AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Ei arviointeja

Yhteisöpedagogi (AMK) | kirkon nuorisotyö | päivätoteutus

Centria-ammattikorkeakoulu, paikassa Kokkola
Pituus
3,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus

Video

Yhteisöpedagogi (AMK) | kirkon nuorisotyö | päivätoteutus

Yhteisöpedagogit ovat kasvatusalan ammattilaisia, jotka osaavat ottaa huomioon lasten ja nuorten kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin vaikuttavat tekijät. Centria-ammattikorkeakoulusta valmistuneet yhteisöpedagogit toimivat monenlaisissa kasvatustyötä tekevissä organisaatioissa, esimerkiksi nuorisotyön tai järjestötyön parissa. Centria on ainut ammattikorkeakoulu Suomessa, josta saat yhteisöpedagogin tutkinnon lisäksi pätevyyden toimia myös kirkon nuorisotyönohjaajana. Yhteisöpedagogikoulutukseemme sisältyy 90 opintopisteen laajuiset teologiset ja kirkolliset opinnot (Kirkon säädöskokoelma 137), jotka antavat kelpoisuuden Suomen evankelisluterilaisen kirkon nuorisotyönohjaajan virkaan.

Centrian yhteisöpedagogiopinnoissa perehdytään kasvatus- ja yhteiskuntatieteisiin sekä teologiaan. Opintojen aikana pääset syventymään lasten ja nuorten kasvattamiseen ja kasvun vaiheisiin sekä ennaltaehkäisevään työhön. Opit kasvatustyön ja -menetelmien lisäksi myös koulutus-, opetus- ja ohjaustaitoja. Meiltä valmistuneet yhteisöpedagogit ymmärtävät yhteiskunnan monimuotoisuutta ja monikulttuurisuutta ja osaavat ottaa nämä asiat huomioon niin yksilöiden kuin ryhmienkin kanssa toimiessa. Opintojen aikana opitaan ja kehitetään myös vuorovaikutus- ja ohjaustaitoja, jotka ovat tärkeässä roolissa työskenneltäessä lasten, nuorten ja perheiden parissa.

Opintojen toteutus

Centrian yhteisöpedagogikoulutuksen päivätoteutuksessa opetusta on arkipäivisin Talonpojankadun kampuksella Kokkolassa. Opetus on hyvin käytännönläheistä ja siinä korostuvat erilaiset ryhmätehtävät, demonstraatiot, esseet, oppimistehtävät ja -päiväkirjat sekä käytännön harjoittelu. Moni projekti tehdään tiiviissä yhteistyössä työelämän edustajien, kuten seurakuntien, koulujen, järjestöjen ja lastensuojelun, kanssa. Vuosittain yhteisöpedagogiopiskelijamme pääsevät mukaan järjestämään erilaisia tapahtumia, kuten Ylivieskan seurakunnan 10-synttärit sekä Kauneimmat joululaulut -konsertti Kokkolassa.

Centriassa opiskelijat tulevat ympäri Suomea ja muodostavat tiiviin yhteisön, jossa apua ja tukea on aina saatavilla eikä ketään jätetä yksin. Yhteisöpedagogiopiskelijoilla on tunnetusti mahtava yhteishenki, ja opiskelijamme ovatkin innokkaasti mukana järjestämässä erilaisia aktiviteetteja ja ohjelmaa myös muiden alojen opiskelijoille.

Koulutuksen sisältö

Centrian yhteisöpedagogikoulutuksen päivätoteutuksessa lähiopetusta on arkipäivisin Talonpojankadun kampuksella Kokkolassa.

Yhteisöpedagogin tutkinto on laajuudeltaan 210 opintopistettä ja sen suorittaminen kestää noin 3,5 vuotta. Opinnot koostuvat ydinosaamisesta sekä profiloivasta osaamisesta, johon kuuluu ammattiopintoja, vapaasti valittavia opintoja sekä opinnäytetyö. Lisäksi tutkintoon kuuluu neljä erillistä harjoittelujaksoa, jossa pääset ohjatusti harjoittelemaan oppimaasi käytännössä, esimerkiksi jossakin seurakunnassa tai järjestössä.

Opinnot alkavat perusopinnoilla, jotka sisältävät kaikille ammattikorkeakoulun opiskelijoille yhteisiä korkeakouluopiskeluun johdattavia opintoja sekä kieli- ja viestintäopintoja. Taito- ja ilmaisuaineiden opintoihin kuuluu erilaisia opintojaksoja, joissa pääset syventymään muun muassa retki- ja leirintätoimeen, kädentaitoihin ja liikuntakasvatukseen.

Ydinosaaminen pitää sisällään ammattiopintoja, joissa perehdytään tarkemmin teologiaan, kirkon lapsi- ja nuorisotyöhön sekä kansalaistoimintaan ja kasvatukseen. Profiloivan osaamisen opinnoissa opiskelija voi itse valita opintoja oman kiinnostuksensa ja tavoittelemansa erikoisosaamisen näkökulmasta. Tarjolla on laaja valikoima erilaisia opintojaksoja, mm. lastensuojelusta, päihdetyöstä sekä diakoniasta. Vapaasti valittavissa opinnoissa voit halutessasi opiskella esimerkiksi sosiaalisen median käyttöä nuorisotyössä, kitaransoiton perusteita, kasvatusfilosofiaa sekä musiikkiterapiaa. Valikoimamme on todella laaja ja valinnanvaraa on paljon, joten voit halutessasi perehtyä useampaankin eri osa-alueeseen.

Opintoihin kuuluu myös 15 opintopisteen laajuinen kirkon kasvatustoimintaan tai nuorisotyöhön liittyvä opinnäytetyö, joka tehdään opintojen loppuvaiheessa.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy 2023

  • Lähiopetus
  • Kokkola
  • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Yhteisöpedagogi (AMK)

Centria-ammattikorkeakoulu
Talonpojankatu 2
67100 Kokkola

Centria-ammattikorkeakoulu

Centria on monialainen ja kansainvälinen ammattikorkeakoulu. Centriassa opiskelee lähes 4000 opiskelijaa ja vuosittain Centriasta valmistuu noin 500 insinööriä, tradenomia, sosionomia, sairaan- ja terveydenhoitajaa sekä musiikki- ja yhteisöpedagogia. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita valmistuu vuosittain noin 40. Kampukset sijaitsevat Kokkolassa, Ylivieskassa ja Pietarsaaressa....

Lue lisää oppilaitoksesta Centria-ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu