Sivuston käyttötapa: Mobiili

Insinöörikoulutus

Insinöörin titteli kertoo teknisestä osaamisesta. Insinööri voi työskennellä lukuisilla eri aloilla. Insinöörin koulutus on nelivuotinen tekniikan ja liikenteen alan ammattikorkeakoulututkinto, joka valmentaa lähinnä teollisuuden ja hallinnon työnjohto-keskijohtotason tehtäviin. Vuosittain insinöörikoulutuksen aloituspaikkoja ammattikorkeakouluissa on noin 10 000. Näistä 7000 on nuorisoasteella ja 3000 aikuiskoulutuksessa.

 
Näyttää 1-50 yhteensä 98 tulosta
   
Hakutulokset Koulutustyyppi Paikka
Energiatekniikan insinöörikoulutus | monimuotototeutus
Savonia-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Varkaus
Haluatko olla mukana ratkomassa yhteiskuntamme suurimpia haasteita, kuten ilmastonmuutosta, ympäristöongelmia tai kasvavaa energiantarvetta? Opiskele energiatekniikan insinööriksi Savonia-ammattikorkeakoulussa. 240 opintopisteen laajuinen...
Konetekniikan koulutus | insinööri | päivätoteutus
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kajaani
Konetekniikan opinnoissa perehdytään teollisuuden tuotantomenetelmiin, -koneisiin ja -prosesseihin.  Konetekniikan koulutus on käytännönläheistä ja tuotantoprosessien hallinta opetellaan alusta aina tuotteen valmistumiseen...
Energiatekniikan koulutus | Insinööri (AMK)
Vaasan ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Vaasa
VAMKin energiatekniikan koulutuksesta valmistuu asiantuntijoita, joista on kysyntää Vaasan alueen teknologiateollisuudessa - julkisen sektorin tarpeita unohtamatta.  Energiatekniikan opiskelijana olet kysytty ammattilainen...
Konetekniikan koulutus | Insinööri (AMK)
Vaasan ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Vaasa
Konetekniikka tarjoaa lähes loputtomasti erilaisia työtehtäviä ja kilpailukykyisen ammatin. Konetekniikan insinöörin opinnot VAMKissa antavat lisäksi hyvän pohjan jatko-opintoihin. Kone- ja...
Tietotekniikan koulutus | Insinööri (AMK)
Vaasan ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Vaasa
VAMKin tietotekniikan koulutuksessa erikoistutaan tuotekehittelyyn ja tuoteapplikaatioihin. Koulutuksen kiehtovimpia erikoisalueita on jalkapallo- ja humanoidirobotiikka, joka yhdistää monia eri aineita: matematiikkaa,...
Tieto- ja viestintätekniikan koulutus | insinööri | päivätoteutus
Kajaanin ammattikorkeakoulu
         
(1)
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kajaani
Kajaanin ammattikorkeakoulu tarjoaa tieto- ja viestintätekniikan insinöörikoulutuksessa kaksi suuntautumisvaihtoehtoa: peliteknologia ja älykkäät järjestelmät. Peliteknologian opinnoista valmistuu rautaisia ohjelmistoalan asiantuntijoita, jotka...
Ympäristötekniikan insinöörikoulutus | päivätoteutus
Savonia-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kuopio
Opiskele ympäristötekniikkaa Savonia-ammattikorkeakoulussa ja valmistu tekniikan insinööriksi. Opinnot toteutetaan Kuopiossa, ovat laajudeltaan 240 opintopistettä ja kestävät noin neljä vuotta. Yhteisten...
Energiatekniikan insinöörikoulutus | päivätoteutus
Savonia-ammattikorkeakoulu
         
(1)
Ammattikorkeakoulututkinnot
Varkaus
Haluatko olla mukana ratkomassa yhteiskuntamme suurimpia haasteita, kuten ilmastonmuutosta, ympäristöongelmia tai kasvavaa energiantarvetta? Opiskele energiatekniikan insinööriksi Savonia-ammattikorkeakoulussa. 240 opintopisteen laajuinen...
Tekniikan koulutus | insinööri | monimuotototeutus
Turun ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Turun ammattikorkeakoulussa voit opiskella insinööriksi iltaisin järjestetävässä monimuotokoulutuksessa. Monimuotototeutukseen osallistuminen edellyttää vähintään alan ammattitutkintoa ja kokemusta työelämästä. Tekniikan koulutuksessa voit...
Rakennustekniikan insinöörikoulutus | päivätoteutus
Savonia-ammattikorkeakoulu
         
(1)
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kuopio
Haluatko työllistyä rakennusalalle? Kiinnostaako sinua, miten rakentaminen suunnitellaan, mitä työmaalla tapahtuu ja kuinka korjaus- ja ympäristörakentaminen toteutetaan? Opiskele Savonia-ammattikorkeakoulussa rakennustekniikan...
Sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörikoulutus | päivätoteutus
Savonia-ammattikorkeakoulu
         
(3)
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kuopio
Sähköenergian tuotanto, jakelu ja käyttö ovat yhteiskunnan toimivuuden ja hyvinvoinnin kannalta keskeisessä roolissa ja uusia tapoja sähkön tuotannolle ja käytölle...
Automaatiotekniikan koulutus | insinööri | päivätoteutus
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Seinäjoki
Maailma digitalisoituu kiihtyvällä tahdilla. Teollinen internet yhdistää koneita ja ihmisiä mahdollistaen uusien yritysten syntymisen. Automaatioinsinöörinä olet avainasemassa suunnittelemassa koneita ja...
Logistiikan koulutus | insinööri | päivätoteutus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kotka
Logistiikan alalla pääset näköalapaikalle elinkeinoelämään kansainvälisten kysyntä-toimitusketjujen pariin. Laaja teknis-kaupallinen koulutus tarjoaa sinulle monipuoliset valmiudet erilaisiin logistiikan esimies- ja asiantuntijatehtäviin...
Tietotekniikan insinöörikoulutus | päivätoteutus
Savonia-ammattikorkeakoulu
         
(4)
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kuopio
  Savonian tietotekniikan koulutus antaa sinulle ammatilliset tiedot ja taidot toimia kansainvälistyvällä tietotekniikka-alalla. Opinnoissa tulet keskittymään tietoteknisten järjestelmien määrittelyyn, suunnitteluun...
Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus | insinööri | päivätoteutus
Centria-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Ylivieska
Sähkötekniikka on laaja-alainen koulutus, jossa voit suuntautua energiatekniikkaan, sähkövoimatekniikkaan tai automaatioon ja tietoliikenteeseen. Teoriaopintoja tasapainottavat laboratorioissa suoritettavat käytännön harjoitteet, joissa...
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus | insinööri | päivätoteutus
Turun ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksesta valmistuu insinöörejä, jotka voivat työskennellä yhdyskuntatekniikan suunnittelun ja toteutuksen, talonrakennustekniikan rakennesuunnittelun, kiinteistöjen korjauksen ja ylläpidon sekä...
Sähkötekniikan koulutus | Insinööri (AMK)
Vaasan ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Vaasa
VAMKin sähkötekniikan koulutus on suunniteltu palvelemaan mahdollisimman laajalti alueen kansainvälistä sähkötekniikan alaa. Opinnot toteutetaan kokonaisuuksina, jossa eri kurssit tukevat toisiaan....
Rakennustekniikan koulutus | insinööri | monimuotototeutus
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Seinäjoki
SeAMKissa voit opiskella monimuoto-opintoina rakennustekniikan insinöörin AMK-tutkinnon. Halutessasi kehittää itseäsi lisäkoulutuksen myötä tai tavoitellessasi uutta tutkintoa, sinun ei tarvitse välttämättä laittaa...
Ympäristöteknologian koulutus | insinööri | päivätoteutus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ammattikorkeakoulututkinnot
Mikkeli
Ympäristöteknologia on nopeasti kehittyvä tekniikan ala. Xamkin koulutus vastaa alan tulevaisuuden ympäristöhaasteisiin. Xamkin koulutus tarjoaa sinulle käytännönläheistä opetusta ympäristöterveydestä ja...
Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus | insinööri | monimuotototeutus
Centria-ammattikorkeakoulu
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Ylivieska
Sähkötekniikka on laaja-alainen koulutus, jossa voit suuntautua energiatekniikkaan, sähkövoimatekniikkaan tai automaatioon ja tietoliikenteeseen. Teoriaopintoja tasapainottavat laboratorioissa suoritettavat käytännön harjoitteet, joissa...
Bio- ja elintarviketekniikan koulutus | insinööri | monimuotototeutus
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Seinäjoki
Elintarviketeollisuus on monipuolinen, kehittyvä ja kansainvälinen ala, jossa bio- ja elintarviketekniikan insinöörin työtehtävät ovat monipuolisia ja työntekijöiltä edellytetään korkeaa ammattitaitoa....
Automaatiotekniikan koulutus | insinööri | monimuotototeutus
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Seinäjoki
SeAMK tarjoaa myös työelämässä oleville ja osaamistaan kehittäville mahdollisuuden opiskella automaatiotekniikan insinööriksi. Tässä monimuotona tapahtuvassa opetuksessa lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti torstai-iltana...
Rakennustekniikan koulutus | insinööri | päivätoteutus
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
         
(1)
Ammattikorkeakoulututkinnot
Seinäjoki
Ihmisläheinen, suunnitelmallinen, yrittäjähenkinen ja johtajatyyppi – nämä kaikki ovat arvokkaita ominaispiirteitä rakennusinsinöörille. Rakennusalalla sinulla on mahdollisuus olla tärkeänä osana toimintaa,...
Konetekniikan koulutus | insinööri | päivätoteutus
Karelia-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Joensuu
Konetekniikan insinöörin ydinosaamista on koneenrakennustekniikka, tarkkuustekniikka, konseptisuunnittelu sekä tuotantotekniikan osaaminen. Työpaikat sijaitsevat teollisuuden suunnittelun, tuotannon kehittämisen ja johtamisen eritasoisten tehtävien parissa. Opintojen...
Rakentamisen koulutus | insinööri | YAMK
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Seinäjoki
Insinöörin ylempi AMK-tutkinto sopii sinulle, joka haluat kehittää niin omaa asiantuntijuuttasi kuin työpaikkaasi. Tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden kuin yliopistojen maisterin...
Ympäristöteknologian koulutus | insinööri | monimuotototeutus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ammattikorkeakoulututkinnot
Mikkeli
Ympäristöteknologia on nopeasti kehittyvä tekniikan ala. Xamkin koulutus vastaa alan tulevaisuuden ympäristöhaasteisiin. Xamkin koulutus tarjoaa sinulle käytännönläheistä opetusta ympäristöterveydestä ja...
Bio- ja elintarviketekniikan koulutus | insinööri | päivätoteutus
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Seinäjoki
Elintarviketeollisuus on monipuolinen, kehittyvä ja kansainvälinen ala, jossa bio- ja elintarviketekniikan insinöörin työtehtävät ovat monipuolisia ja työntekijöiltä edellytetään korkeaa ammattitaitoa....
Konetekniikan koulutus | insinööri | monimuotototeutus
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kajaani
Kajaanin ammattikorkeakoulun konetekniikan monimuotokoulutus on käytännönläheinen tutkinto-ohjelma, joka valmistaa mm. tuotantotoiminnan asiantuntijatehtäviin. Koulutuksessa on huomioitu tuotannollisen toiminnan muuttuminen suurelta osin...
Ympäristöteknologian koulutus | Insinööri (AMK)
Vaasan ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Vaasa
Ympäristöteknologia tarjoaa haasteellisen ja mielenkiintoisen väylän nykyaikaiseen asiantuntijuuteen. Ympäristöteknologian koulutus yhteistyössä paikallisen työelämän kanssa valmistaa opiskelijat monipuolisiin ja kansainvälisiin työtehtäviin...
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennustekniikka | insinööri | päivätoteutus
Karelia-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Joensuu
Karelia-ammattikorkeakoulun rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksessa suuntaudutaan rakennustekniikkaan. Koulutuksesta valmistutaan rakennusinsinööreiksi, joiden työnkuvaan kuuluu talonrakennuksen suunnittelu ja rakentaminen sekä rakennusten ylläpito....
Energia- ja ympäristötekniikan koulutus | insinööri | päivätoteutus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kotka
Energia -ja ympäristötekniikan koulutuksesta valmistut energiantuotannon asiantuntijaksi. Energiatekniikan opinnnoissasi perehdyt energiatuotannon sekä sähkö- ja konetekniikan perusteisiin, voimalaitosten mittaus- ja ohjausautomaatioihin...
Ruokaketjun kehittäminen | insinööri | YAMK
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Seinäjoki
Ruokaketjun kehittämisen ylempi AMK-koulutus on suunnattu yhteisesti agrologeille, bio- ja elintarviketekniikan insinööreille sekä restonomeille. Koulutuksessa innovoit ja tutkit eri menetelmin...
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus | insinööri | päivätoteutus
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kajaani
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksesta valmistunut insinööri (AMK) voi toimia joko itsenäisenä yrittäjänä tai toisen palveluksessa kiinteistöjen kunnossapitoon, kiinteistönhoitoon, rakentamiseen ja...
Insinöörikoulutus | Digital Health | YAMK
Savonia-ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Kuopio
Oletko kiinnostunut digitalisaation tuomista muutoksista sosiaali- ja terveysalalle? Tahdotko olla osana sote-uudistuksen onnistunutta toteuttamista monialaisissa projekteissa? Opiskele tekniikan alan ylempi...
Energia- ja ympäristötekniikan koulutus | insinööri | monimuotototeutus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kotka
Energia -ja ympäristötekniikan koulutuksesta valmistut energiantuotannon asiantuntijaksi. Energiatekniikan opinnnoissasi perehdyt energiatuotannon sekä sähkö- ja konetekniikan perusteisiin, voimalaitosten mittaus- ja ohjausautomaatioihin...
Konetekniikan insinöörikoulutus | päivätoteutus
Savonia-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kuopio
Haluatko luoda työurasi teknologiateollisuuden ytimessä? Opiskele konetekniikan insinöörikoulutus Savonia-ammattikorkeakoulussa. Opinnot järjestetään Kuopiossa ja ne kestävät neljä vuotta. Koneinsinöörin koulutus on...
Merenkulun koulutus | merenkulkualan insinööri | monimuotototeutus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kotka
Xamkissa voit opiskella tekniset laitteistot ja järjestelmät hallitsevaksi merenkulkijaksi maailmanlaajuiseen meriliikenteeseen. Merenkulun opinnoissa tutustut laivan koneistoihin ja laitekokonaisuuksiin sekä kone-,...
Energia- ja ympäristötekniikan koulutus | insinööri | päivätoteutus
Karelia-ammattikorkeakoulu
         
(1)
Ammattikorkeakoulututkinnot
Joensuu
Energia- ja ympäristötekniikan insinöörit suunnittelevat uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden ratkaisuja, kehittävät yritysten toimintatapoja ympäristöä säästäviksi sekä mittaavat ja analysoivat ympäristön tilaa....
Prosessi- ja materiaalitekniikka, kemiantekniikan koulutus | insinööri | päivätoteutus
Centria-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kokkola
Centria-ammattikorkeakoulun kemiantekniikan koulutus tarjoaa opiskelijalle laaja-alaista osaamista prosessitekniikan alalta. Kemiantekniikan insinööri voi hakeutua hyvinkin erilaisiin työtehtäviin valmistumisen jälkeen. Työpaikka voi...
Kone- ja tuotantotekniikan koulutus | insinööri | päivätoteutus
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Seinäjoki
Konetekniikan insinööri on tekijä, tuottaja ja suunnittelija suomalaiselle tekniikkaosaamiselle. Insinööri saa tuotteet kotimaisille markkinoille ja vientiin. SeAMKista valmistuvat auto- ja...
Kone- ja tuotantotekniikan koulutus | insinööri | monimuotototeutus
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Seinäjoki
Oletko kiinnostunut suorittamaan konetekniikan insinöörin tutkinnon, mutta päivällä tapahtuva opiskelu ei ole sinulle sopiva vaihtoehto? Haluatko kehittää itseäsi tai yritystäsi...
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, talotekniikka | insinööri | päivätoteutus
Karelia-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Joensuu
Karelia-ammattikorkeakoulun rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksessa suuntautudutaan talotekniikkaan.  Talotekniikan koulutuksen suorittanut osaa suunnitella sähköisen talotekniikan ja LVI-tekniikan järjestelmiä. Hän hallistee taloteknisten...
Merenkulun koulutus | merenkulkualan insinööri | päivätoteutus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kotka
Xamkissa voit opiskella tekniset laitteistot ja järjestelmät hallitsevaksi merenkulkijaksi maailmanlaajuiseen meriliikenteeseen. Merenkulun opinnoissa tutustut laivan koneistoihin ja laitekokonaisuuksiin sekä kone-,...
Tieto- ja viestintätekniikan koulutus | insinööri | päivätoteutus
Centria-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kokkola
Centria-ammattikorkeakoulun tietotekniikan koulutusohjelma tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden suuntautua keskeisimpiin tietotekniikan osa-alueisiin. Koulutusohjelma kouluttaa laaja-alaisia tietotekniikan osaajia, jotka voivat sijoittua monipuolisiin ja...
Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus | insinööri | YAMK
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Seinäjoki
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on työelämälähtöinen ammattikorkeakoulututkinto, jonka tavoitteena on yhdistää opiskelu ja työelämän kehittäminen sekä syventää osallistujien ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta....
Tietotekniikan koulutus | insinööri | monimuotototeutus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ammattikorkeakoulututkinnot
Mikkeli
Tietotekniikan insinöörikoulutuksessa suuntaudut tietoverkkojen toimintaan ja hallinnointiin sekä nykyaikaisiin palvelinympäristöihin. Koulutuksessa opit rakentamaan toimivan ja tietoturvallisen, internetiin kytkeytyvän langallisen tai langattoman...
Biotuotetekniikan koulutus | insinööri | päivätoteutus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ammattikorkeakoulututkinnot
Savonlinna
Biotuotetekniikka tutkii ja kehittää biomassasta kestäviä tuotantoratkaisuja teollisuuden tarpeisiin. Metsäteollisuuden nykyiset tuotteet, paperi-, pakkaus- ja puutuotteet muodostavat vielä pitkään alan...
Teknologiaosaamisen johtamisen insinöörikoulutus | YAMK
Savonia-ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Kuopio
Kiinnostaako työllistyminen monipuoliselle ja jatkuvasti muuttuvalle tekniikan alalle? Kasvata  valmiuksiasi johtaa esimiehenä tiimiäsi, työyksikköäsi tai organisaatiotasi hankkimalla teknologiaosaamisen johtamisen insinööritutkinto...
Biotuotetekniikan koulutus | insinööri | monimuotototeutus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ammattikorkeakoulututkinnot
Savonlinna
Biotuotetekniikka tutkii ja kehittää biomassasta kestäviä tuotantoratkaisuja teollisuuden tarpeisiin. Metsäteollisuuden nykyiset tuotteet, paperi-, pakkaus- ja puutuotteet muodostavat vielä pitkään alan...
Talotekniikan (LVI) koulutus | insinööri | päivätoteutus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ammattikorkeakoulututkinnot
Mikkeli
Xamkin talotekniikan koulutuksessa saat monipuoliset valmiudet LVI-alan tehtäviin sekä kiinteistöjen energiakysymysten hallintaan. Koulutuksessa opit hallitsemaan sisäilmaston vaikutukset terveyteen ja viihtyisyyteen...
  • = Haastattelu
  • = Videoesittely
Näyttää 1-50 yhteensä 98 tulosta
12
Näytä kaikki (48) koulutukset

Haluatko haastavan, monipuolisen ja palkitsevan työn? Oletko kiinnostunut matemaattisista tai luonnontieteellisistä aineista? Lue lisää insinöörikoulutuksesta, tekniikan alan vaatimuksista sekä tekniikan alan työpaikoista.

Insinöörin työ

Insinöörin työ voi tarkoittaa lukemattomia eri työtehtäviä. Lopullinen suuntautuminen työelämässä riippuu muun muassa opiskelun suuntautumisvalinnoista ja omasta mielenkiinnosta. Ammatissa tarvitaan vankan teknisen osaamisen lisäksi oma-aloitteisuutta, organisointi-, ongelmanratkaisu- ja yhteistyötaitoja sekä taloudellista ajattelua. Tulevaisuudessa taloudellinen ajattelutapa on entistä tärkeämpää teknisen taidon ohella. Hyvä kielitaito on myös insinöörille eduksi.

Insinöörin työ on useimmiten päivätyötä, mutta tuotannosta riippuen työ voi sisältää myös vuorotyötä. Monissa tehtävissä työaika ei rajoitu määrätunteihin. Insinöörin työhön voi myös kuulua paljon matkustamista.

Insinööri

Alta löydät esimerkkejä insinöörikoulutuksen suuntautumisvaihtoehdoista ammattikorkeakouluissa.

Energia- ja ympäristötekniikan insinööri

Energia- ja ympäristötekniikan insinöörikoulutus on käytännönläheinen koulutus monille eri energia-alan toimialoille. Energia- ja ympäristötekniikan insinööriopinnoissa painotetaan teorian yhdistämistä käytäntöön, tekemällä oppimista sekä ongelmanratkaisua projektien kautta. Monialaiset insinöörit valmistuvat puhtaan ja turvallisen ympäristön valvonnan ja suojelun ammattilaisiksi.

Energia- ja ympäristötekniikan insinööri voi työskennellä esimerkiksi hajautetun ja keskitetyn energiantuotannon tehtävissä tai suunnittelutehtävissä energiatekniikan laitteiden parissa. Suurimpia työllistäjiä ovat kunnossapitoyritykset, käynnissäpitopalvelut, laitetoimittajat, suunnittelutoimistot sekä teollisuuslaitokset.

Kemiantekniikan insinööri

Kemiantekniikan insinöörikoulutus on laaja-alainen prosessitekniikkaa käsittelevä koulutus. Kemiantekniikan insinööri voi työskennellä hyvinkin erilaisissa työtehvissä valmistumisensa jälkeen. Työpaikka voi löytyä esimerkiksi peruskemikaalien tuotannosta, hydrometallurgisilta tehtailta,  sellu- ja paperiteollisuudesta, elintarviketuotannosta tai ympäristöalalta.

Kone- ja tuotantotekniikan insinööri

Kone- ja tuotantotekniikan insinöörikoulutus noudattaa elinkeinoelämän ja teollisuuden tarpeita. Ammattitaitoista insinööriosaamista tarvitaan entistä enemmän ja alaa opiskelleiden sijoittuminen työelämään on ollut hyvä.

Valmistunut kone- ja tuotantotekniikan insinööri voi työskennellä esimerkiksi suunnittelu-, tuotanto-, projekti-, automaatio- sekä tuotekehitys- ja asiakaspalvelun tehtävissä. Työpaikka voi löytyä esimerkiksi metalliteollisuudesta, konepajasta, suunnittelutoimistosta, telakalta tai energiantuotantolaitoksista.

Logistiikan insinööri

Logistiikan koulutuksessa yhdistyvät monipuolisesti tekniikka ja talous. Logistiikka on osa jokaisen yrityksen arkea ja ala tarjoaakin näköalapaikan elinkeinoelämään kansainvälisten tilaus- ja toimitusketjujen parissa.

Logistiikan insinööriopintojen pohjan muodostavat logistiikan, tavarankäsittelyn ja liiketoimintaosaamisen perusteet. Teorian tukena opinnoissa hyödynnetään logistiikan uusinta teknologiaa, tietojärjestelmiä sekä avainohjelmistoja.

Logistiikan insinöörejä työskentelee teollisuudessa, kuljetusliikkeissä sekä kuljetusalan palveluyrityksissä. Logistiikkainsinöörin työnimike voi olla esimerkiksi logistiikkapäällikkö, ostopäällikkö, varastopäällikkö, tuotannonsuunnittelija tai kuljetussuunnittelija. Logistiikan insinööreiltä vaaditaan monipuolista tietotaitoa, vuorovaikutusta ja kielitaitoa.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööri

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksen keskeisimpiä aihealueita ovat rakennustuotanto, korjausrakentaminen sekä kiinteistöjen kunnossapidon pitkän tähtäimen suunnittelu.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksesta valmistuu nykyaikaisen talonrakennus- ja LVI-tekniikan hallitsevia rakennusinsinöörejä, jotka ovat ammattitaitoisia, tiimityöskentelyyn perehtyneitä, tietotekniikkaa hyödyntäviä, yritystoimintaa hallitsevia sekä kansainväliseen kanssakäymiseen ja toimintaan kykeneviä rakennustekniikan ammattilaisia.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksesta valmistunut insinööri voi työskennellä joko itsenäisenä yrittäjänä tai toisen palveluksessa esimerkiksi kiinteistöjen kunnossapitoon, kiinteistönhoitoon, rakentamiseen ja rakennuttamiseen liittyvissä johto-, suunnittelu- tai kehitystehtävissä. Työpaikka voi löytyä vaikka insinööritoimistoista, rakennusliikkeestä taikka kunnan tai valtion palveluksesta. Valmistuneen työnimike voi olla esimerkiksi kiinteistöpäällikkö, isännöitsijä, rakennuttajainsinööri, vastaava työnjohtaja tai työmaainsinööri.

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinööri

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutuksesta valmistuu osaavia sähkötekniikan tai automaatiotekniikan insinöörejä, joiden vahvuuksia ovat ovat tekninen osaaminen, työelämätaidot sekä kielitaito.

Sähkö- ja automaatiotekniikan opinnoissa painottuvat käytännönläheisyys, tekemällä oppiminen, ongelmaratkaisukyky, yhteistyötaidot, kansainvälisyys, pääaineen syvällinen osaaminen sekä erikoistuminen.

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörejä työskentelee asiantuntija- ja esimiestehtävissä esimerkiksi sähköalan, energia-alan ja tietoliikennealan yrityksissä. Työpaikka voi löytyä vaikkapa teollisuudesta, voimalaitoksesta, sähkö- ja teleurakointiyrityksestä tai sähkösuunnittelutoimistosta.

Talotekniikan insinööri

Talotekniikan insinööriopinnoissa suunnitellaan, toteutetaan ja ylläpidetään erilaisia rakennuksiin ja rakentamiseen liittyviä teknisiä kokonaisuuksia, kuten esimerkiksi sähkö- ja LVI-järjestelmiä ja niihin liittyviä rakennusautomaatioratkaisuja.

Oppilaitoksesta riippuen talotekniikan insinöörikoulutuksessa keskitytään muun muassa LVI-tekniikkaan, rakennustekniikkaan, sähkötekniikkaan ja automaatiotekniikkaan. Koulutukseen sisältyy työharjoittelu, jonka aikana insinööriopiskelija pääsee perehtymään oman alansa työtehtäviin ja työympäristöön.

Valmistuneet talotekniikan insinöörin osaavat vastata monimutkaisista suunnittelu- ja projektitehtävistä alati muuttuvassa rakennustoiminnan ympäristössä. Työpaikka voi löytyä esimerkiksi kiinteistöalan hallinnollisten tehtävien tai opetus-, myynti- ja tutkimustehtäven parista. Talotekniikan insinöörin ammattinimike voi olla esimerkiksi suunnitteluinsinööri, käyttöinsinööri, huoltoinsinööri, myynti-insinööri, LVI-suunnittelija, LVI-valvoja, huoltopäällikkö, tuotantopäällikkö tai käyttöpäällikkö.

Tieto- ja viestintätekniikan insinööri

Tieto- ja viestintätekniikka vaikuttaa päivittäin lukuisten ihmisten elämään ympäri maailmaa. Tietotekniikka on jatkuvasti ja nopeasti kehittyvä tekniikan ala, jota tarvitaan kaikkialla. Siten tietotekniikkainsinöörejä voi löytää yllättävistäkin työympäristöistä.

Tietokoneiden ja matkaviestinten lisäksi tieto- ja viestintätekniikkaa sovelletaan muun muassa kulkuvälineissä, kommunikaatiolaitteissa, viihde-elektroniikassa, kodinkoneissa sekä erilaisissa teollisuuden järjestelmissä.

Valmistunut tieto- ja viestintätekniikan insinööri voi työskennellä erilaisissa tietotekniikkaan liittyvissä käyttö-, suunnittelu-, osto-, myynti-, testaus-, ylläpito- ja koulutustehtävissä esimerkiksi tele- ja mobiilioperaattoreilla. Alan nopeasta kehittymisestä johtuen tieto- ja viestintätekniikan insinöörin tulee olla valmis kehittämään ja täydentämään osaamistaan jatkuvasti myös työelämässä.

Tuotantotalouden insinööri

Tuotantotalous erottuu muista insinöörien perinteisistä osaamisalueista siten, että sitä voidaan soveltaa kaikkiin tuotannon aloihin. Tuotantotalouden insinöörit tyypillisesti tehostavat prosesseja, kehittävät tuotteiden valmistettavuutta ja laatua sekä kehittävät koko toiminnan tuottavuutta.

Tuotantotalouden insinööri osaa toimia tuotekehityksen ja tuotteistamisen parissa. Tuotantotalouden koulutukseen sisältyy markkinoinnin ja johtamisen opintoja. Tuotantotalouden insinöörikoulutus sopii henkilöille, jotka ovat halukkaita muutosten tekoon ja ovat kiinnostuneita liiketoiminnasta. Työssä tarvitaan hyviä kieli- ja vuorovaikutustaitoja.

Lähteet: insinooriksi.fi