Kesän lisähaku on auki! Tutustu koulutuksiin ja nappaa opiskelupaikka syksyksi! 🤩

Ei arviointeja

Centria-ammattikorkeakoulu

paikassa Kokkola (+ 2 sijaintia)

Centria-ammattikorkeakoulu

Centria-ammattikorkeakoulu

Centria on monialainen ja kansainvälinen ammattikorkeakoulu. Centriassa opiskelee lähes 4000 opiskelijaa ja vuosittain Centriasta valmistuu noin 500 insinööriä, tradenomia, sosionomia, sairaan- ja terveydenhoitajaa sekä musiikki- ja yhteisöpedagogia. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita valmistuu vuosittain noin 40. Kampukset sijaitsevat Kokkolassa, Ylivieskassa ja Pietarsaaressa.

Opetus on hyvin käytännönläheistä. Pienet ryhmäkoot, tiivis opiskelijayhteisö ja vastikään uudistetut, nykyaikaiset oppimisympäristöt luovat viihtyisät puitteet opiskelulle. Opetus perustuu osittain työpajoihin sekä kehittämishankkeisiin, joissa opiskelijat suorittavat projektiluonteisia tehtäviä. Yritysvierailut ja kummiyritysten tehtävänannot tarjoavat opiskelijoille realistisen käsityksen työelämän vaatimuksista ja auttavat opiskelijoita verkostoitumaan potentiaalisten työnantajien kanssa jo opintojen aikana. Moni opiskelija nappaakin kesätyön tai harjoittelupaikan erilaisten projektien avulla.


Koulutukset

Ammattikorkeakoulut
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Kasvatusala / Opetus / Pedagogiikka Paikkakunta
Yhteisöpedagogi (AMK) | kirkon nuorisotyö | päivätoteutus Kokkola
Kauppatiede / Liiketalous
Bachelor of Business Administration | Business Management (ERP) | full-time studies Kokkola
Bachelor of Business Administration | Business Management | full-time studies Kokkola
Tradenomi (AMK) | liiketalous | päivätoteutus Kokkola
Sosiaali- ja terveysala
Bachelor of Health Care | Nursing | full-time studies Kokkola
Sairaanhoitaja (AMK) | päivätoteutus Kokkola
Sosionomi (AMK) | päivätoteutus Kokkola
Taide / Kulttuuri
Musiikkipedagogi (AMK)| päivätoteutus Kokkola
Tekniikan ala
Bachelor of Engineering | Environmental Chemistry and Technology | full-time studies Kokkola
Bachelor of Engineering | Industrial Management | full-time studies Kokkola
Insinööri (AMK) | konetekniikka | päivätoteutus Ylivieska
Insinööri (AMK) | prosessi- ja materiaalitekniikka, kemiantekniikka | päivätoteutus Kokkola
Insinööri (AMK) | sähkö- ja automaatiotekniikka | päivätoteutus Kokkola
Insinööri (AMK) | tuotantotalous | päivätoteutus Kokkola
Tietotekniikka / Ohjelmointi
Bachelor of Engineering | Information Technology | full-time studies Kokkola
Insinööri (AMK) | tieto- ja viestintätekniikka | päivätoteutus Kokkola
AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot
Kasvatusala / Opetus / Pedagogiikka
Yhteisöpedagogi (AMK) | kirkon nuorisotyö | monimuotototeutus Ylivieska
Kauppatiede / Liiketalous
Bachelor of Business Administration | International Business | blended learning (Pietarsaari) Pietarsaari
Tradenomi (AMK) | liiketalous | monimuotototeutus Useita (3)
Sosiaali- ja terveysala
Sairaanhoitaja (AMK) | monimuotototeutus Kokkola
Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus lähihoitajataustaisille Kokkola
Sosionomi (AMK) | monimuotototeutus Ylivieska
Tekniikan ala
Insinööri (AMK) | konetekniikka | monimuotototeutus Useita (2)
Insinööri (AMK) | prosessi- ja materiaalitekniikka, kemiantekniikka | monimuotototeutus Kokkola
Insinööri (AMK) | sähkö- ja automaatiotekniikka | monimuotototeutus Ylivieska
Insinööri (AMK) | tuotantotalous | monimuotototeutus Ylivieska
Tietotekniikka / Ohjelmointi
Bachelor of Engineering | Information Technology | blended learning (Pietarsaari) Pietarsaari
Insinööri (AMK) | tieto- ja viestintätekniikka | monimuotototeutus Useita (2)
Ylemmät AMK-tutkinnot
Kasvatusala / Opetus / Pedagogiikka
Yhteisöpedagogi (YAMK) | kasvatustyön johtaminen | monimuotototeutus Kokkola
Kauppatiede / Liiketalous
Master of Business Administration | International Business Management | blended learning Kokkola
Tradenomi (YAMK) | liiketoimintaosaaminen | monimuotototeutus Kokkola
Sosiaali- ja terveysala
Sairaanhoitaja (YAMK) | sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen | monimuotototeutus Kokkola
Taide / Kulttuuri
Musiikki
Musiikkipedagogi (YAMK) | moderni kulttuurintuotanto | monimuotototeutus Kokkola
Tekniikan ala
Insinööri (YAMK) | teknologiaosaamisen johtaminen | monimuotototeutus Kokkola
Insinööri
Master of Engineering | Information Technology | Cloud-based Software Engineering | blended learning Kokkola
Tietotekniikka / Ohjelmointi
Insinööri tai Tradenomi (YAMK) | digitalisaation kehittäminen ja johtaminen| monimuotototeutus Kokkola

Yhteystiedot

Centria-ammattikorkeakoulu

Talonpojankatu 2
67100 Kokkola

Puhelin 044 725 0081


Sponsoroitu