Sivuston käyttötapa: Mobiili

Informaatioteknologia

Aalto-yliopisto
Yhteenveto
3 + 2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Espoo
Kandi- ja maisteriohjelmat

Informaatioteknologia

Moderni informaatioyhteiskunta turvautuu tehokkaaseen sensorien käyttöön, datan hankintaan, tallennukseen ja analyysiin, tietoverkkoihin, internetiin ja sen palveluihin, sekä uusien viestintätekniikoiden kehittämiseen. Nämä mahdollistavat tulevaisuuden sovellukset, joiden vaatimukset tiedonsiirron nopeudelle, luotettavuudelle, viiveelle, helppokäyttöisyydelle, ja yksityisyydelle ovat yhä kriittisempiä ja tärkeämpiä. Esimerkiksi tietoverkot ovat jatkuvasti yhä tärkeämmässä osassa niin ihmisten arkea, elinkeinoelämää kuin teollisuuttakin. Käytämme päivittäin tietoverkkoja esimerkiksi kommunikaatioon, sosiaaliseen kanssakäymiseen, tiedon hankintaan ja viihteeseen. Tulevaisuudessa tämä suhde vain syvenee, kun tavanomaiset arjen laitteet liittyvät verkkoon. Informaatioteknologia mahdollistaa nykypäivän informaatiovallankumouksen.

Informaatioteknologia auttaa ihmisiä tulevaisuuden ilmastoälykkäiden ratkaisujen ja teknologioiden luomisessa, tuottaa ratkaisuja ajoneuvoja ohjaaviin järjestelmiin, parempia puheohjattuja käyttöliittymiä ja paremman lääketieteellisen tekniikan kehittämiseen. Informaatioteknologia ja siihen vahvasti linkittyvät tekoälyn ja koneoppimisen alat muuttavat tulevaisuuden yhteiskuntaa perusteellisesti. Informaatiotekniikan erikoisosaamisen avulla sinulla on ymmärrystä tietojärjestelmien ja langattomien laitteiden takana olevasta tekniikasta ja mahdollisuus osallistua ja ohjata kehitystä positiiviseen suuntaan.

Tutkinnon suorittaneilla on:

  • Informaatioteknologian perusteiden tuntemus. Tutkinto rakentuu monipuoliselle matematiikan, luonnontieteiden sekä tietotekniikan tieto- ja taitopohjalle. Valmistuttuasi ymmärrät alaan liittyviä perusteorioita ja -käsitteitä, pystyt seuraamaan alan kehitystä sekä osallistumaan alalla käytävään keskusteluun.
  • Substanssiosaaminen. Tutkinnon suorittaneet ovat syvällisesti perehtyneet informaatioteknologiaan, ja saavuttaneet pääaineessaan työelämän ja jatko-opintojen vaatiman tieto- ja taitotason. Ymmärrät mm. miten internet, tietoverkot ja protokollat toimivat, miten tietoverkkojen suorituskykyä mitataan ja ymmärrät tiedonsiirron periaatteet ja rajoitteet. Olet oppinut digitaalisen signaalinkäsittelyn perusmenetelmiä, mm. miten kohinaa voidaan poistaa puhe- ja audiosignaalista tai kuvasta. Hallitset ohjelmointityökaluja, kuten C-kieli, Matlab ja Python sekä omaat matemaattisten ongelmien ratkaisun ja mallinnuksen perustaidot.
  • Monipuoliset työelämätaidot. Opintojen aikana opit projektinhallintaa sekä harjaannut järjestelmälliseen ja päämäärätietoiseen työskentelyyn ryhmissä ja itsenäisesti. Mietit ratkaisuja myös kestävän kehityksen näkökulmasta. Ymmärrät vuorovaikutustaitojen merkityksen monialaisessa tiimityössä.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi

Tutkinto / todistus

Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Aalto-yliopisto

Aalto-yliopisto

Maailmanluokan koulutus on vain osa opiskelukokemusta. Siksi Aalto tarjoaa opiskelijoille kansainvälisen toimintaympäristön, ympärille aktiivisen Aalto-yhteisön ja useita erilaisia mahdollisuuksia osallistua opiskelijatoimintaan. Aalto-yopisto on tuonut yhteen tieteen, taiteen, tekniikan ja talouden, ja on edelläkävijä nällä aloilla. Kampus on kehittynyt vauhdilla maailmanluokan...


Lue lisää oppilaitoksesta Aalto-yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Aalto-yliopisto

Otakaari 1
02150 Espoo

Arvioinnit
Arvioinnit
Informaatioteknologia ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Oppilaitoksen arvioinnit
(4,5)
Perustuu 18 arviointiin
Näytä oppilaitoksen kaikki arvioinnit
}