
Pakolliset tutkinnon osat Sihteerinä toimiminen Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan vähintään yksi) Toimiston sihteerinä toimiminen Viestintäpalvelujen sihteerinä toimiminen Myynti- ja markkinointipalvelujen...
Sihteerin ammattitutkinto
Hyria koulutus
Ammattitutkinnot
Hyvinkää
Teetkö töitä sihteerin tai assistentin tehtäviä ja haluat pätevöityä sihteerin ammattiin? Syvennä osaamistasi ja suorita sihteerin ammattitutkinto Hyriassa. Aikuiskoulutus vie...
Sihteerin ammattitutkinto
Edupoli aikuisille
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Helsinki
Koulutuksen hyödyt Kehitä osaamistasi ja saa sujuvuutta työhösi sekä valmiuksia terveydenhuollon toimintaympäristön hallintaan! Ammattitaitoiset terveydenhuollon sihteerit toimivat organisaatioissaan avainroolissa ja...
Sihteerin ammattitutkinto
Edupoli aikuisille
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Vantaa
Koulutuksen hyödyt Kehitä osaamistasi ja saa sujuvuutta työhösi sekä valmiuksia toimistopalveluiden toimintaympäristön hallintaan! Ammattitaitoiset toimistosihteerit toimivat organisaatioissaan avainroolissa ja ovat tärkeä osa...
Sihteerin ammattitutkinto
Raseko Raision seudun koulutuskuntayhtymä
Ammattitutkinnot
Raisio
Sihteerin ammattitutkinnon suorittanut kykenee omaksumaan erilaisten organisaatioiden sihteerin tai assistentin työ- ja toimintaprosessien hallinnan ja avaintehtävien hoitamisen. Sihteerin ammattitutkintoon on mahdollista valmistua...
Sihteerin ammattitutkinto
Savon ammattiopisto
Ammattitutkinnot
Kuopio
Tutkinto tai sen osat suoritetaan näyttötutkintona henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Näyttötutkinnoissa osaamisen osoitetaan ja arvioidaan pääsääntöisesti ko. tutkinnon mukaisissa työtehtävissä työpaikoilla....
Sihteerin ammattitutkinto
Aikuiskoulutusosasto ja oppisopimustoimisto
Ammattitutkinnot
Sastamala
Koulutus valmistaa terveydenhuollon sihteeriksi ja antaa valmiudet suorittaa toimistosihteerin tutkinnon osan. Sihteerin ammattitutkintoon valmistava koulutus antaa valmiudet toimia monipuolisissa sihteerin tehtävissä...
Sihteerin ammattitutkinto | terveydenhuollon sihteeri
Valkeakosken ammattiopisto
Ammattitutkinnot
Valkeakoski
Koulutus toteutetaan opiskelijan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti monimuotokoulutuksena. Koulutuksen kokonaiskesto on 40 viikkoa. Monimuotokoulutus tarkoittaa lähi-, etä- ja verkko-opetusta, ohjattuja harjoituksia,...
Henkilöstöassistentin tutkinto
Markkinointi-instituutti
Ammatillinen koulutus
Espoo
Henkilöstöassistentin tutkinto soveltuu henkilöstohallinnon tehtäviä hoitaville tai niihin siirtyville.  Henkilö toimii esim. henkilöstöassistenttina tai -sihteerinä, palkanlaskijana tai toimistosihteerinä tai on...
Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto
Oulun seudun ammattiopisto
Ammattitutkinnot
Oulu
Koulutus toteutetaan joustavina monimuoto-opintoina, mikä mahdollistaa opiskelun myön työn ohessa. Tutkinto on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Jokaiselle laaditaan henkilökohtainen opiskelu- ja...
Liiketoiminnan perustutkinto | merkonomi | talous- ja toimistopalvelut
Valkeakosken ammattiopisto
Ammatilliset perustutkinnot
Valkeakoski
Opiskelet yhteisten tutkinnon osien lisäksi ammatillisia sisältöjä, kuten asiakaspalvelua talouspalvelua toiminnan kannattavuuden suunnittelua tilinpäätökseen ja verotukseen liittyviä opintoja verkkopalvelujen tuottamista...
Näyttää 1-12 yhteensä 12 tulosta
 

Sihteerin koulutus

Sihteerien työtehtävät ovat hyvin monipuolisia eri toimialoilla eri kokoisissa organisaatioissa ja yrityksissä. Sihteerin työ vaatii tarkkuutta, oma-aloitteisuutta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Sihteeriksi voi kouluttautua esimerkiksi toisen asteen oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa tai yliopistoissa painottuen kauppatieteelliseen alaan. Sihteerin työt painottuvat usein nopeatempoiseen työympäristöön toimistotyössä, henkilöstöhallinnollisissa sekä taloushallinnollisissa tehtävissä.

Sihteerin toimiala

Sihteerien toiminnan kenttä on hyvin laaja. Sihteerin työssä pääset työskentelemään toimistopalveluiden, tietohallinnon ja viestännän monipuolissa tehtävissä eri kokoisissa yrityksissä ja organisaatioissa. Voit toimia esimerkiksi kokoussihteerinä, pöytäkirjojen laatijana, puhtaaksikirjoittajana sekä muissa monipuolisissa toimistotehtävissä. Tiedotus sekä erilaisten tilaisuuksien järjestäminen ovat myös olennainen osa sihteerin työtä. Kenties eniten sihteerin työnkuvaan vaikuttaa työllistävän organisaation koko, toimiala ja sihteerin esimiehenä toimivan henkilön toimenkuva.

Sihteereitä työskentelee niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Toimistotöissä sihteereitä työllistävät hänelle annettujen tehtävien hoitamisen välttämättömyys käytännön kannalta. Ilman asiakirjojen, asiakaspalvelun tai aikataulujen huolellista hoitamista ei organisaatioiden tai yritysten toiminta olisi sujuvaa. Kyseiset tehtävät ovat myös lakisääteisiä, mikä korostaa entisestään sihteerin roolin tärkeyttä työelämässä.

Lähinimikkeitä sihteerille ovat

 • assistentti
 • tradenomi
 • merkonomi
 • HSO-sihteeri
 • johdon assistentti
 • johdon sihteeri
 • tradenomi HSO
 • kauppatieteiden kandidaatti
 • kauppatieteiden maisteri
 • ostoassistentti
 • henkilöstöassistentti                                                        
 • henkilöstösihteeri

Sihteerin työn vaatimukset

Sihteeriltä vaaditaan useimmiten hyviä tietotekniksiä valmiuksia, järjestelykykyä, sosiaalisia taitoja, täsmällisyyttä sekä oma-aloitteisuutta, valmiuksia työskennellä kiireen ja paineen keskellä sekä kielitaitoa ja palveluhenkisyyttä. Toimistomainen ympäristö, päätetyöskentely sekä oman organisaation ja esimiehen edustaminen kuuluvat sihteerin päivittäiseen työnkuvaan. Tietokone on tärkeimpiä työvälineitä jota tarvitaan esimerkiksi sähköpostin sekä erilaisten toimisto-ohjelmien hallinnointiin. Tekstinkäsittelyohjelmat, henkilöstöhallintaohjelmat sekä tekstinkäsittelyohjelmat tulevat varmasti tutuiksi muiden sihteerin työssä tarvittaen ohjelmistojen ohessa.

Oman työnkuvan monipuolisuus määrittää tarkemmin sihteeriltä vaadittavat taidot. Ehdoton välttämättömyys on tietotekniikan ja toimisto-ohjelmien osaaminen sekä huolellinen ja järjestelmällinen työskentelytapa. Kirjallisen ja suullisen viestinnän osaaminen on myös tärkeää. Työ on useimmiten istuma- ja päätetyöskentelyä.

Sihteerin opinnot

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa sihteerin opintoja liiketalouden ammattikorkeakoulututkintona (AMK), jolloin tutkintonimike on tradenomi. Vaativimmat sihteerin tehtävät voivat edellyttää ylempää liiketalouden ammattikorkeakoulututkintoa (ylempi AMK) tai esimerkiksi yliopistossa suoritettua kauppatieteiden kanditaatin tutkintoa.

Toisen asteen koulutuksessa voi suorittaa liiketalouden perustutkinnon merkonomiksi. Merkonomin opintoja on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena tai näyttötutkintona, oppilaitoksesta riippuen.

Sihteeri työelämässä

Työympäristö on usein toimistomainen ja työskentely on nopeatempoista. Työssä vaaditaan joustavuutta ja sopeutuvuutta, tehtäviä voi olla useitakin samaan aikaan ja työhön saattaa kuulua työnantajasta riippuen paljon matkustamista.

Toimistotyöt, henkilöstöhallintoon liittyvät tehtävät sekä taloushallintoon liittyvät tehtävät työllistävät sihteereitä eri toimialoilla niin kunnissa, valtiolla, yksityisellä sektorilla, seurakuntien virastoissa kuin erityyppisissä järjestöissäkin. Tyypillisiä työtehtäviä ovat muun muassa kokouksiin ja tilaisuuksiin liittyvät toimenpiteet, lähtevän ja saapuvan postin käsittely, päätetyöskentely tietokoneella eri ohjelmistojen parissa, henkilöstöasioiden hoitaminen sekä vuosikertomusten ja muiden dokumenttien laatimisessa avustaminen.

Johdon sihteerin tehtäviin kuuluvat monipuoliset esimiehen avustamiseen liittyvät tehtävät kuten aikataulujen ja matkojen organisointi. Informaation kerääminen eri lähteistä kulloisenkin tarpeen mukaan niistä raportoiden, tilastoiden ja asiakirjoja arkistoiden täyttävät myös sihteerien työpäiviä tiedottamisen ohella.

Palaa sivun alkuun

Lähteet : Ammattinetti.fi