Kandi- ja maisteriohjelmat

Varhaiskasvatuksen opettaja | Lärare inom småbarnspedagogik

Åbo Akademi, paikassa Vaasa
Längd
3+2 år
Språk
Svenska
Studiestöd
Möjlighet till studiestöd
Nästa startdatum
Sista ansökan
Sista ansökan: Gemensam ansökan (13.–27.3.2024)
Utbildningsform
Lähiopetus
Längd
3+2 år
Språk
Svenska
Studiestöd
Möjlighet till studiestöd
Nästa startdatum
Sista ansökan
Sista ansökan: Gemensam ansökan (13.–27.3.2024)
Utbildningsform
Lähiopetus
Kaipaatko lisätietoja? Kysy lisää 👍

Varhaiskasvatuksen opettaja | Lärare inom småbarnspedagogik

Utbildningsprogrammet för lärare inom småbarnspedagogik

Studerar du på gymnasiet eller på andra stadiet och är intresserad av att lära dig mer om och jobba med barns lärande och utveckling?

Att vara lärare inom småbarnspedagogik är ett ansvarsfullt och kreativt arbete. Yrket är både inspirerande och mångsidigt och studierna ger dig kunskaper om barns lek och lärande, och om hur du som lärare stöttar barns lek och lärande. Du får också kunskap om de olika sammanhang som barn befinner sig i samt hur de behöver tas i beaktande i småbarnspedagogisk verksamhet. Det innebär bland annat att du utvecklar kunskap och färdigheter för att stödja barnets uppväxt, utveckling och lärande samt för att främja barnets välbefinnande (Utbildningsstyrelsen, 2020). Din utbildning ger dig också kunskap om barn med särskilda behov, och hur du som lärare kan stödja alla barns olika förutsättningar till lärande.

Barns språkutveckling har en tydlig plats i utbildningen där bland annat den flerspråkiga språkutvecklingen lyfts fram. Frågor om mångfald och jämställdhet inkluderas även i utbildningen. Du får ämnesdidaktiska färdigheter i musik, bild, slöjd, matematik, naturvetenskap, hållbar utveckling, rörelse och hälsa digitalisering, dramaanpassade till arbete med inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning. Förutom dessa kunskaper och färdigheter utvecklar du din sociala kompetens och relationskompetens. Du utvecklar ett relevant etiskt förhållningssätt som behövs i arbetet med barn och familjer. Under utbildningen är frågor om ledarskap och organisation centrala och viktiga.

Praktikperioderna ger dig nya insikter i lärararbetet samtidigt som du får chansen att knyta kontakter till möjliga framtida arbetsgivare. Till utbildningen finns ett nätverk omfattande omkring 100övningsdaghem i Svenskfinlandknutet. I övningsdaghemmen arbetar utbildade handledare. Övningsdaghemmen förser utbildningen med praktikplatser för och förstärker kvaliteten på utbildningen av lärare inom småbarnspedagogik.

Pedagogie kandidatexamen ger dig behörighet att jobba som lärare inom småbarnspedagogik och som förskollärare, medan pedagogie magisterexamen förbereder dig för det framtida arbetslivet och dess mer krävande arbetsuppgifter och ger dig behörighet att jobba som daghemsföreståndare och andra utvecklingsarbeten inom småbarnspedagogik.

I antagningen 2023 finns det flera vägar in till utbildningen för lärare inom småbarnspedagogik: gemensam ansökan, flerformsutbildning, överflyttaransökan och Öpuleden. Läs mer om vilken väg som passar just dig under Specifika antagningsgrunder nedan. Tidigare studier kan tillgodoräknas när det är möjligt.

Du som lärare inom småbarnspedagogik i arbetslivet

De flesta lärare inom småbarnspedagogik arbetar antingen kommunalt eller inom den privata sektorn, främst på daghem men också på familjedaghem eller som förskollärare i grundskolor. Utöver lek och daglig verksamhet hör även musik-, rörelse-, drama- och språkstimulerande aktiviteter till arbetet inom småbarnspedagogiken, liksom olika studiebesök som stöder barns lärande. En del småbarnspedagoger jobbar som föreståndare på daghem, med pedagogisk utveckling, inom barnkultursektorn eller som speciallärare inom småbarnspedagogik. Tack vare stor efterfrågan på speciellt svenskspråkiga småbarnspedagoger är arbetsutsikterna i branschen utmärkta. I detta människonära yrke får du göra stor skillnad i barns liv – varje dag!

Bonus: För intresserade pedagogie magistrar erbjuder Åbo Akademi även karriärmöjligheter inom forskning.

Varhais­kasvatuksen­ opettaja­koulutuksen­ koulutus­ohjelma

Lapset ovat hurmaavan luovia, hauskoja ja tarkkanäköisiä, ja varhaiskasvatuksen opettajan työ vastuullista, inspiroivaa ja monipuolista. Koulutuksen aikana opit kannustamaan lapsia ja tukemaan heidän oppimistaan ja kehitystään sekä auttamaan vanhempia omassa kasvatustyössään. Teet kärsivällisyydellä, rauhallisuudella ja myötäelämisen taidolla päiväkodista lapselle turvallisen ja hauskan ympäristön. Päiväkodin toiminnan suunnittelussa puolestaan tarvitset pedagogista osaamista ja kriittistä ajattelua. Varhaiskasvatuksen opettajan työssä toimit monien lasten ja perheiden kanssa, ja koulutuksen antamat pedagogiset valmiudet auttavat sinua ymmärtämään erilaisia ihmisiä ja kommunikoimaan heidän kanssaan.

Varhaiskasvatuksen opettajan koulutukseen sisältyy kasvatustieteen ja psykologian opintoja, ja omaksut laajat tiedot lapsen oppimisesta ja kehityksestä. Lisäksi opiskelet musiikkia, kuvataidetta, käsitöitä, liikuntaa, matematiikkaa, luonnontieteitä ja kieliä ja saat keinoja toimia lasten varhaiskasvattajana ja esikouluopettajana. Harjoittelujaksoilla syvennät näkemyksiäsi opetustyöstä ja saat tilaisuuden luoda yhteyksiä mahdollisiin tuleviin työnantajiin. Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto antaa kelpoisuuden toimia varhaiskasvatuksen opettajana ja esiopetusta antavana opettajana, ja kasvatustieteen maisterin tutkinto valmistaa sinua vaativampiin työtehtäviin ja antaa sinulle kelpoisuuden toimia päiväkodin johtajana.

Pääaineet

Useimmat varhaiskasvatuksen opettajat työskentelevät joko kunnallisella tai yksityisellä sektorilla, pääasiassa päiväkodeissa mutta myös ryhmäperhepäivähoidossa tai esikouluopettajina peruskouluissa. Leikin ja muun toiminnan lisäksi varhaiskasvatuksen opettajan työ sisältää musiikki- ja liikunta-aktiviteetteja, kielellisesti kehittävää toimintaa sekä lasten oppimista tukevia tutustumiskäyntejä. Osa varhaiskasvatuksen opettajista toimii päiväkodin johtajina ja vastaa siinä roolissaan päiväkodin pedagogisesta toiminnasta, henkilöstöstä, hallinnosta ja taloudesta. Erityisesti ruotsinkielisille varhaiskasvatuksen opettajille on suuri kysyntä, joten alan työllisyysnäkymät ovat erinomaiset. Tässä ihmisläheisessä ammatissa pääset todellakin vaikuttamaan lasten elämään – joka päivä!

Bonus: Åbo Akademi tarjoaa eteville kasvatustieteen maistereille mielenkiintoisia uramahdollisuuksia tutkimuksen parissa.

För att beställa gratis information om Varhaiskasvatuksen opettaja | Lärare inom småbarnspedagogik, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Ansökan och behörighet

Ansökan till utbildningen sker via den gemensamma ansökan.

Examen / diplom

  • Pedagogie kandidat
  • Pedagogie magister

Beställ information

Request information

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om Varhaiskasvatuksen opettaja | Lärare inom småbarnspedagogik.

Fyll i dina kontaktuppgifter

Skicka din intresseanmälan

Få mer information från skolan


reCAPTCHA logo Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja Googlen tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot ovat voimassa.