Näyttää 1-20 koulutusta 336 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
  • = Mukana kevään yhteishaussa
Näyttää 1-20 koulutusta 336 tuloksesta
1
2
3
4
...
17

Insinöörin koulutus

Insinöörin titteli kertoo teknisestä osaamisesta. Insinööri voi työskennellä lukuisilla eri aloilla ja monipuolisissa tehtävissä. Insinööriksi valmistutaan nelivuotisesta tekniikan ja liikenteen alan ammattikorkeakoulututkinnosta, joka valmentaa lähinnä teollisuuden ja hallinnon työnjohto-keskijohtotason tehtäviin. Vuosittain insinöörikoulutuksen aloituspaikkoja ammattikorkeakouluissa on noin 10 000. Alla esitellään tarkemmin insinööri alat, joita eri oppilaitokset tarjoavat.

Insinöörin työ

Insinöörin työ voi tarkoittaa lukemattomia eri työtehtäviä. Lopullinen suuntautuminen työelämässä riippuu muun muassa opiskelun suuntautumisvalinnoista ja omasta mielenkiinnosta. Ammatissa tarvitaan vankan teknisen osaamisen lisäksi oma-aloitteisuutta, organisointi-, ongelmanratkaisu- ja yhteistyötaitoja sekä taloudellista ajattelua. Tulevaisuudessa taloudellinen ajattelutapa on entistä tärkeämpää teknisen taidon ohella. Hyvä kielitaito on myös insinöörille eduksi.

Insinöörin työ on useimmiten päivätyötä, mutta tuotannosta riippuen työ voi sisältää myös vuorotyötä. Monissa tehtävissä työaika ei rajoitu määrätunteihin. Insinöörin työhön voi myös kuulua paljon matkustamista.

Alta löydät esimerkkejä insinöörikoulutuksen suuntautumisvaihtoehdoista ammattikorkeakouluissa.

Energia- ja ympäristötekniikan insinööri

Energia- ja ympäristötekniikan insinöörikoulutus on käytännönläheinen koulutus monille eri energia-alan toimialoille. Energia- ja ympäristötekniikan insinööriopinnoissa painotetaan teorian yhdistämistä käytäntöön, tekemällä oppimista sekä ongelmanratkaisua projektien kautta. Monialaiset insinöörit valmistuvat puhtaan ja turvallisen ympäristön valvonnan ja suojelun ammattilaisiksi.

Energia- ja ympäristöinsinöörit voivat työskennellä esimerkiksi hajautetun ja keskitetyn energiantuotannon tehtävissä tai suunnittelutehtävissä energiatekniikan laitteiden parissa. Suurimpia työllistäjiä ovat kunnossapitoyritykset, käynnissäpitopalvelut, laitetoimittajat, suunnittelutoimistot sekä teollisuuslaitokset.

Bio- ja kemiantekniikan insinööri

Kemiantekniikan insinöörikoulutus on laaja-alainen prosessitekniikkaa käsittelevä koulutus. Bio- ja Kemiantekniikan insinööri voi työskennellä hyvinkin erilaisissa työtehtävissä valmistumisensa jälkeen. Työpaikka voi löytyä esimerkiksi peruskemikaalien tuotannosta, hydrometallurgisilta tehtailta,  sellu- ja paperiteollisuudesta, elintarviketuotannosta tai ympäristöalalta.

Kone- ja tuotantotekniikan insinööri

Kone- ja tuotantotekniikan insinöörikoulutus noudattaa elinkeinoelämän ja teollisuuden tarpeita. Ammattitaitoista insinööriosaamista tarvitaan entistä enemmän ja alaa opiskelleiden sijoittuminen työelämään on ollut hyvä.

Valmistunut kone- ja tuotantotekniikan insinööri voi työskennellä esimerkiksi suunnittelu-, tuotanto-, projekti-, automaatio- sekä tuotekehitys- ja asiakaspalvelun tehtävissä. Työpaikka voi löytyä esimerkiksi metalliteollisuudesta, konepajasta, suunnittelutoimistosta, telakalta tai energiantuotantolaitoksista.

Logistiikan insinööri

Logistiikan koulutuksessa yhdistyvät monipuolisesti tekniikka ja talous. Logistiikka on osa jokaisen yrityksen arkea ja ala tarjoaakin näköalapaikan elinkeinoelämään kansainvälisten tilaus- ja toimitusketjujen parissa.

Logistiikan insinööriopintojen pohjan muodostavat logistiikan, tavarankäsittelyn ja liiketoimintaosaamisen perusteet. Teorian tukena opinnoissa hyödynnetään logistiikan uusinta teknologiaa, tietojärjestelmiä sekä avainohjelmistoja.

Logistiikan insinöörejä työskentelee teollisuudessa, kuljetusliikkeissä sekä kuljetusalan palveluyrityksissä. Logistiikkainsinöörin työnimike voi olla esimerkiksi logistiikkapäällikkö, ostopäällikkö, varastopäällikkö, tuotannonsuunnittelija tai kuljetussuunnittelija. Logistiikan insinööreiltä vaaditaan monipuolista tietotaitoa, vuorovaikutusta ja kielitaitoa.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööri

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksen keskeisimpiä aihealueita ovat rakennustuotanto, korjausrakentaminen sekä kiinteistöjen kunnossapidon pitkän tähtäimen suunnittelu.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksesta valmistuu nykyaikaisen talonrakennus- ja LVI-tekniikan hallitsevia rakennusinsinöörejä, jotka ovat ammattitaitoisia, tiimityöskentelyyn perehtyneitä, tietotekniikkaa hyödyntäviä, yritystoimintaa hallitsevia sekä kansainväliseen kanssakäymiseen ja toimintaan kykeneviä rakennustekniikan ammattilaisia.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksesta valmistunut insinööri voi työskennellä joko itsenäisenä yrittäjänä tai toisen palveluksessa esimerkiksi kiinteistöjen kunnossapitoon, kiinteistönhoitoon, rakentamiseen ja rakennuttamiseen liittyvissä johto-, suunnittelu- tai kehitystehtävissä. Työpaikka voi löytyä vaikka insinööritoimistoista, rakennusliikkeestä taikka kunnan tai valtion palveluksesta. Valmistuneen työnimike voi olla esimerkiksi kiinteistöpäällikkö, isännöitsijä, rakennuttajainsinööri, vastaava työnjohtaja tai työmaainsinööri.

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinööri

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutuksesta valmistuu osaavia sähkötekniikan tai automaatiotekniikan insinöörejä, joiden vahvuuksia ovat ovat tekninen osaaminen, työelämätaidot sekä kielitaito.

Sähkö- ja automaatiotekniikan opinnoissa painottuvat käytännönläheisyys, tekemällä oppiminen, ongelmaratkaisukyky, yhteistyötaidot, kansainvälisyys, pääaineen syvällinen osaaminen sekä erikoistuminen.

Sähköinsinöörejä ja automaatiotekniikan insinöörejä työskentelee asiantuntija- ja esimiestehtävissä esimerkiksi sähköalan, energia-alan ja tietoliikennealan yrityksissä. Työpaikka voi löytyä vaikkapa teollisuudesta, voimalaitoksesta, sähkö- ja teleurakointiyrityksestä tai sähkösuunnittelutoimistosta.

Talotekniikan insinööri

Talotekniikan insinööriopinnoissa suunnitellaan, toteutetaan ja ylläpidetään erilaisia rakennuksiin ja rakentamiseen liittyviä teknisiä kokonaisuuksia, kuten esimerkiksi sähkö- ja LVI-järjestelmiä ja niihin liittyviä rakennusautomaatioratkaisuja.

Oppilaitoksesta riippuen talotekniikan insinöörikoulutuksessa keskitytään muun muassa LVI-tekniikkaan, rakennustekniikkaan, sähkötekniikkaan ja automaatiotekniikkaan. Koulutukseen sisältyy työharjoittelu, jonka aikana insinööriopiskelija pääsee perehtymään oman alansa työtehtäviin ja työympäristöön.

Valmistuneet talotekniikan insinöörin osaavat vastata monimutkaisista suunnittelu- ja projektitehtävistä alati muuttuvassa rakennustoiminnan ympäristössä. Työpaikka voi löytyä esimerkiksi kiinteistöalan hallinnollisten tehtävien tai opetus-, myynti- ja tutkimustehtäven parista. Talotekniikan insinöörin ammattinimike voi olla esimerkiksi suunnitteluinsinööri, käyttöinsinööri, huoltoinsinööri,  myynti-insinööri, LVI-insinööri, LVI-suunnittelija, LVI-valvoja, huoltopäällikkö, tuotantopäällikkö tai käyttöpäällikkö.

Tieto- ja viestintätekniikan insinööri

Tieto- ja viestintätekniikka vaikuttaa päivittäin lukuisten ihmisten elämään ympäri maailmaa. Tietotekniikka on jatkuvasti ja nopeasti kehittyvä tekniikan ala, jota tarvitaan digitalisaation myötä kaikkialla. Tietotekniikkainsinöörejä voi löytää yllättävistäkin työympäristöistä, sillä sähköisiä palveluita hyödynnetään nykyään lähes kaikilla toimialoilla. Opinnoissa voit erikoistua ohjelmointiin ja ohjelmistokehitykseen, tietoteknisen ympäristön kyberturvallisuuteen tai tietoverkkojen ja tietojärjestelmien ylläpitoon ja hallintaan.

Tietokoneiden, mobiililaitteiden ja sovelluskehityksen lisäksi tieto- ja viestintätekniikkaa sovelletaan muun muassa kulkuvälineissä, peliteknologiassa, viihde-elektroniikassa, kodinkoneissa sekä erilaisissa teollisuuden järjestelmissä.

Valmistunut tieto- ja viestintätekniikan insinööri voi työskennellä erilaisissa tietotekniikkaan liittyvissä ohjelmointi-, koodari-, testaus-, kehittäjä-, asiantuntija- ja johtotehtävissä. Alan nopeasta kehittymisestä johtuen tieto- ja viestintätekniikan insinöörin tulee olla valmis kehittämään ja täydentämään osaamistaan jatkuvasti myös työelämässä.

Tuotantotalouden insinööri

Tuotantotalous erottuu muista insinöörien perinteisistä osaamisalueista siten, että sitä voidaan soveltaa kaikkiin tuotannon aloihin. Tuotantotalouden insinöörit tyypillisesti tehostavat prosesseja, kehittävät tuotteiden valmistettavuutta ja laatua sekä kehittävät koko toiminnan tuottavuutta.

Tuotantotalouden insinööri osaa toimia tuotekehityksen ja tuotteistamisen parissa. Tuotantotalouden koulutukseen sisältyy markkinoinnin ja johtamisen opintoja. Tuotantotalouden insinöörikoulutus sopii henkilöille, jotka ovat halukkaita muutosten tekoon ja ovat kiinnostuneita liiketoiminnasta. Työssä tarvitaan hyviä kieli- ja vuorovaikutustaitoja.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: insinooriksi.fi

Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
Vertaile koulutuksia
Työ & palkka

Mitä eri ammatteja on olemassa, ja mitä niissä voi tienata? Entä miten eri aloille voi kouluttautua? 

Tutustu osioon!