Kesän lisähaku on auki! Tutustu koulutuksiin ja nappaa opiskelupaikka syksyksi! 🤩

AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot
Ei arviointeja

Insinööri (AMK) | prosessi- ja materiaalitekniikka, kemiantekniikka | monimuotototeutus

Centria-ammattikorkeakoulu, paikassa Kokkola
Pituus
4 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Monimuotototeutus
Pituus
4 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Monimuotototeutus

Insinööri (AMK) | prosessi- ja materiaalitekniikka, kemiantekniikka | monimuotototeutus

Kemiantekniikan ala tarjoaa erinomaiset työllistymismahdollisuudet! Centria-ammattikorkeakoulu tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten kanssa ja etenkin Kokkolassa sijaitseva Pohjoismaiden suurin epäorgaanisen kemianteollisuuden keskittymä työllistää kemiantekniikan opiskelijoitamme. Opiskelijoillamme onkin erinomaiset työllistymismahdollisuudet ja lisäksi tarjolla on mielenkiintoisia harjoittelupaikkoja ja erilaisia projekti- ja opinnäytetyön aiheita.

Centrian kemiantekniikan insinööriopinnoissa lähdetään liikkeelle perusteista, joten et välttämättä tarvitse aikaisempaa kemiantekniikan osaamista. Opinnot alkavat ydinopinnoilla, joissa opiskellaan laajasti erilaisia perusopintoja, kuten luonnontieteitä ja matematiikkaa sekä kieliä ja viestintää. Lisäksi opintoihin kuuluu talous- ja johtamisopintoja sekä kemian ja prosessitekniikan opintoja automaatiotekniikasta, energiatekniikasta ja tehdassuunnittelusta. Kiertotalousajattelu, eettinen vastuu, kemianteollisuuden taloudellinen ohjautuvuus sekä kannattavan liiketoiminnan kehittäminen ovat myös tärkeä osa insinöörin perusosaamista. Opintojen edetessä voit valita, haluatko syventää ammattitaitoasi kaivos- ja mineraalitekniikan, uusiutuvien energiavarojen vai akkutekniikan parissa. Opintoihin sisältyy myös kolme harjoittelujaksoa, joissa pääset ohjatusti harjoittelemaan oppimaasi käytännössä oikeassa työympäristössä.

Opintojen toteutus

Monimuotona toteutettavat koulutukset sopivat kaikille iästä ja elämäntilanteesta riippumatta – myös suoraan toisen asteen oppilaitoksesta valmistuneille. Kemiantekniikan monimuotototeutuksessa opetus järjestetään pääsääntöisesti arki-iltaisin klo 16.00 jälkeen, joten opinnot on mahdollista suorittaa myös työn ohella. Opetuksessa hyödynnetään nykyaikaisia opetusmenetelmiä, kuten verkko-opetusta. Lisäksi kerran kuukaudessa järjestetään 2–3 päivän mittainen lähiopetusjakso. Opinnot sisältävät paljon itsenäistä opiskelua, mutta niihin kuuluu myös erilaisia ryhmätöitä ja -harjoituksia. Laboratorioharjoitukset tehdään pääsääntöisesti kampuksellamme Kokkolassa, josta löytyvät monipuoliset laboratoriotilat, laitteistot ja välineet. Sinulla on mahdollisuus käyttää myös työympäristöäsi oppimisympäristönä ja hyödyntää mahdollisuuksien mukaan omia työtehtäviäsi ja niiden kehittämistä osana opintojasi. Myös aikaisempi kemiantekniikan työkokemus on mahdollista hyväksilukea osaksi opintojasi.

Centrialla on pitkät perinteet yritysyhteistyössä alan eri toimijoiden kanssa. Kaivosala on perinteisesti noudattanut globaaleja talouden syklejä ja on nyt erityisessä nosteessa metallien kysynnän kasvaessa sähköautojen ja akkuteknologian ansiosta. Tiiviin yritysyhteistyön myötä koulutukseen sisältyy paljon yritysvierailuja, vierailijoiden luentoja sekä yrityksissä tehtäviä opiskeluprojekteja. Myös opinnäytetyö tehdään pääsääntöisesti suoraan jollekin teollisuusalan yritykselle. Opintojen aikana sinulla on erinomainen mahdollisuus solmia yhteyksiä työelämään ja tutustua kemiantekniikan insinöörin työtehtäviin jo opiskeluaikana. Kemiantekniikan insinööreillä on erittäin hyvät työllistymismahdollisuudet alueellamme, ja moni opiskelijamme työllistyy esimerkiksi harjoittelun, opinnäytetyön tai jonkin muun projektin kautta.

Opintojen sisältö

Centrian kemiantekniikan monimuotototeutuksessa opetus järjestetään arki-iltaisin. Opintojaksosta riippuen opetukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. Usein luennot myös tallennetaan, joten voit katsoa tallenteet silloin kun se itsellesi parhaiten sopii. Laboratorioharjoitukset tehdään Centrian Talonpojankadun kampuksella sijaitsevissa laboratorioissa ja Chemplant-koetehtaallamme pääset opiskelemaan erilaisia yksikköprosesseja aidossa tehdasympäristössä. Centriassa opiskelijat suorittavat osan opinnoista yrityksille tehtävissä kehityshankkeissa. Voit myös joustavasti valita opintojaksoja kemiantekniikan päivätoteutuksen tai englanninkielisen kemiantekniikan koulutuksen valikoimasta.

Kemiantekniikan koulutus koostuu ydinopinnoista, syventävistä opinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, harjoittelusta sekä opinnäytetyöstä. Tutkinto on laajuudeltaan 240 opintopistettä ja sen suorittaminen kestää noin 4 vuotta.

Suuntautumisvaihtoehdot

Centrian kemiantekniikan opinnoissa voit syventyä joko kaivos- ja mineraalitekniikkaan, uusiutuviin energiavaroihin tai akkutekniikkaan. Valinta tehdään yleensä toisen opiskeluvuoden aikana, mutta voit halutessasi ja aikataulusi puitteissa ottaa opintojaksoja myös muista syventävistä moduuleista oman kiinnostuksesi mukaan.

  • Kaivos- ja mineraalitekniikan moduulissa syvennytään malmin jalostukseen. Opintoihin kuuluu opintojaksoja kaivosalan toimintaympäristöistä, mineralogiasta, malmin louhinnasta ja rikastamisesta sekä jatkojalostuksesta. Teoriaopintoja tukevat laboratoriotyöt ovat oleellinen osa opiskelua. Opintojen aikana tehdään runsaasti erilaisia rikastustekniikan harjoitustöitä, joissa hyödynnetään Centrian laboratoriotiloja. Laboratorioistamme löytyvät ajantasaiset varusteet ja välineet monipuolisten kemiantekniikan harjoitusten tekemiseen.

  • Uusiutuvien energiavarojen moduulissa perehdytään uusiutuviin luonnonvaroihin ja niiden hyödyntämiseen. Maailma on suuressa energiatuotannon murroksessa, ja siirtyminen fossiilisista energiavaroista uusiutuviin on parhaillaan käynnissä. Opintojen aikana perehdyt muun muassa puupohjaisiin raaka-aineisiin ja niiden hyödyntämiseen sekä puuraaka-aineesta jalostettavien uusien tuotteiden kehittämiseen. Syvennyt myös muihin uusiutuviin luonnonvaroihin, kuten tuuli ja maalämpö, ja perehdyt, miten niitä voidaan käyttää esimerkiksi sähkön- ja lämmöntuotannossa tai biopolttoaineiden valmistuksessa.

  • Akkutekniikan moduulissa perehdytään syvemmin akku- ja sähkökemiaan. Opintojen aikana pääset perehtymään akkukemikaalien ja akkujen valmistukseen. Sinulle tulevat tutuksi myös akkujen kierrätystekniikat sekä energian varastointitekniikat. Syvennyt myös yleisemmin energian merkitykseen ja vaikutuksiin yhteiskunnassa, jotta saat valmiuksia ennakoida esimerkiksi teknologian kehitykseen vaikuttavaa sääntelyä. Yhteiskunnallinen ohjaus liiketoiminnan kehittymisessä tulee olemaan monilla aloilla voimakkaampaa kuin aiemmissa teollisissa murroksissa, mikä on huomioitu kemiantekniikan koulutuksessamme. Pääset perehtymään myös tuulivoimaloiden mahdollisuuksiin sekä sähkömarkkinoiden lainalaisuuksiin opintojesi aikana

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy 2023

  • Monimuotototeutus
  • Kokkola
  • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Insinööri (AMK)

Centria-ammattikorkeakoulu
Talonpojankatu 2
67100 Kokkola

Centria-ammattikorkeakoulu

Centria on monialainen ja kansainvälinen ammattikorkeakoulu. Centriassa opiskelee lähes 4000 opiskelijaa ja vuosittain Centriasta valmistuu noin 500 insinööriä, tradenomia, sosionomia, sairaan- ja terveydenhoitajaa sekä musiikki- ja yhteisöpedagogia. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita valmistuu vuosittain noin 40. Kampukset sijaitsevat Kokkolassa, Ylivieskassa ja Pietarsaaressa....

Lue lisää oppilaitoksesta Centria-ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu