Kesän lisähaku on auki! Tutustu koulutuksiin ja nappaa opiskelupaikka syksyksi! 🤩

Ylemmät AMK-tutkinnot
Ei arviointeja

Sairaanhoitaja (YAMK) | sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen | monimuotototeutus

Centria-ammattikorkeakoulu, paikassa Kokkola
Pituus
2–3 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2–3 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus

Video

Sairaanhoitaja (YAMK) | sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen | monimuotototeutus

Centria-ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan YAMK-koulutuksessa pääset syventämään ja laajentamaan omaa asiantuntijuuttasi. Koulutus tarjoaa sinulle uudenlaista osaamista, jossa johtamisen ja kehittämisen perustana ovat asiakaslähtöisyys ja henkilöstö voimavarana.

Sosiaali- ja terveysalan YAMK-koulutuksessa perehdytään laaja-alaisesti työelämän kehittämiseen ja johtamiseen. Perehdyt erilaisiin tutkimus- ja kehitysmenetelmiin, sekä opit johtamaan niin palveluja kuin ihmisiäkin. Koulutuksen aikana saat valmiuksia myös oman itsesi johtamiseen ja elinikäiseen oppimiseen. Opetussuunnitelma on rakennettu yhteistyössä työelämän kanssa. Työelämän asiantuntijat osallistuvat myös opetukseen. Koulutuksessa pääset verkostoitumaan oman alan opiskelijoiden ohella myös tekniikan ja liiketalouden (YAMK) opiskelijoiden kanssa.

Opintojen toteutus

Sosiaali- ja terveysalan YAMK-koulutus toteutetaan monimuotototeutuksena. Tutkinto on laajuudeltaan 90 opintopistettä ja opinnot kestävät 1,5 –3 vuotta. Opetus koostuu lähiopetuksesta, verkko-opinnoista, ryhmätöistä ja -keskusteluista sekä itsenäisestä työskentelystä. Koulutuksessa sovelletaan myös toiminnallisia opetusmenetelmiä, kuten ongelmaperustaista oppimista ja simulaatioharjoituksia. Lähiopetuspäiviä on 0–2 arkipäivää kuukaudessa Talonpojankadun kampuksella. Opintojen edetessä lähiopetuspäivien määrä vähenee.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa saman pätevyyden julkisiin toimiin ja tehtäviin kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Tutkinto mahdollistaa toimimisen myös sosiaali- ja terveysalan ulkopuolisissa tehtävissä.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy 2023

  • Lähiopetus
  • Kokkola
  • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Hakeminen

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelmaan (Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto) antavat hakukelpoisuuden seuraavat ammattikorkeakoulututkinnot:

  • sairaanhoitaja (AMK)
  • terveydenhoitaja (AMK) ja
  • sosionomi (AMK)

Lisäksi koulutukseen ovat harkinnanvaraisesti hakukelpoisia hakijat, jotka ovat suorittaneet edellä mainittuja tutkintoja vastaavan opistoasteen tutkinnon, ja tutkinnon lisäksi soveltavia ylemmän korkeakoulututkinnon opintoja. Näiden opiskelijoiden kelpoisuus arvioidaan aina hakijakohtaisesti.

Hakukelpoisuuden antavan pohjakoulutuksen lisäksi hakukelpoisuuteen vaaditaan vähintään 24 kuukautta työkokemusta korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. Mikäli hakijalla on lisäksi yllä mainittuihin ammattikorkeakoulututkintoihin liittyvä opistoasteen tutkinto, niin työkokemus voidaan laskea ko. tutkinnon jälkeen.

Tutkinto / todistus

Sairaanhoitaja (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK)

Centria-ammattikorkeakoulu
Talonpojankatu 2
67100 Kokkola

Centria-ammattikorkeakoulu

Centria on monialainen ja kansainvälinen ammattikorkeakoulu. Centriassa opiskelee lähes 4000 opiskelijaa ja vuosittain Centriasta valmistuu noin 500 insinööriä, tradenomia, sosionomia, sairaan- ja terveydenhoitajaa sekä musiikki- ja yhteisöpedagogia. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita valmistuu vuosittain noin 40. Kampukset sijaitsevat Kokkolassa, Ylivieskassa ja Pietarsaaressa....

Lue lisää oppilaitoksesta Centria-ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu