Sivuston käyttötapa: Mobiili
Yhteenveto
3 vuotta
suomi
Opintotukikelpoinen
Syksyisin
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Päiväopinnot
Helsinki
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot

Muotoilu

Muotoilun koulutus, Aalto-yliopisto

Muotoilu

Muotoilun pääaineessa opiskellaan muotoilun prosesseja ja teknologioita, visuaalista ilmaisua, käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmiä, perehdytään materiaaleihin sekä opitaan ymmärtämään muotoilu osana kulttuuria ja kestävää kehitystä. Tavoitteena on kouluttaa luova ja yhteistyökykyinen tuotesuunnittelun ammattilainen, joka kykenee käsittelemään laajoja muotoilualan tehtäväkokonaisuuksia ennakkoluulottomasti, kriittisesti ja vastuullisesti.

Opintojen lopussa opiskelija hallitsee muotoilun ja suunnittelun perusteet. Muotoilun pääaineesta valmistuva taiteen kandidaatti hallitsee alan edellyttämät perustiedot ja taidot sekä tiedonhankinta-, analyysi- ja ongelmanratkaisumenetelmät. Koulutuksesta valmistuneella on perusvalmiudet toimia erilaisissa muotoilutehtävissä kokeellisen muotoilun, sarjatuotannon tai palvelumuotoilun alueilla, perustuen opiskelijan suuntaamiin opintovalintoihin.

Muotoilun pääaine kannustaa opiskelijaa taiteellisen ajattelun ja tutkimuksen yhdistämiseen. Opiskelija ymmärtää muotoilun sosiaalisena ja kulttuurisena ilmiönä, hallitsee muotoilun perustaidot ja tuntee sen tietolähteet. Opiskelija tuntee alan terminologian ja pystyy ilmaisemaan itseään suullisesti, kirjallisesti ja visuaalisesti. Kansainvälisyys on olennainen osa muotoilijan ammattia. Opiskelijaa kannustetaan hakeutumaan kansainväliseen opiskelijavaihtoon tai työharjoitteluun ulkomaille. 

Koulutuksen rakenne

Muotoilun opinnot rakentuvat kaikille opiskelijoille yhteisistä opinnoista, pääaineen pakollisista ja valinnaisista opinnoista, sivuaineopinnoista sekä taide-, kieli- ja viestintäopinnoista. Pääaineen valinnaisten opintojen avulla opiskelija voi painottaa osaamistaan esimerkiksi keramiikan, lasin tai tekstiilin tuotemuotoiluun. 

Taiteen kandidaatti työelämässä

Muotoilun pääaineesta valmistunut taiteiden kandidaatti voi työskennellä teollisen muotoilun, palvelumuotoilun, studiotuotannon tai kokeellisen muotoilun tehtävissä. Opiskelijat voivat jatkaa Muotoilun laitoksen maisteriohjelmiin.

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Muotoilu, klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan oppilaitokselle.

Hakeminen ja kelpoisuus

Ylioppilastutkinto tai toisen asteen ammatillinen perustutkinto.

Tutkinto / todistus

Taiteen kandidaatti 

Koulutuksen järjestäjä: Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Aalto-yliopisto, Taiteen ja suunnittelun korkeakouluTaiteiden ja suunnittelun korkeakoulu aloitti toimintansa vuoden 2012 alusta

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu on muotoilun, median, arkkitehtuurin, elokuvan, taidekasvatuksen ja taiteen korkeakoulu. Taideteollisen korkeakoulun ja Insinööritieteiden korkeakoulun arkkitehtuurin laitoksen muodostama uusi korkeakoulu jatkaa edeltäjiensä luomaa kansainvälisesti tunnettua ja tunnustettua osaamista.
Uusi korkeakoulu kokoaa ihmislähtöisten ympäristöjen suunnittelun ja toteutuksen alueet sekä humanistis-kulttuuriseen traditioon perustuvat tutkimuksen ja opetuksen alat. Korkeakoulun eri alojen yhteistyö ja vuorovaikutus haastaa teknologialähtöisen ajattelun ja tuo ihmis- ja käyttäjälähtöisyyden entistä keskeisemmäksi ympäristöjen luomisessa.

Korkeakoulun ainutlaatuisuus syntyy sen kyvystä yhdistää pitkän perinteen tuoma kokemus uuteen ajatteluun tavalla, joka mahdollistaa uudet luovat ratkaisut. Tutkimuksen kärkialueita ovat muotoilu, digitaalinen media, audiovisuaalinen esittäminen, taide, visuaalinen kulttuuri sekä hyvinvointirakentaminen ja yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu. Korkeakoulusta valmistuu vahvan taiteellisen ja teknisen ammattitaidon hallitsevia taiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin osaajia ja uudistajia.

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoa opinnoista Aalto-yliopistossa? Tilaa uutiskirje tästä!

Saat lisätietoa hakemisesta, opiskelijaprojekteista ja opiskelijaelämästä.

Aalto-yliopisto

Aalto-yliopisto


Aalto-yliopisto on teknillisten tieteiden, kauppatieteiden ja taideteollisen alan monialainen tiede- ja taideyhteisö. Yliopisto aloitti toimintansa vuonna 2010, kun Helsingin kauppakorkeakoulu, Taideteollinen korkeakoulu ja Teknillinen korkeakoulu yhdistyivät. Aalto-yliopisto on suomalaisille vahvuuksille rakentuva kansainvälinen, lähes 20 000 opiskelijan yliopisto. Yliopiston kansallisena tehtävänä...


Lue lisää oppilaitoksesta Aalto-yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Aalto-yliopisto yhteystiedot

Aalto-yliopisto

Kemistintie 1
02150 Espoo

 Näytä puhelinnumero
studies.aalto.fi


Arvioinnit

Muotoilu ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.