Insinööri (AMK) | prosessi- ja materiaalitekniikka, kemiantekniikka | päivätoteutus

Centria-ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
4 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy 2023
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
marker Hakuaika käynnissä
   
Lähiopetus
Kokkola
AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Insinööri (AMK) | prosessi- ja materiaalitekniikka, kemiantekniikka | päivätoteutus

Centria-ammattikorkeakoulun kemiantekniikan insinöörikoulutuksesta valmistut monipuoliseksi kemiantekniikan osaajaksi, jolla on erinomaiset työllistymismahdollisuudet niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Kaivosala on nyt erityisessä nosteessa metallien kysynnän kasvaessa sähköautojen ja akkuteknologian ansiosta. Teemmekin tiivistä yhteistyötä alueen yritysten kanssa, ja etenkin Kokkolassa sijaitseva Pohjoismaiden suurin epäorgaanisen kemianteollisuuden keskittymä työllistää kemiantekniikan opiskelijoitamme. Työpaikkojen lisäksi opiskelijoillemme on tarjolla mielenkiintoisia harjoittelupaikkoja ja erilaisia projekti- ja opinnäytetyön aiheita.

Centrian kemiantekniikan insinööriopinnoissa lähdetään liikkeelle perusteista, joten et välttämättä tarvitse aikaisempaa kemiantekniikan osaamista. Opinnot alkavat ydinopinnoilla, joissa opiskellaan laajasti kemian lisäksi eri aihealueita, muun muassa luonnontieteitä ja matematiikkaa sekä kieliä ja viestintää. Lisäksi opintoihin kuuluu talous- ja johtamisopintoja sekä kemian ja prosessitekniikan opintoja automaatiotekniikasta, energiatekniikasta ja tehdassuunnittelusta. Kiertotalousajattelu, eettinen vastuu, kemianteollisuuden taloudellinen ohjautuvuus sekä kannattavan liiketoiminnan kehittäminen ovat myös osa insinöörin perusosaamista. Opintojen edetessä voit valita, haluatko syventää ammattitaitoasi kaivos- ja mineraalitekniikan, uusiutuvien energiavarojen vai akkutekniikan parissa. Opintoihin sisältyy myös kolme harjoittelujaksoa, joissa pääset tutustumaan alan työtehtäviin ja yrityksiin.

Opintojen toteutus

Kemiantekniikan koulutuksessa opetusta järjestetään arkipäivisin Talonpojankadun kampuksella Kokkolassa. Opintoihin kuuluu teoriaopetuksen lisäksi paljon erilaisia laboratorioharjoituksia, joissa pääset harjoittelemaan oppimaasi käytännössä. Meiltä löytyvät monipuoliset laboratoriotilat, laitteistot ja välineet. Laboratoriot tulevat tutuksi opintojen aikana, sillä pääset jo hyvin alkuvaiheessa opintoja tekemään erilaisia laboratorioharjoituksia.

Centrialla on pitkät perinteet yritysyhteistyössä alan eri toimijoiden kanssa. Tiiviin yritysyhteistyön myötä koulutukseen sisältyy paljon yritysvierailuja, vierailijoiden luentoja sekä yrityksissä tehtäviä opiskeluprojekteja. Myös opinnäytetyöt tehdään pääsääntöisesti suoraan jollekin teollisuusalan yritykselle. Opintojen aikana sinulla on siis erinomainen mahdollisuus solmia yhteyksiä työelämään ja tutustua kemiantekniikan insinöörin työtehtäviin jo opiskeluaikana. Kemiantekniikan insinööreillä on erittäin hyvät työllistymismahdollisuudet alueellamme, ja moni opiskelijamme saakin kesätyön tai vakituisen työpaikan, esimerkiksi harjoittelun, opinnäytetyön tai jonkin muun projektin kautta.

Opintojen sisältö

Kemiantekniikan insinööriopinnot pitävät sisällään teorian lisäksi paljon erilaisia laboratorioharjoituksia, joita tehdään Centrian Talonpojankadun kampuksella sijaitsevissa laboratorioissa. Chemplant-koetehtaalla pääset opiskelemaan erilaisia yksikköprosesseja aidossa tehdasympäristössä. Centriassa opiskelijat suorittavat osan opinnoista yrityksille tehtävissä kehityshankkeissa. Voit myös joustavasti valita opintojaksoja kemiantekniikan monimuotototeutuksen tai englanninkielisen kemiantekniikan koulutuksen valikoimasta.

Kemiantekniikan koulutus koostuu ydinopinnoista, syventävistä opinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, harjoittelusta sekä opinnäytetyöstä. Tutkinto on laajuudeltaan 240 opintopistettä ja sen suorittaminen kestää noin 4 vuotta.

Suuntautumisvaihtoehdot

Centrian kemiantekniikan opinnoissa voit syventyä joko kaivos- ja mineraalitekniikan, uusiutuviin energiavaroihin tai akkutekniikkaan. Valinta tehdään yleensä toisen opiskeluvuoden aikana, mutta voit halutessasi ja aikataulusi puitteissa ottaa opintojaksoja myös muista syventävistä moduuleista oman kiinnostuksesi mukaan.

  • Kaivos- ja mineraalitekniikan moduulissa syvennytään malmin jalostukseen. Tämän teollisuudenalan merkitys kasvaa akkuteknologioiden kehittyessä tulevaisuudessa. Opintoihin kuuluu opintojaksoja kaivosalan toimintaympäristöistä, mineralogiasta, malmin louhinnasta ja rikastamisesta sekä jatkojalostuksesta. Teoriaopintoja tukevat laboratoriotyöt ovat oleellinen osa opiskelua. Opintojen aikana tehdään runsaasti erilaisia rikastustekniikan harjoitustöitä, joissa hyödynnetään Centrian laboratoriotiloja. Laboratorioistamme löytyvät ajantasaiset varusteet ja välineet monipuolisten kemiantekniikan harjoitusten tekemiseen.

  • Uusiutuvien energiavarojen moduulissa perehdytään uusiutuviin luonnonvaroihin ja niiden hyödyntämiseen. Maailma on suuressa energiatuotannon murroksessa, ja siirtyminen fossiilisista energiavaroista uusiutuviin on parhaillaan käynnissä. Opintojen aikana perehdyt muun muassa puupohjaisiin raaka-aineisiin ja niiden hyödyntämiseen sekä puuraaka-aineesta jalostettavien uusien tuotteiden kehittämiseen. Syvennyt myös muihin uusiutuviin luonnonvaroihin, kuten tuuli ja maalämpö, ja perehdyt, miten niitä voidaan käyttää esimerkiksi sähkön- ja lämmöntuotannossa tai biopolttoaineiden valmistuksessa.

  • Akkutekniikan moduulissa perehdytään syvemmin akku- ja sähkökemiaan. Opintojen aikana pääset perehtymään akkukemikaalien ja akkujen valmistukseen. Sinulle tulevat tutuksi myös akkujen kierrätystekniikat sekä energian varastointitekniikat. Syvennyt myös yleisemmin energian merkitykseen ja vaikutuksiin yhteiskunnassa, jotta saat valmiuksia ennakoida esimerkiksi teknologian kehitykseen vaikuttavaa sääntelyä. Yhteiskunnallinen ohjaus liiketoiminnan kehittymisessä tulee olemaan monilla aloilla voimakkaampaa kuin aiemmissa teollisissa murroksissa, mikä on huomioitu kemiantekniikan koulutuksessamme. Pääset perehtymään myös tuulivoimaloiden mahdollisuuksiin sekä sähkömarkkinoiden lainalaisuuksiin opintojesi aikana.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Insinööri (AMK)

Centria-ammattikorkeakoulu

Centria-ammattikorkeakoulu

Centria on monialainen ja kansainvälinen ammattikorkeakoulu. Centriassa opiskelee lähes 4000 opiskelijaa ja vuosittain Centriasta valmistuu noin 500 insinööriä, tradenomia, sosionomia, sairaan- ja terveydenhoitajaa sekä musiikki- ja yhteisöpedagogia. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita valmistuu vuosittain noin 40. Kampukset sijaitsevat Kokkolassa, Ylivieskassa ja Pietarsaaressa....


Lue lisää oppilaitoksesta Centria-ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Centria-ammattikorkeakoulu

Talonpojankatu 2
67100 Kokkola

 Näytä puhelinnumero

Arvioinnit
Insinööri (AMK) | prosessi- ja materiaalitekniikka, kemiantekniikka | päivätoteutus ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.