Kandi- ja maisteriohjelmat

Luokanopettaja, kielikylpy | Klasslärare, språkbad

Åbo Akademi, paikassa Vaasa
Längd
3+2 år
Språk
Svenska
Studiestöd
Möjlighet till studiestöd
Nästa startdatum
Sista ansökan
Sista ansökan: Gemensam ansökan (13.–27.3.2024)
Utbildningsform
Lähiopetus
Längd
3+2 år
Språk
Svenska
Studiestöd
Möjlighet till studiestöd
Nästa startdatum
Sista ansökan
Sista ansökan: Gemensam ansökan (13.–27.3.2024)
Utbildningsform
Lähiopetus
Kaipaatko lisätietoja? Kysy lisää 👍

Luokanopettaja, kielikylpy | Klasslärare, språkbad

Klasslärare, språkbad

Språkbad utmanar barn till en mångkulturell tankevärld, sporrar till öppenhet och kan ge fördelar senare i livet. Du som studerar till språkbadsklasslärare trivs med att utforska vår omvärld och skapa tillsammans med barn och vill stödja deras språkliga och kulturella utveckling till tvåspråkiga individer. Klasslärarutbildningen med språkbadsinriktning ger dig behörighet att jobba som lärare för barn i åldrarna 6–12 år.

Denna mångsidiga utbildning utvecklar dig socialt och kunskapsmässigt och är den enda utbildningen av sitt slag i Finland och Norden. Under dina studier lär du dig bland annat hur ett barn tillägnar sig nya kunskaper i flerspråkiga inlärningsmiljöer och får prova på olika undervisningsmetoder och praktiska arbetssätt som lämpar sig för språkbadsundervisning. Som klasslärare är du en viktig vuxen i barnets liv och din utbildning ger dig verktyg att fungera som en professionell expert där du kan skapa ett tillitsfullt förhållande till barnen, deras familjer och övriga samarbetsparter.

Innehållet i utbildningen

Huvudämnet för alla klasslärare är pedagogik med lärarinriktning. Breda ämneskunskaper i olika undervisningsämnen och praktiska övningar också i konst- och färdighetsämnen står i centrum för dina studier. Som språkbadsklasslärare läser du dessutom en omfattande studiehelhet i svenska för språkbadslärare. All undervisning under utbildningen ges på svenska. Praktikperioderna är en viktig del av din utbildning då du kommer i kontakt med språkbadsskolor, lärare och handledare och får träna samarbete med andra lärarstuderande och yrkesgrupper.

Du som klasslärare i arbetslivet

Som utexaminerad pedagogie magister kan du jobba som språkbadsklasslärare eller klasslärare i årskurs 1-6 samt förskolan. Som språkbadsklasslärare har du även behörighet att arbeta som svensklärare i finskspråkig grundläggande utbildning. I Finland går ca 4500 barn i språkbadsklasser runt om i landet. De flesta språkbadsskolor är kommunala. Som klasslärare är dina närmaste arbetskamrater de barn du undervisar, lärare och annan skolpersonal. Som språkbadsklasslärare får du dagligen använda din kreativitet, ditt tydliga kroppsspråk och din kommunikationsförmåga.

En finländsk lärarutbildning har hög internationell status och kan även leda till andra intressanta uppgifter inom utbildningsfältet. I och med att många äldre lärare nu går i pension finns det ett stort behov av nya klasslärare på många håll i Finland. För dig som vill ge barn en raketstart till flera språk och kulturer är yrket som språkbadsklasslärare ett bra val!

Bonus: Efter avklarad pedagogie magisterexamen erbjuder Åbo Akademi även intressanta karriärmöjligheter inom forskning!

Luokanopettajan koulutusohjelma, kielikylpy

Kielikylpy johdattaa lapsen monikulttuuriseen ajatusmaailmaan, kannustaa avoimeen suhtautumiseen ja antaa eväitä tulevan elämän varalle. Kielikylpyopettajaksi opiskelevana nautit ympäröivän maailman tutkailusta ja luovasta toiminnasta lasten kanssa. Haluat tukea lasten kielellistä ja kulttuurista kehittymistä kaksikielisiksi. Kielikylpysuuntautunut luokanopettajakoulutus antaa kelpoisuuden toimia 6–12-vuotiaiden lasten opettajana.

Monipuolinen koulutus kehittää sinua itseäsikin sekä sosiaalisesti että tiedollisesti. Tämä kielikylpysuuntautunut luokanopettajakoulutus on Suomessa ja Pohjoismaissa ainoa laatuaan. Opintojen aikana opit muun muassa, kuinka lapsi omaksuu uusia taitoja monikielisessä oppimisympäristössä, ja saat kokeilla erilaisia kielikylpyopetukseen soveltuvia opetusmenetelmiä ja käytännön työskentelytapoja.

Luokanopettajana olet tärkeä aikuinen lapsen elämässä. Koulutus antaa sinulle ammatillisia valmiuksia asiantuntijatyöhön, jossa on tärkeää osata luoda luottamuksellinen suhde lapsiin, perheisiin ja muihin yhteistyökumppaneihin.

Koulutuksen sisältö

Luokanopettajakoulutuksessa pääaineena on opettajakoulutukseen suuntautunut kasvatustiede. Koulussa opetettavien oppiaineiden laajat aineopinnot ja käytännön harjoittelu myös taide- ja taitoaineissa ovat keskeinen osa opintoja. Kielikylpyluokanopettajan opintoihin sisältyy myös laaja kielikylpyopettajille suunnattu ruotsin kielen opintokokonaisuus.

Kaikki koulutukseen kuuluva opetus tapahtuu ruotsiksi. Harjoittelujaksot ovat tärkeä osa koulutusta: niiden aikana tutustut kielikylpykouluihin, luot yhteyksiä opettajiin ja ohjaajiin ja voit harjoitella yhteistyötä opettajaksi opiskelevien ja muiden ammattiryhmien kanssa.

Uramahdollisuudet

Tutkinnon suorittaneena voit työskennellä kielikylpyluokan opettajana tai luokanopettajana luokilla 1-6 ja esikoulussa. Kielikylpyluokan opettajana olet myös valtuutettu työskentelemään ruotsin opettajana suomenkielisessä perusopetuksessa. Suomessa n. 4 500 lasta käy kielikylpytunneilla eri puolilla maata. Suurin osa kielikouluista on kunnallisia. Luokkahuoneen opettajana lähimmät työtoverisi ovat opettamasi lapset, opettajat ja muu koulun henkilökunta. Kielikylpyluokan opettajana pääset käyttämään luovuuttasi, selkeää kehonkieltäsi ja kommunikointitaitojasi päivittäin.

Suomalaisella opettajankoulutuksella on korkea kansainvälinen asema ja se voi johtaa myös muihin kiinnostaviin koulutuksen tehtäviin. Monien vanhempien opettajien jäädessä eläkkeelle uusien luokanopettajien tarve on suuri monessa paikassa Suomessa. Heille, jotka haluavat antaa lapsille rakettilähdön useille kielille ja kulttuureille, kielikylpyluokan opettajan ammatti on hyvä valinta!

Bonus: Kasvatusalan maisterin tutkinnon jälkeen Åbo Akademi tarjoaa mielenkiintoisia uramahdollisuuksia myös tutkijana!

För att beställa gratis information om Luokanopettaja, kielikylpy | Klasslärare, språkbad, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Ansökan och behörighet

Ansökan till utbildningen sker via den gemensamma ansökan.

Examen / diplom

  • Pedagogie kandidat
  • Pedagogie magister

Beställ information

Request information

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om Luokanopettaja, kielikylpy | Klasslärare, språkbad.

Fyll i dina kontaktuppgifter

Skicka din intresseanmälan

Få mer information från skolan


reCAPTCHA logo Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja Googlen tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot ovat voimassa.