Sivuston käyttötapa: Mobiili
Yhteenveto
3 vuotta
suomi
Opintotukikelpoinen
Syksyisin
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Espoo
Kandi- ja maisteriohjelmat

Muotoilu

Muotoilun pääaineessa opiskellaan muotoilun prosesseja ja teknologioita, visuaalista ilmaisua, käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmiä, perehdytään materiaaleihin sekä opitaan ymmärtämään muotoilu osana kulttuuria ja kestävää kehitystä. Tavoitteena on kouluttaa luova ja yhteistyökykyinen tuotesuunnittelun ammattilainen, joka kykenee käsittelemään laajoja muotoilualan tehtäväkokonaisuuksia ennakkoluulottomasti, kriittisesti ja vastuullisesti.

Opintojen lopussa opiskelija hallitsee muotoilun ja suunnittelun perusteet. Muotoilun pääaineesta valmistuva taiteen kandidaatti hallitsee alan edellyttämät perustiedot ja taidot sekä tiedonhankinta-, analyysi- ja ongelmanratkaisumenetelmät. Koulutuksesta valmistuneella on perusvalmiudet toimia erilaisissa muotoilutehtävissä kokeellisen muotoilun, sarjatuotannon tai palvelumuotoilun alueilla, perustuen opiskelijan suuntaamiin opintovalintoihin.

Muotoilun pääaine kannustaa opiskelijaa taiteellisen ajattelun ja tutkimuksen yhdistämiseen. Opiskelija ymmärtää muotoilun sosiaalisena ja kulttuurisena ilmiönä, hallitsee muotoilun perustaidot ja tuntee sen tietolähteet. Opiskelija tuntee alan terminologian ja pystyy ilmaisemaan itseään suullisesti, kirjallisesti ja visuaalisesti. Kansainvälisyys on olennainen osa muotoilijan ammattia. Opiskelijaa kannustetaan hakeutumaan kansainväliseen opiskelijavaihtoon tai työharjoitteluun ulkomaille.

Koulutuksen rakenne

Muotoilun opinnot rakentuvat kaikille opiskelijoille yhteisistä opinnoista, pääaineen pakollisista ja valinnaisista opinnoista, sivuaineopinnoista sekä taide-, kieli- ja viestintäopinnoista. Pääaineen valinnaisten opintojen avulla opiskelija voi painottaa osaamistaan esimerkiksi keramiikan, lasin tai tekstiilin tuotemuotoiluun.

Taiteen kandidaatti työelämässä

Muotoilun pääaineesta valmistunut taiteiden kandidaatti voi työskennellä teollisen muotoilun, palvelumuotoilun, studiotuotannon tai kokeellisen muotoilun tehtävissä. Opiskelijat voivat jatkaa Muotoilun laitoksen maisteriohjelmiin.

Hakeminen

Ylioppilastutkinto tai toisen asteen ammatillinen perustutkinto.

Tutkinto / todistus

Taiteen kandidaatti 

Aalto-yliopisto

Aalto-yliopisto

Maailmanluokan koulutus on vain osa opiskelukokemusta. Siksi Aalto tarjoaa opiskelijoille kansainvälisen toimintaympäristön, ympärille aktiivisen Aalto-yhteisön ja useita erilaisia mahdollisuuksia osallistua opiskelijatoimintaan. Aalto-yopisto on tuonut yhteen tieteen, taiteen, tekniikan ja talouden, ja on edelläkävijä nällä aloilla. Kampus on kehittynyt vauhdilla maailmanluokan...


Lue lisää oppilaitoksesta Aalto-yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Aalto-yliopisto

Otakaari 1
02150 Espoo

Arvioinnit
Arvioinnit
Muotoilu ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Oppilaitoksen arvioinnit
(4,5)
Perustuu 18 arviointiin
Näytä oppilaitoksen kaikki arvioinnit