Sivuston käyttötapa: Mobiili

Insinöörikoulutus

Insinöörin titteli kertoo teknisestä osaamisesta. Insinööri voi työskennellä lukuisilla eri aloilla. Insinöörin koulutus on nelivuotinen tekniikan ja liikenteen alan ammattikorkeakoulututkinto, joka valmentaa lähinnä teollisuuden ja hallinnon työnjohto-keskijohtotason tehtäviin. Vuosittain insinöörikoulutuksen aloituspaikkoja ammattikorkeakouluissa on noin 10 000. Näistä 7000 on nuorisoasteella ja 3000 aikuiskoulutuksessa.

Näyttää 1-50 yhteensä 81 tulosta
Hakutulokset Koulutustyyppi Paikka
Energiatekniikan insinöörikoulutus | monimuotototeutus
Savonia-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Varkaus
Haluatko olla mukana ratkomassa yhteiskuntamme suurimpia haasteita, kuten ilmastonmuutosta, ympäristöongelmia tai kasvavaa energiantarvetta? Opiskele energiatekniikan insinööriksi Savonia-ammattikorkeakoulussa. 240 opintopisteen laajuinen...
Energiatekniikan koulutus | Insinööri (AMK)
Vaasan ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Vaasa
VAMKin energiatekniikan koulutuksesta valmistuu asiantuntijoita, joista on kysyntää Vaasan alueen teknologiateollisuudessa - julkisen sektorin tarpeita unohtamatta.  Energiatekniikan opiskelijana olet kysytty ammattilainen...
Konetekniikan koulutus | Insinööri (AMK)
Vaasan ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Vaasa
Konetekniikka tarjoaa lähes loputtomasti erilaisia työtehtäviä ja kilpailukykyisen ammatin. Konetekniikan insinöörin opinnot VAMKissa antavat lisäksi hyvän pohjan jatko-opintoihin. Kone- ja...
Tietotekniikan koulutus | Insinööri (AMK)
Vaasan ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Vaasa
VAMKin tietotekniikan koulutuksessa erikoistutaan tuotekehittelyyn ja tuoteapplikaatioihin. Koulutuksen kiehtovimpia erikoisalueita on jalkapallo- ja humanoidirobotiikka, joka yhdistää monia eri aineita: matematiikkaa,...
Ympäristötekniikan insinöörikoulutus | päivätoteutus
Savonia-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kuopio
Opiskele ympäristötekniikkaa Savonia-ammattikorkeakoulussa ja valmistu tekniikan insinööriksi. Opinnot toteutetaan Kuopiossa, ovat laajudeltaan 240 opintopistettä ja kestävät noin neljä vuotta. Yhteisten...
Energiatekniikan insinöörikoulutus | päivätoteutus
Savonia-ammattikorkeakoulu
         
(1)
Ammattikorkeakoulututkinnot
Varkaus
Haluatko olla mukana ratkomassa yhteiskuntamme suurimpia haasteita, kuten ilmastonmuutosta, ympäristöongelmia tai kasvavaa energiantarvetta? Opiskele energiatekniikan insinööriksi Savonia-ammattikorkeakoulussa. 240 opintopisteen laajuinen...
Rakennustekniikan insinöörikoulutus | päivätoteutus
Savonia-ammattikorkeakoulu
         
(1)
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kuopio
Haluatko työllistyä rakennusalalle? Kiinnostaako sinua, miten rakentaminen suunnitellaan, mitä työmaalla tapahtuu ja kuinka korjaus- ja ympäristörakentaminen toteutetaan? Opiskele Savonia-ammattikorkeakoulussa rakennustekniikan...
Tekniikan koulutus | insinööri | monimuotototeutus
Turun ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Turun ammattikorkeakoulussa voit opiskella insinööriksi iltaisin järjestetävässä monimuotokoulutuksessa. Monimuotototeutukseen osallistuminen edellyttää vähintään alan ammattitutkintoa ja kokemusta työelämästä. Tekniikan koulutuksessa voit...
Sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörikoulutus | päivätoteutus
Savonia-ammattikorkeakoulu
         
(3)
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kuopio
Sähköenergian tuotanto, jakelu ja käyttö ovat yhteiskunnan toimivuuden ja hyvinvoinnin kannalta keskeisessä roolissa ja uusia tapoja sähkön tuotannolle ja käytölle...
Logistiikan koulutus | insinööri | päivätoteutus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kotka
Logistiikan alalla pääset näköalapaikalle elinkeinoelämään kansainvälisten kysyntä-toimitusketjujen pariin. Laaja teknis-kaupallinen koulutus tarjoaa sinulle monipuoliset valmiudet erilaisiin logistiikan esimies- ja asiantuntijatehtäviin...
Automaatiotekniikan koulutus | insinööri | päivätoteutus
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Seinäjoki
Maailma digitalisoituu kiihtyvällä tahdilla. Teollinen internet yhdistää koneita ja ihmisiä mahdollistaen uusien yritysten syntymisen. Automaatioinsinöörinä olet avainasemassa suunnittelemassa koneita ja...
Rakennustekniikan koulutus | insinööri | monimuotototeutus
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Aikuiskoulutus
Seinäjoki
Seinäjoen ammattikorkeakoulun tarjoama rakennustekniikan monimuotokoulutus antaa kelpoisuuden toimia vastaavana työnjohtajana eli vastaavana mestarina. Työpaikkoja tarjoavat rakennusliikkeet, rakennusteollisuus, kiinteistöala ja julkishallinnon...
Rakennustekniikan koulutus | insinööri | päivätoteutus
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
         
(1)
Ammattikorkeakoulututkinnot
Seinäjoki
Rakennustekniikan koulutuksen tavoitteena on kouluttaa nykyaikaisen talonrakennustekniikan hallitsevia rakennusinsinöörejä, jotka ovat ammattitaitoisia, tiimityöskentelyyn perehtyneitä, tietotekniikkaa hyödyntäviä, yritystoimintaa hallitsevia sekä kansainväliseen kanssakäymiseen...
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus | insinööri | päivätoteutus
Turun ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksesta valmistuu insinöörejä, jotka voivat työskennellä yhdyskuntatekniikan suunnittelun ja toteutuksen, talonrakennustekniikan rakennesuunnittelun, kiinteistöjen korjauksen ja ylläpidon sekä...
Ympäristöteknologian koulutus | insinööri | päivätoteutus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ammattikorkeakoulututkinnot
Mikkeli
Ympäristöteknologia on nopeasti kehittyvä tekniikan ala. Xamkin koulutus vastaa alan tulevaisuuden ympäristöhaasteisiin. Xamkin koulutus tarjoaa sinulle käytännönläheistä opetusta ympäristöterveydestä ja...
Tietotekniikan insinöörikoulutus | päivätoteutus
Savonia-ammattikorkeakoulu
         
(4)
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kuopio
  Savonian tietotekniikan koulutus antaa sinulle ammatilliset tiedot ja taidot toimia kansainvälistyvällä tietotekniikka-alalla. Opinnoissa tulet keskittymään tietoteknisten järjestelmien määrittelyyn, suunnitteluun...
Sähkötekniikan koulutus | Insinööri (AMK)
Vaasan ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Vaasa
VAMKin sähkötekniikan koulutus on suunniteltu palvelemaan mahdollisimman laajalti alueen kansainvälistä sähkötekniikan alaa. Opinnot toteutetaan kokonaisuuksina, jossa eri kurssit tukevat toisiaan....
Automaatiotekniikan koulutus | insinööri | monimuotototeutus
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Aikuiskoulutus
Seinäjoki
Loistava tilaisuus opiskella insinööriksi työn ohella monimuotokoulutuksena. Automaatiotekniikan koulutuksesta valmistunut insinööri suunnittelee, ohjelmoi, myy tai ostaa automaattisia koneita ja tuotantolinjoja, jotka...
Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus | insinööri | päivätoteutus
Centria-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Ylivieska
Sähkötekniikka on laaja-alainen koulutus, jossa voit suuntautua energiatekniikkaan, sähkövoimatekniikkaan tai automaatioon ja tietoliikenteeseen. Teoriaopintoja tasapainottavat laboratorioissa suoritettavat käytännön harjoitteet, joissa...
Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus | insinööri | monimuotototeutus
Centria-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Ylivieska
Sähkötekniikka on laaja-alainen koulutus, jossa voit suuntautua energiatekniikkaan, sähkövoimatekniikkaan tai automaatioon ja tietoliikenteeseen. Teoriaopintoja tasapainottavat laboratorioissa suoritettavat käytännön harjoitteet, joissa...
Bio- ja elintarviketekniikan koulutus | insinööri | päivätoteutus
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Seinäjoki
Opintojen alussa opiskelijat saavat ammattialan vaatimat vuorovaikutus- ja viestintätaidot sekä luonnontieteellisen taustaosaamisen. Laboratoriotyöskentelyn kautta opiskelija pääsee perehtymään ammattiaineiden, esimerkiksi kemian,...
Ruokaketjun kehittäminen | insinööri | YAMK
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Seinäjoki
SeAMKin insinöörin YAMK-opinnoissa opiskelija liittyy ruokaketjun kehittämisen uudenlaiseen osaajaryhmään, jossa osa opinnoista suoritetaan monialaisissa ryhmissä. Ryhmissä voi olla bio- ja elintarviketekniikan...
Energia- ja ympäristötekniikan koulutus | insinööri | monimuotototeutus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kotka
Energia -ja ympäristötekniikan koulutuksesta valmistut energiantuotannon asiantuntijaksi. Energiatekniikan opinnnoissasi perehdyt energiatuotannon sekä sähkö- ja konetekniikan perusteisiin, voimalaitosten mittaus- ja ohjausautomaatioihin...
Ympäristöteknologian koulutus | Insinööri (AMK)
Vaasan ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Vaasa
Ympäristöteknologia tarjoaa haasteellisen ja mielenkiintoisen väylän nykyaikaiseen asiantuntijuuteen. Ympäristöteknologian koulutus yhteistyössä paikallisen työelämän kanssa valmistaa opiskelijat monipuolisiin ja kansainvälisiin työtehtäviin...
Energia- ja ympäristötekniikan koulutus | insinööri | päivätoteutus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kotka
Energia -ja ympäristötekniikan koulutuksesta valmistut energiantuotannon asiantuntijaksi. Energiatekniikan opinnnoissasi perehdyt energiatuotannon sekä sähkö- ja konetekniikan perusteisiin, voimalaitosten mittaus- ja ohjausautomaatioihin...
Insinöörikoulutus | Digital Health | YAMK
Savonia-ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Kuopio
Oletko kiinnostunut digitalisaation tuomista muutoksista sosiaali- ja terveysalalle? Tahdotko olla osana sote-uudistuksen onnistunutta toteuttamista monialaisissa projekteissa? Opiskele tekniikan alan ylempi...
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus | insinööri | päivätoteutus
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kajaani
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksesta valmistunut insinööri (AMK) voi toimia joko itsenäisenä yrittäjänä tai toisen palveluksessa kiinteistöjen kunnossapitoon, kiinteistönhoitoon, rakentamiseen ja...
Konetekniikan insinöörikoulutus | päivätoteutus
Savonia-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kuopio
Haluatko luoda työurasi teknologiateollisuuden ytimessä? Opiskele konetekniikan insinöörikoulutus Savonia-ammattikorkeakoulussa. Opinnot järjestetään Kuopiossa ja ne kestävät neljä vuotta. Koneinsinöörin koulutus on...
Kone- ja tuotantotekniikan koulutus | insinööri | päivätoteutus
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Seinäjoki
Kone- ja tuotantotekniikan koulutus sisältää kaikille opiskelijoille yhteiset matematiikan, mekaniikan, fysiikan, kemian sekä kielten ja viestinnän opinnot. Suuntautumisvaihtoehdon ammattiopinnoilla opiskelija voi...
Merenkulun koulutus | merenkulkualan insinööri | monimuotototeutus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kotka
Xamkissa voit opiskella tekniset laitteistot ja järjestelmät hallitsevaksi merenkulkijaksi maailmanlaajuiseen meriliikenteeseen. Merenkulun opinnoissa tutustut laivan koneistoihin ja laitekokonaisuuksiin sekä kone-,...
Kone- ja tuotantotekniikan koulutus | insinööri | monimuotototeutus
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Aikuiskoulutus
Seinäjoki
Kone- ja tuotantotekniikan koulutuksessa pääsee yhdistämään teoreettisen tiedon käytännön työelämän taidoiksi nykyaikaisen teknologian laboratorioissa. Projektiopintojen kautta pääsee tekemään oppimistehtäviä ja...
Prosessi- ja materiaalitekniikka, kemiantekniikan koulutus | insinööri | päivätoteutus
Centria-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kokkola
Centria-ammattikorkeakoulun kemiantekniikan koulutus tarjoaa opiskelijalle laaja-alaista osaamista prosessitekniikan alalta. Kemiantekniikan insinööri voi hakeutua hyvinkin erilaisiin työtehtäviin valmistumisen jälkeen. Työpaikka voi...
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, talotekniikka | insinööri | päivätoteutus
Karelia-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Joensuu
Karelia-ammattikorkeakoulun rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksessa suuntautudutaan talotekniikkaan.  Talotekniikan koulutuksen suorittanut osaa suunnitella sähköisen talotekniikan ja LVI-tekniikan järjestelmiä. Hän hallistee taloteknisten...
Merenkulun koulutus | merenkulkualan insinööri | päivätoteutus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kotka
Xamkissa voit opiskella tekniset laitteistot ja järjestelmät hallitsevaksi merenkulkijaksi maailmanlaajuiseen meriliikenteeseen. Merenkulun opinnoissa tutustut laivan koneistoihin ja laitekokonaisuuksiin sekä kone-,...
Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus | insinööri | YAMK
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Seinäjoki
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on työelämälähtöinen ammattikorkeakoulututkinto, jonka tavoitteena on yhdistää opiskelu ja työelämän kehittäminen sekä syventää osallistujien ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta....
Teknologiaosaamisen johtamisen insinöörikoulutus | YAMK
Savonia-ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Kuopio
Kiinnostaako työllistyminen monipuoliselle ja jatkuvasti muuttuvalle tekniikan alalle? Kasvata  valmiuksiasi johtaa esimiehenä tiimiäsi, työyksikköäsi tai organisaatiotasi hankkimalla teknologiaosaamisen johtamisen insinööritutkinto...
Biotuotetekniikan koulutus | insinööri | päivätoteutus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ammattikorkeakoulututkinnot
Savonlinna
Biotuotetekniikka tutkii ja kehittää biomassasta kestäviä tuotantoratkaisuja teollisuuden tarpeisiin. Metsäteollisuuden nykyiset tuotteet, paperi-, pakkaus- ja puutuotteet muodostavat vielä pitkään alan...
Tietotekniikan koulutus | insinööri | monimuotototeutus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ammattikorkeakoulututkinnot
Mikkeli
Tietotekniikan insinöörikoulutuksessa suuntaudut tietoverkkojen toimintaan ja hallinnointiin sekä nykyaikaisiin palvelinympäristöihin. Koulutuksessa opit rakentamaan toimivan ja tietoturvallisen, internetiin kytkeytyvän langallisen tai langattoman...
Biotuotetekniikan koulutus | insinööri | monimuotototeutus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ammattikorkeakoulututkinnot
Savonlinna
Biotuotetekniikka tutkii ja kehittää biomassasta kestäviä tuotantoratkaisuja teollisuuden tarpeisiin. Metsäteollisuuden nykyiset tuotteet, paperi-, pakkaus- ja puutuotteet muodostavat vielä pitkään alan...
Bio- ja elintarviketekniikan koulutus | insinööri | monimuotototeutus
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Aikuiskoulutus
Seinäjoki
Bio- ja elintarviketekniikan koulutuksen myötä on mahdollisuus sijoittua vaativiin, uutta osaamista vaativiin tehtäviin tai täysin uudenlaisiin tehtäviin. Myös kansainväliset tehtävät ovat mahdollisia. Tyypillisiä...
Talotekniikan (LVI) koulutus | insinööri | päivätoteutus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ammattikorkeakoulututkinnot
Mikkeli
Xamkin talotekniikan koulutuksessa saat monipuoliset valmiudet LVI-alan tehtäviin sekä kiinteistöjen energiakysymysten hallintaan. Koulutuksessa opit hallitsemaan sisäilmaston vaikutukset terveyteen ja viihtyisyyteen...
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus | insinööri | päivätoteutus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kotka
Rakennusinsinöörinä voit erikoistua joko rakenteiden suunnitteluun tai rakennustuotantoon. Rakennustekniikan insinööriopintojen pohjana ovat talonrakennustekniikan ja rakennetekniikan perusopinnot, jotka kuuluvat rakentamistekniikan ydinopintoihin....
Tieto- ja viestintätekniikan koulutus | insinööri | päivätoteutus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kotka
Haaveiletko oman pelin tekemisestä? Oletko miettinyt mitä hakkeri ajattelee, tai mitä on kyberturvallisuus? Olet voinut myös pohtia miten ihmeessä kaikki...
Talotekniikan (LVI) koulutus | insinööri | monimuotototeutus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ammattikorkeakoulututkinnot
Mikkeli
Xamkin talotekniikan koulutuksessa saat monipuoliset valmiudet LVI-alan tehtäviin sekä kiinteistöjen energiakysymysten hallintaan. Koulutuksessa opit hallitsemaan sisäilmaston vaikutukset terveyteen ja viihtyisyyteen...
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus | insinööri | monimuotototeutus
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Useita (2)
Rakennusinsinöörin koulutus on nelivuotinen ja toteutetaan monimuotototeutuksena, jolloin tutkinto on mahdollista myös suorittaa työn ohessa opiskellen. Koulutus antaa monipuoliset valmiudet...
Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus | insinööri | päivätoteutus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ammattikorkeakoulututkinnot
Mikkeli
Xamkin sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus takaa lyhyimmän mahdollisen tien sähköalan pätevyystodistuksiin ja urakointioikeuksiin! Suuntautumisvaihtoehtona koulutuksessa on sähkövoimatekniikka, jossa suuntaudut sähköenergian...
Konetekniikan koulutus | päivätoteutus
Turun ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Konetekniikan koulutuksen suorittaneella insinöörillä on vahva tekninen perusosaaminen, jota voi soveltaa monissa työtehtävissä teknologiateollisuudessa. Konetekniikan koulutuksessa voi suuntautua valintansa mukaan tuotantotekniikkaan, tuotekehitykseen,...
Prosessi- ja materiaalitekniikan koulutus | päivätoteutus
Turun ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Prosessi- ja materiaalitekniikan koulutuksessa opiskellaan muun muassa prosessitekniikkaa, materiaalitekniikkaa, bioteknisiä prosesseja ja menetelmiä, elintarviketuotannon prosessien ja hygienian hallintaa ja kemiallisia analyyseja....
Rakentamisen koulutus | insinööri | YAMK
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Seinäjoki
Koulutuksen tavoitteena on antaa jatko-opiskelijalle sellaiset valmiudet, että hän voi toimia rakennusalalla vaativissa projektinjohto-, tuotanto- tai suunnittelutehtävissä. Rakennusalan yrityksissä kaivataan...
Tuotantotalouden koulutus | päivätoteutus
Turun ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Tuotantotalouden koulutuksen suorittaneilla insinööreillä on valmiudet työskennellä globaaleilla työmarkkinoilla ammateissa, joissa tarvitaan sekä tekniikan että liiketalouden osaamista. Koulutuksesta valmistuvat insinöörit ovat haluttuja...
  • = Haastattelu
  • = Videoesittely
  • = Hakuaika käynnissä
Näyttää 1-50 yhteensä 81 tulosta
12
Näytä kaikki (31) koulutukset

Haluatko haastavan, monipuolisen ja palkitsevan työn? Oletko kiinnostunut matemaattisista tai luonnontieteellisistä aineista? Lue lisää insinöörikoulutuksesta, tekniikan alan vaatimuksista sekä tekniikan alan työpaikoista.

Insinöörin työ

Insinöörin työ voi tarkoittaa lukemattomia eri työtehtäviä. Lopullinen suuntautuminen työelämässä riippuu muun muassa opiskelun suuntautumisvalinnoista ja omasta mielenkiinnosta. Ammatissa tarvitaan vankan teknisen osaamisen lisäksi oma-aloitteisuutta, organisointi-, ongelmanratkaisu- ja yhteistyötaitoja sekä taloudellista ajattelua. Tulevaisuudessa taloudellinen ajattelutapa on entistä tärkeämpää teknisen taidon ohella. Hyvä kielitaito on myös insinöörille eduksi.

Insinöörin työ on useimmiten päivätyötä, mutta tuotannosta riippuen työ voi sisältää myös vuorotyötä. Monissa tehtävissä työaika ei rajoitu määrätunteihin. Insinöörin työhön voi myös kuulua paljon matkustamista.

Insinööri

Alta löydät esimerkkejä insinöörikoulutuksen suuntautumisvaihtoehdoista ammattikorkeakouluissa.

Energia- ja ympäristötekniikan insinööri

Energia- ja ympäristötekniikan insinöörikoulutus on käytännönläheinen koulutus monille eri energia-alan toimialoille. Energia- ja ympäristötekniikan insinööriopinnoissa painotetaan teorian yhdistämistä käytäntöön, tekemällä oppimista sekä ongelmanratkaisua projektien kautta. Monialaiset insinöörit valmistuvat puhtaan ja turvallisen ympäristön valvonnan ja suojelun ammattilaisiksi.

Energia- ja ympäristötekniikan insinööri voi työskennellä esimerkiksi hajautetun ja keskitetyn energiantuotannon tehtävissä tai suunnittelutehtävissä energiatekniikan laitteiden parissa. Suurimpia työllistäjiä ovat kunnossapitoyritykset, käynnissäpitopalvelut, laitetoimittajat, suunnittelutoimistot sekä teollisuuslaitokset.

Kemiantekniikan insinööri

Kemiantekniikan insinöörikoulutus on laaja-alainen prosessitekniikkaa käsittelevä koulutus. Kemiantekniikan insinööri voi työskennellä hyvinkin erilaisissa työtehvissä valmistumisensa jälkeen. Työpaikka voi löytyä esimerkiksi peruskemikaalien tuotannosta, hydrometallurgisilta tehtailta,  sellu- ja paperiteollisuudesta, elintarviketuotannosta tai ympäristöalalta.

Kone- ja tuotantotekniikan insinööri

Kone- ja tuotantotekniikan insinöörikoulutus noudattaa elinkeinoelämän ja teollisuuden tarpeita. Ammattitaitoista insinööriosaamista tarvitaan entistä enemmän ja alaa opiskelleiden sijoittuminen työelämään on ollut hyvä.

Valmistunut kone- ja tuotantotekniikan insinööri voi työskennellä esimerkiksi suunnittelu-, tuotanto-, projekti-, automaatio- sekä tuotekehitys- ja asiakaspalvelun tehtävissä. Työpaikka voi löytyä esimerkiksi metalliteollisuudesta, konepajasta, suunnittelutoimistosta, telakalta tai energiantuotantolaitoksista.

Logistiikan insinööri

Logistiikan koulutuksessa yhdistyvät monipuolisesti tekniikka ja talous. Logistiikka on osa jokaisen yrityksen arkea ja ala tarjoaakin näköalapaikan elinkeinoelämään kansainvälisten tilaus- ja toimitusketjujen parissa.

Logistiikan insinööriopintojen pohjan muodostavat logistiikan, tavarankäsittelyn ja liiketoimintaosaamisen perusteet. Teorian tukena opinnoissa hyödynnetään logistiikan uusinta teknologiaa, tietojärjestelmiä sekä avainohjelmistoja.

Logistiikan insinöörejä työskentelee teollisuudessa, kuljetusliikkeissä sekä kuljetusalan palveluyrityksissä. Logistiikkainsinöörin työnimike voi olla esimerkiksi logistiikkapäällikkö, ostopäällikkö, varastopäällikkö, tuotannonsuunnittelija tai kuljetussuunnittelija. Logistiikan insinööreiltä vaaditaan monipuolista tietotaitoa, vuorovaikutusta ja kielitaitoa.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööri

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksen keskeisimpiä aihealueita ovat rakennustuotanto, korjausrakentaminen sekä kiinteistöjen kunnossapidon pitkän tähtäimen suunnittelu.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksesta valmistuu nykyaikaisen talonrakennus- ja LVI-tekniikan hallitsevia rakennusinsinöörejä, jotka ovat ammattitaitoisia, tiimityöskentelyyn perehtyneitä, tietotekniikkaa hyödyntäviä, yritystoimintaa hallitsevia sekä kansainväliseen kanssakäymiseen ja toimintaan kykeneviä rakennustekniikan ammattilaisia.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksesta valmistunut insinööri voi työskennellä joko itsenäisenä yrittäjänä tai toisen palveluksessa esimerkiksi kiinteistöjen kunnossapitoon, kiinteistönhoitoon, rakentamiseen ja rakennuttamiseen liittyvissä johto-, suunnittelu- tai kehitystehtävissä. Työpaikka voi löytyä vaikka insinööritoimistoista, rakennusliikkeestä taikka kunnan tai valtion palveluksesta. Valmistuneen työnimike voi olla esimerkiksi kiinteistöpäällikkö, isännöitsijä, rakennuttajainsinööri, vastaava työnjohtaja tai työmaainsinööri.

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinööri

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutuksesta valmistuu osaavia sähkötekniikan tai automaatiotekniikan insinöörejä, joiden vahvuuksia ovat ovat tekninen osaaminen, työelämätaidot sekä kielitaito.

Sähkö- ja automaatiotekniikan opinnoissa painottuvat käytännönläheisyys, tekemällä oppiminen, ongelmaratkaisukyky, yhteistyötaidot, kansainvälisyys, pääaineen syvällinen osaaminen sekä erikoistuminen.

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörejä työskentelee asiantuntija- ja esimiestehtävissä esimerkiksi sähköalan, energia-alan ja tietoliikennealan yrityksissä. Työpaikka voi löytyä vaikkapa teollisuudesta, voimalaitoksesta, sähkö- ja teleurakointiyrityksestä tai sähkösuunnittelutoimistosta.

Talotekniikan insinööri

Talotekniikan insinööriopinnoissa suunnitellaan, toteutetaan ja ylläpidetään erilaisia rakennuksiin ja rakentamiseen liittyviä teknisiä kokonaisuuksia, kuten esimerkiksi sähkö- ja LVI-järjestelmiä ja niihin liittyviä rakennusautomaatioratkaisuja.

Oppilaitoksesta riippuen talotekniikan insinöörikoulutuksessa keskitytään muun muassa LVI-tekniikkaan, rakennustekniikkaan, sähkötekniikkaan ja automaatiotekniikkaan. Koulutukseen sisältyy työharjoittelu, jonka aikana insinööriopiskelija pääsee perehtymään oman alansa työtehtäviin ja työympäristöön.

Valmistuneet talotekniikan insinöörin osaavat vastata monimutkaisista suunnittelu- ja projektitehtävistä alati muuttuvassa rakennustoiminnan ympäristössä. Työpaikka voi löytyä esimerkiksi kiinteistöalan hallinnollisten tehtävien tai opetus-, myynti- ja tutkimustehtäven parista. Talotekniikan insinöörin ammattinimike voi olla esimerkiksi suunnitteluinsinööri, käyttöinsinööri, huoltoinsinööri, myynti-insinööri, LVI-suunnittelija, LVI-valvoja, huoltopäällikkö, tuotantopäällikkö tai käyttöpäällikkö.

Tieto- ja viestintätekniikan insinööri

Tieto- ja viestintätekniikka vaikuttaa päivittäin lukuisten ihmisten elämään ympäri maailmaa. Tietotekniikka on jatkuvasti ja nopeasti kehittyvä tekniikan ala, jota tarvitaan kaikkialla. Siten tietotekniikkainsinöörejä voi löytää yllättävistäkin työympäristöistä.

Tietokoneiden ja matkaviestinten lisäksi tieto- ja viestintätekniikkaa sovelletaan muun muassa kulkuvälineissä, kommunikaatiolaitteissa, viihde-elektroniikassa, kodinkoneissa sekä erilaisissa teollisuuden järjestelmissä.

Valmistunut tieto- ja viestintätekniikan insinööri voi työskennellä erilaisissa tietotekniikkaan liittyvissä käyttö-, suunnittelu-, osto-, myynti-, testaus-, ylläpito- ja koulutustehtävissä esimerkiksi tele- ja mobiilioperaattoreilla. Alan nopeasta kehittymisestä johtuen tieto- ja viestintätekniikan insinöörin tulee olla valmis kehittämään ja täydentämään osaamistaan jatkuvasti myös työelämässä.

Tuotantotalouden insinööri

Tuotantotalous erottuu muista insinöörien perinteisistä osaamisalueista siten, että sitä voidaan soveltaa kaikkiin tuotannon aloihin. Tuotantotalouden insinöörit tyypillisesti tehostavat prosesseja, kehittävät tuotteiden valmistettavuutta ja laatua sekä kehittävät koko toiminnan tuottavuutta.

Tuotantotalouden insinööri osaa toimia tuotekehityksen ja tuotteistamisen parissa. Tuotantotalouden koulutukseen sisältyy markkinoinnin ja johtamisen opintoja. Tuotantotalouden insinöörikoulutus sopii henkilöille, jotka ovat halukkaita muutosten tekoon ja ovat kiinnostuneita liiketoiminnasta. Työssä tarvitaan hyviä kieli- ja vuorovaikutustaitoja.

Lähteet: insinooriksi.fi