Studentum – Koulutuskysely 2015: Osa 3

Edellinen sivu

Osa 3: Tutkimuksen yhteenveto

YHTEENVETO

Koulutustarjonnan toivotaan vastaavan paremmin työmarkkinatilannetta

Koulutuksia etsivät nuoret ja aikuiset ovat sitä mieltä, että koulutustarjonnan ja sisäänotettavien opiskelijoiden määrän tulisi vastata paremmin alojen työmarkkinatilannetta. Tämä käy ilmi Studentum.fi-koulutussivuston keväällä 2015 toteuttamasta koulutuskyselystä, joka suunnattiin sivuston jäsenille. Yhteensä 73 prosenttia asiaan kantaa ottavista vastaajista arvioi, että koulutustarjonta ei vastaa työelämää tarpeeksi hyvin. Tämän lisäksi jopa noin 40 prosenttia aikuisista on sitä mieltä, että he olisivat tänä vuonna mieluummin töissä kuin opiskelemassa, jos työllisyystilanne olisi parempi.

Nuoret ja aikuiset tekevät koulutusvalintansa pääasiallisesti oman kiinnostuksensa perusteella. Lisäksi vaikutusta on osittain myös alan työmahdollisuuksilla. Nuoret kokevat saavansa eniten tukea koulutuspäätökseensä omilta vanhemmiltaan. Vanhemmat kannustavatkin nuoria hakeutumaan koulutuksiin, joka heitä itseään kiinnostaa. Lähes kukaan nuorista ei koe, että vanhempien omalla koulutuksella on vaikutusta nuoren omaan koulutusvalintaan.

Tiedonhaku koulutuksista siirtyy entistä enemmän digitaalisiin kanaviin. Jopa 94 prosenttia kyselyyn osallistuneista hakee tietoa koulutuksista ensisijaisesti Internetistä. Erittäin tärkeää on myös tiedonsaanti ajasta ja paikasta riippumatta, jolloin huomattavan suureen merkitykseen nousee verkkosivujen toimivuus myös mobiililaitteilla.

Erityisesti aikuiset haluaisivat enemmän etäopiskelumahdollisuuksia, jolloin opinnot olisi helpompi sovittaa työhön sekä perhe-elämään. Etäopintojen hyvinä puolina nähdäänkin juuri joustavuus sekä mahdollisuus opiskella omaan tahtiin. Nuorilla tilanne on päinvastainen – etäopiskelussa pelottaa erityisesti suuri vastuu omasta oppimisesta sekä sosiaalisten kontaktien puute.

Huomioitavaa on, että opiskeluun liittyvää tietoa haetaan selvästi eniten Internetistä. Me Studentumilla uskomme, että tiedonhaun siirtyessä yhä enemmän digitaalisiin kanaviin, tulisi opiskeluun ja koulutuksiin liittyvän tiedon olla helposti saatavilla verkossa. Tähän Studentum.fi-koulutussivusto pyrkii vastaamaan mahdollisimman hyvin tarjoamalla tietoa yli 3500 eri koulutuksesta sekä opiskelusta yleisesti.

Lisätietoa tutkimuksesta:

Anssi Mäkelä
Tiedottaja
Puh: 09-315 828 75
anssi.makela@studentum.fi

Lisätietoa Studentum.fi-koulutussivustosta:

Max Lundberg
Maajohtaja
Puh: 09-856 715 53
max.lundberg@studentum.fi

Edellinen sivu

Viimeksi päivitetty: 19 touko 2015

Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
koulutus.fi