Sivuston käyttötapa: Mobiili

Kestävät yhdyskunnat

Aalto-yliopisto
Yhteenveto
3 + 2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Espoo
Kandi- ja maisteriohjelmat

Kestävät yhdyskunnat

Ilmastonmuutos, kaupungistuminen ja luonnonvarojen ehtyminen ovat ilmiöitä, jotka vaativat entistä kokonaisvaltaisempaa ymmärrystä rakennetun ympäristön suunnitteluun ja hallintaan. Aalto-yliopiston uusi Kestävät yhdyskunnat -hakukohde antaa opiskelijoille ponnahduslaudan uralle, jossa pääsee visioimaan ja toteuttamaan ratkaisuja niin paikallisiin kuin globaaleihinkin haasteisiin teknologiaa hyödyntäen. Opiskelijalla on tekniikan kandidaatin tutkinnon jälkeen seuraavat valmiudet:

  • Ratkaisukeskeinen näkemys yhteiskuntamme haasteisiin. Opiskelija osaa tunnistaa ongelmia ja löytää niihin innovatiivisia ratkaisuja. Tässä auttavat tiedon laaja-alainen hyödyntäminen sekä kyky soveltaa laskennallisia menetelmiä alan ilmiöiden mallinnuksessa.
  • Ymmärrys kestävistä yhdyskunnista kokonaisvaltaisena järjestelmänä. Opiskelija ymmärtää kytkökset erilaisten alueiden ja asuttujen ympäristöjen välillä sekä insinöörin roolin niiden toimivuuden edistämisessä.
  • Perustaidot ja ymmärrys maankäytön suunnittelusta, liikennesuunnittelusta ja vesitekniikasta. Opiskelija hallitsee alansa tyypilliset työkalut ja ymmärtää alaansa liittyvät yhteiskunnalliset ja hallinnolliset periaatteet.
  • Ymmärrys ja taidot elinvoimaisten, toimivien ja kestävien yhdyskuntien suunnitteluun. Opiskelija kykenee yhdistämään kestävän kehityksen ja luonnonvarojen kestävän käytön periaatteet erottamattomaksi osaksi maankäytön, liikenteen, vesihuollon ja vesivarojen hallinnan suunnitteluprosesseja. Hänellä on ihmiskeskeinen lähestymistapa insinöörityöhön.
  • Perustaidot vesitekniikkaan liittyen. Opiskelija ymmärtää veden kierron luonnontieteelliset perusteet sekä vesihuollon, jäteveden käsittelyn ja vesitalouden parhaat toimintamallit.
  • Perustaidot liikennetekniikkaan ja maankäytön suunnitteluun liittyen. Opiskelija tuntee toimivan ja turvallisen liikennejärjestelmän periaatteet, kestävän liikennejärjestelmän ominaisuudet sekä tätä edistäviä keinoja ja arvioinnin periaatteita. Lisäksi hän tuntee, miten alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää käytetään maankäytön suunnittelussa ja osaa liittää tämän osaksi laajempaa maankäyttö- ja liikennepolitiikan kontekstia.
  • Valmiudet syventää osaamistaan myöhemmin maisteriopinnoissa. Tekniikan kandidaatilla on perustaidot tilastollisessa ja paikkatietoanalyysissa, mallinnuksessa, projektinhallinnassa ja tieteellisen tutkimuksen tekemisessä. Opinnot valmistavat opiskelijan maisteritason opintoihin.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi

Tutkinto / todistus

Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Aalto-yliopisto

Aalto-yliopisto

Maailmanluokan koulutus on vain osa opiskelukokemusta. Siksi Aalto tarjoaa opiskelijoille kansainvälisen toimintaympäristön, ympärille aktiivisen Aalto-yhteisön ja useita erilaisia mahdollisuuksia osallistua opiskelijatoimintaan. Aalto-yopisto on tuonut yhteen tieteen, taiteen, tekniikan ja talouden, ja on edelläkävijä nällä aloilla. Kampus on kehittynyt vauhdilla maailmanluokan...


Lue lisää oppilaitoksesta Aalto-yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Aalto-yliopisto

Otakaari 1
02150 Espoo

Arvioinnit
Arvioinnit
Kestävät yhdyskunnat ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Oppilaitoksen arvioinnit
(4,5)
Perustuu 18 arviointiin
Näytä oppilaitoksen kaikki arvioinnit
}