Kesän lisähaku on auki! Tutustu koulutuksiin ja nappaa opiskelupaikka syksyksi! 🤩

AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot
Ei arviointeja

Insinööri (AMK) | tuotantotalous | monimuotototeutus

Centria-ammattikorkeakoulu, paikassa Ylivieska
Pituus
4 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Monimuotototeutus
Pituus
4 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Monimuotototeutus

Video

Insinööri (AMK) | tuotantotalous | monimuotototeutus

Centria-ammattikorkeakoulun tuotantotalouden koulutus on sinulle hyvä vaihtoehto, jos haluat tulevaisuudessa olla mukana kehittämässä tuotannollisten ja palvelualan yritysten kannattavuutta ja kilpailukykyä. Tekniikan, talouden ja johtamisen opintojen kokonaisuus sekä yrityselämälähtöisistä projekteista saatu osaaminen antavat sinulle hyvät valmiudet toimia yritysten kehitys- ja asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä. Centrian tuotantotalouden insinöörikoulutuksessa perehdytään monipuolisesti tuotantotalouden eri aihepiireihin. Opinnot alkavat aina perusteista, joten et välttämättä tarvitse aiempaa alan osaamista. Aikaisempi osaamisesti ja kokemuksesi voidaan kuitenkin hyväksilukea soveltuvin osin osaksi tutkintoasi, mikä voi nopeuttaa valmistumista.

Centrian tuotantotalouden insinöörikoulutuksessa perehdyt monipuolisesti tuotantotalouden eri osa-alueisiin. Opinnoissa lähdetään liikkeelle perusteista, joten et tarvitse aiempaa alan osaamista tai työkokemusta. Opintoihin sisältyy kaikille amk-opiskelijoille yhteisiä opintoja sekä lisäksi matematiikkaa ja luonnontieteitä, kieliä ja viestintää sekä yritystoimintaan ja markkinointiin liittyviä opintojaksoja. Pääset perehtymään lähemmin tuotantotekniikkaan sekä tuotannonsuunnitteluun, toiminnan ohjaukseen, laadunhallintaan sekä logistiikkaan. Voit suuntautua opinnoissasi johtamisen tai tuotannon kehittämiseen. Johtamisen opinnoissa perehdytään strategiseen johtamiseen, henkilöstövoimavarojen johtamiseen, projektijohtamiseen sekä kansainväliseen kauppaan ja markkinointiin. Tuotannon kehittämisen syventävissä opinnoissa perehdytään tarkemmin lean-ajatteluun ja robotiikkaan, virtuaalisuunnitteluun ja uusiin tuotantoautomaation teknologioihin. Opintoihin kuuluu lisäksi harjoittelujaksoja, joissa pääset harjoittelemaan oppimaasi käytännössä.

Opintojen toteutus

Koulutus järjestetään monimuotototeutuksena, mikä mahdollistaa myös työskentelyn opintojen ohessa. Opinnot toteutetaan verkko-opintoina sekä kampuksella lähiopetuksena järjestettävinä intensiivijaksoina. Lähiopetusta järjestetään 1-2 arkipäivänä kuukaudessa Vierimaantien kampuksella Ylivieskassa. Lähipäivät saat tiedoksesi lukukauden alkaessa. Perinteisten luentojen lisäksi opintoihin kuuluu myös itsenäistä opiskelua ja ryhmätöitä. Opintojen aikana pääset harjoittelemaan osaamistasi myös käytännössä erilaisten laboratorioharjoitusten muodossa. Sinulla on mahdollisuus myös osallistua erilaisiin yritysprojekteihin, joissa pääset konkreettisesti työskentelemään asiakasyrityksien kanssa. Projektit ovat hyvä mahdollisuus näyttää osaamistasi ja hankkia kontakteja yritysmaailmaan.

Tuotantotalouden insinööreillä on erinomaiset mahdollisuudet työllistyä erilaisiin tehtäviin niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Tulevaisuudessa voit työskennellä esimerkiksi teollisen yrityksen asiantuntija- ja johtotehtävissä tai teknologian, taloushallinnon, myynnin tai markkinoinnin alan tehtävissä. Osaavista tuotantotalouden insinööreistä on pulaa, joten nyt on hyvä aika kouluttautua alalle.

Koulutuksen sisältö

Opinnot toteutetaan verkko-opintoina sekä kampuksella lähiopetuksena järjestettävinä intensiivijaksoina. Lähiopetusta järjestetään 1–2 arkipäivänä kuukaudessa Vierimaantien kampuksella Ylivieskassa. Lähipäivät saat tiedoksesi lukukauden alkaessa.

Tuotantotalouden opinnot koostuvat ydinosaamisen ja profiloivan osaamisen opinnoista, vapaasti valittavista opinnoista sekä harjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Tutkinto on laajuudeltaan 240 opintopistettä ja sen suorittaminen kestää noin 4 vuotta.

Tuotantotalouden koulutuksen profiloivissa opinnoissa valittavissasi on joko johtamisen tai tuotannon kehittämisen opintokokonaisuus.

Johtamisen opinnoissa perehdytään strategiseen johtamiseen, henkilöstövoimavarojen johtamiseen, projektijohtamiseen sekä kansainväliseen kauppaan ja markkinointiin.

Tuotannon kehittämisen syventävissä opinnoissa perehdytään tarkemmin lean-ajatteluun ja robotiikkaan, virtuaalisuunnitteluun ja uusiin tuotantoautomaation teknologioihin. Opintoihin kuuluu lisäksi harjoittelujaksoja, joissa pääset harjoittelemaan oppimaasi käytännössä.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy 2023

  • Monimuotototeutus
  • Ylivieska
  • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Insinööri (AMK)

Centria-ammattikorkeakoulu
Talonpojankatu 2
67100 Kokkola

Centria-ammattikorkeakoulu

Centria on monialainen ja kansainvälinen ammattikorkeakoulu. Centriassa opiskelee lähes 4000 opiskelijaa ja vuosittain Centriasta valmistuu noin 500 insinööriä, tradenomia, sosionomia, sairaan- ja terveydenhoitajaa sekä musiikki- ja yhteisöpedagogia. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita valmistuu vuosittain noin 40. Kampukset sijaitsevat Kokkolassa, Ylivieskassa ja Pietarsaaressa....

Lue lisää oppilaitoksesta Centria-ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu