Sivuston käyttötapa: Mobiili

Elokuvaäänitys ja -äänisuunnittelu

Aalto-yliopisto
Yhteenveto
3 vuotta
suomi
Opintotukikelpoinen
Syksyisin
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Espoo
Kandi- ja maisteriohjelmat

Elokuvaäänitys ja -äänisuunnittelu

Elokuvaäänityksen ja äänisuunnittelun opintojen tavoitteena on kouluttaa äänisuunnittelijoita ja äänittäjiä toimimaan lyhyen elokuvan ja televisiotuotannon eri osa-alueilla. Opiskelija oppii hallitsemaan ammattialueen taiteellisen, tuotannollisen ja teknisen kokonaisuuden. Koulutuksesta valmistunut tuntee oman alansa käytännöt, taiteelliset ilmaisukeinot, tekniset välineet ja osin teoreettista käsitteistöä.

Elokuvaäänityksen- ja äänisuunnittelun opinnot

Opintojen tavoitteena on kehittää opiskelijan lahjakkuutta ja persoonallisuutta elokuvan alalla, antaa perusvalmiudet alasta ja sen historiasta, kehittää ryhmätyötaitoja ja antaa valmiudet tutkimukselliseen työskentelyyn. Opinnoissa keskeistä on elokuvailmaisun audiovisuaalinen dramaturgillinen ja sisällöllinen ajattelu, äänellinen ja tilallinen hahmottamiskyky, ryhmätyö-, kommunikaatio- ja yhteistyötaidot, elokuvan lyhyen muodon äänisuunnittelun, dramaturgisen kokonaisuuden sekä teknisen toteutusprosessin hallinta, yleisen taidehistorian sekä oman alan perinteiden ja nykysuuntauksien tuntemus sekä kyky kriittiseen ja analyyttiseen ajatteluun.

Valmistunut elokuvaäänisuunnittelija hallitsee lyhyen elokuvan äänisuunnittelun kokonaisprosessin äänen ennakkosuunnittelusta valmiiseen elokuvaan. Opiskelija perehtyy kaikkiin lyhyen elokuvan äänityksen, äänitöiden ja äänisuunnittelun vaiheisiin sekä pienimuotoisten elokuva- ja tv-tuotantojen taiteelliseen ja tuotannolliseen yhteistyöhön. Osaamisalueisiin kuuluvat

  • äänittäjän ja äänisuunnittelijan taidot elokuva- ja televisiotuotannon eri alueilla
  • kuvan ja äänen yhteistoiminnan hahmottaminen ja hallinta
  • äänikokonaisuuksien hallinta
  • oman alan teknisen perusvälineistön hallinta
  • oman erityisosaamisen suhteuttaminen alan muihin ammattikuviin
  • muiden tieteenalueiden ja yhteiskunnallisen ajattelun tuntemus ja suhteuttaminen omaan erikoistumisalueeseen
  • aktiivinen toiminta kulttuurin alueella.

Opetus jakautuu äänitykseen ja äänisuunnitteluun

Opetus jakautuu kahteen osaan, äänitykseen ja äänisuunnitteluihin. Osat sivuavat ja tukevat toisiaan ja ovat osittain päällekkäisiä koko opiskeluajan. Äänisuunnittelussa painopiste on välineistön hallinnassa niin ilmaisullisessa kuin teknisessäkin mielessä. Elokuvatuotanto on äänisuunnittelijalle projekti yksilölliseen problematiikkaan, alkaen käsikirjoituksen lukemisesta ja päättyen elokuvan ensiesitykseen. Painoarvoa annetaan valmistuvan ääni-suunnittelijan taiteellisesta panoksesta ja syvällisestä elokuvan ominaispiirteiden ymmärryksestä.

Elokuvaäänittäjän ja äänisuunnittelijan työhön perehdytään opinnoissa pienimuotoisten harjoitteiden ja äänisuunnittelun metodien opiskelun avulla sekä harjoituselokuvien teolla. Koulutus sisältää elokuvataiteen ja lavastustaiteen yhteisiä opintoja sekä opintoja muiden taidealojen opiskelijoiden kanssa. Harjoitustuotannoissa opiskellaan äänisuunnittelun ja ääntämisen käytäntöjä sekä syvennetään ryhmätyötaitoja. Opiskelijaa kannustetaan suorittamaan osa opinnoista kansainvälisissä vaihto-ohjelmissa tai työharjoittelussa. Osa elokuvaäänisuunnittelun opetuksesta keskittyy elokuvafestivaaleille ja kansainvälisille symposiumeille osallistumisen kautta äänisuunnitteliljan ammatin syvempään hahmottamiseen ja oppimiseen.

Taiteen kandidaatti työelämässä

Koulutuksesta valmistuneet kykenevät toimimaan lyhyissä näytelmä- ja dokumenttielokuvissa taiteellisesti vastaavissa tehtävissä. Koulutus tuottaa edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen. Alan taiteen kandidaatit työskentelevät useimmiten freelance-suhteissa äänittäjinä ja äänisuunnittelijoina elokuva-, tv-, peli-, mainoselokuva- ja muissa av-tuotannoissa. Työnimikkeitä voivat olla muun muassa äänisuunnittelija, äänittäjä ja äänileikkaaja.

Hakeminen

Ylioppilastutkinto tai toisen asteen ammatillinen perustutkinto

Tutkinto / todistus

Taiteen kandidaatti 

Aalto-yliopisto

Aalto-yliopisto

Maailmanluokan koulutus on vain osa opiskelukokemusta. Siksi Aalto tarjoaa opiskelijoille kansainvälisen toimintaympäristön, ympärille aktiivisen Aalto-yhteisön ja useita erilaisia mahdollisuuksia osallistua opiskelijatoimintaan. Aalto-yopisto on tuonut yhteen tieteen, taiteen, tekniikan ja talouden, ja on edelläkävijä nällä aloilla. Kampus on kehittynyt vauhdilla maailmanluokan...


Lue lisää oppilaitoksesta Aalto-yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Aalto-yliopisto

Otakaari 1
02150 Espoo

Arvioinnit
Arvioinnit
Elokuvaäänitys ja -äänisuunnittelu ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Oppilaitoksen arvioinnit
(4,5)
Perustuu 18 arviointiin
Näytä oppilaitoksen kaikki arvioinnit