AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot

Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus lähihoitajataustaisille

Centria-ammattikorkeakoulu, paikassa Kokkola
Pituus
3 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Toteutustapa
Monimuotototeutus
Pituus
3 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Toteutustapa
Monimuotototeutus

Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus lähihoitajataustaisille

Voit hakea lähihoitajille suunnattuun verkkopainotteiseen sairaanhoitajakoulutukseen, jos olet suorittanut lähihoitajatutkinnon. Sairaanhoitaja (AMK) -tutkinto on mahdollista suorittaa kolmessa vuodessa. Lähiopetusta on koulutuksen alussa kolmena päivänä viikossa. Myöhemmin lähiopetusta on kahden viikon välein kahtena päivänä viikossa. Opintojen ohella osa-aikaisesti työskentely onnistuu.

Sairaanhoitaja on hoitotyön rautainen ammattilainen! Centria-ammattikorkeakoulun sairaanhoitajakoulutuksesta valmistut ammattitaitoiseksi sairaanhoitajaksi, joka osaa hoitaa, auttaa, tukea ja kuntouttaa eri-ikäisiä ihmisiä. Opintojen aikana kehitetään sairaanhoitajan työssä tarvittavia ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja, päätöksentekokykyä ja hoitotaitoja. Potilasturvallisuuden takaaminen edellyttää sairaanhoitajalta myös vastuullisuutta, huolellisuutta ja tarkkuutta. Sairaanhoitaja on aina potilaidensa asialla. Työ on pääosin tiimityötä, mutta itsenäistä ja vastuullista työotetta tarvitaan kaikissa tilanteissa.

Centrian sairaanhoitajaopinnot ovat hyvin käytännönläheisiä ja jo ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien pääset syventymään hoitotyön eri osa-alueisiin. Lähiopetuskerrat pitävät sisällään teoriaopetuksen lisäksi erilaisia taitopajoja ja simulaatioharjoituksia, joissa pääset harjoittelemaan hoitotilanteita. Lähiopetuksen lisäksi osa opinnoista suoritetaan verkko-opintoina sekä itsenäisenä opiskeluna. Meillä käy paljon myös vierailevia luennoitsijoita ja asiantuntijoita.

Sairaanhoitajaopintoihin kuuluu useita käytännön työharjoittelujaksoja erilaisissa ympäristöissä, esimerkiksi sairaaloissa ja terveyskeskuksissa. Harjoittelujaksoilla pääset turvallisesti perehtymään erilaisiin hoitotyön tehtäviin harjoittelupaikan ohjaajien tukemana. Työssäkäyvien opiskelijoiden toivomme huomioivan, että harjoittelujaksot ovat aina kokoaikaista opiskelua. Opetussuunnitelmassamme oleva sairaanhoitajan perusosaamisen harjoittelu voidaan hyväksilukea lähihoitajan työkokemuksen perusteella. Myöhemmin opinnoissa sairaanhoitajan sijaisuudessa tehtyä palkallista työtä voidaan opinnollistaa. Näistä molemmista hyväksilukutavoista sekä niiden kriteereistä saat tarkempaa tietoa hakuohjeineen opintojen alussa. Harjoittelut ovat mahtava keino luoda kontakteja potentiaalisiin työnantajiin, ja moni opiskelijamme työllistyykin harjoittelujen kautta.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy 2023

  • Monimuotototeutus
  • Kokkola
  • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Sairaanhoitaja (AMK)

Centria-ammattikorkeakoulu
Talonpojankatu 2
67100 Kokkola

Centria-ammattikorkeakoulu

Centria on monialainen ja kansainvälinen ammattikorkeakoulu. Centriassa opiskelee lähes 4000 opiskelijaa ja vuosittain Centriasta valmistuu noin 500 insinööriä, tradenomia, sosionomia, sairaan- ja terveydenhoitajaa sekä musiikki- ja yhteisöpedagogia. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita valmistuu vuosittain noin 40. Kampukset sijaitsevat Kokkolassa, Ylivieskassa ja Pietarsaaressa....

Lue lisää oppilaitoksesta Centria-ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu