Sivuston käyttötapa: Mobiili

Kielten maisteriohjelma

Helsingin yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Helsinki
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsingin yliopisto

Kielten maisteriohjelma

Tavoite

Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan tarjoama kielten maisteriohjelma on kielivalikoimaltaan laajin maisteriohjelma Suomessa. Se valmistaa maistereita 22 Euroopan, Aasian, Afrikan ja Lähi-Idän kielestä (ks. kohta Pääaineen tai erikoistumisalan valinta) ja huolehtii tällä tavoin Suomen kielivarannon monipuolisuudesta sekä työelämän että tieteen tarpeita silmällä pitäen.

Valmistuttuasi kielten maisteriohjelmasta

 • olet yhden tai useamman kielen aineenopettaja tai asiantuntija, jolla on hyvät valmiudet toimia monissa tehtävissä, joissa vaaditaan syvällistä kielen ja kielialueen kulttuurin tuntemusta (ks. tarkemmin kohta Uramahdollisuudet),
 • sinulla on selkeä kuva siitä, miten voit yliopiston jälkeenkin arvioida osaamistasi ja kehittää sitä tarpeittesi mukaan.

Kielitaitosi on edistynyt niin, että

 • osaat analysoida kielen rakenteita ja tunnet kielen käyttöä ohjaavat periaatteet,
 • kykenet tarkastelemaan monipuolisesti omaa ja muiden kielenkäyttöä ja arvioida sen sopivuutta eri tarkoituksiin ja kielenkäyttötilanteisiin,
 • tunnet tieteellisen kirjoittamisen käytännöt ja pystyt soveltamaan niitä monissa edistyneempää kielitaitoa vaativissa työtehtävissä,
 • osaat hakea kieltä ja kulttuuria koskevaa tietoa sekä perinteisistä tiedonlähteistä (kirjastot, arkistot) että sähköisistä julkaisutietokannoista, sanakirjoista ja tekstipankeista,
 • uskallat käyttää kieltä suullisesti myös vaativammissa tilanteissa kuten akateemisessa keskustelussa ja alustuksissa,
 • pystyt kartuttamaan tietojasi kielialueen kirjallisuudesta, kulttuurista ja yhteiskunnasta alkuperäiskielellä ja osaat hyödyntää niitä asiantuntijuutta vaativissa tehtävissä.

Maisteriohjelman jälkeen sinulla on myös monia yleisiä valmiuksia, joista on hyötyä työelämässä:

 • osaat jäsennellä kulttuurien välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä monesta eri näkökulmasta ja sijoittaa ne laajempaan historialliseen, sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen kontekstiin,
 • osaat etsiä, soveltaa ja tuottaa tietoa sekä tunnistaa ongelmia ja hakea niihin ratkaisuja itsenäisesti ja oma-aloitteisesti,
 • uskallat tarttua tehtäviin, joiden suorittaminen edellyttää argumentointitaitoja, luovuutta, kriittistä ajattelua ja eettistä arviointia,
 • osaat suunnitella ja toteuttaa itsenäisesti isojakin projekteja, jotka vaativat eri työvaiheiden tunnistamista ja arviointia, realistisen aikataulun laatimista, pitkäjänteistä työskentelyä ja kykyä toimia ryhmän jäsenenä.

Koulutuksen sisältö

Kielten maisteriohjelmassa opiskelet valitsemaasi kieltä, kielialueen kulttuuria ja kirjallisuutta ja opit samalla hahmottamaan monia ihmistieteiden keskeisiä kysymyksiä kuten

 • Mikä on kielen ja ajattelun, kielen ja yhteiskunnan tai kielen ja kulttuurin välinen suhde?
 • Miten kielenkäyttö heijastaa, rakentaa ja muokkaa ihmisten sosiaalista asemaa ja heidän keskinäisiä suhteitaan?
 • Miten eettiset ja esteettiset arvot, asenteet, ideologia ja valtasuhteet heijastuvat ja rakentuvat kielenkäytössä?
 • Miten tiedotusvälineet ja sosiaalinen media vaikuttavat kieleen ja sen käyttöön ja miten kielellä vaikutetaan?
 • Miten yhteiskunnan ja työelämän muutokset heijastuvat kielessä?
 • Mikä on kielen, kielitaidon ja kieliasiantuntijuuden merkitys työelämässä?

Kielten maisteriohjelmassa totut moniin erilaisiin tapoihin oppia. Perinteisen luento-opetuksen ja kirjatenttien rinnalla keskeisellä sijalla ovat kurssit, joilla perehdyt yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa tutkimusaineistoihin, tietokantoihin ja lähdekirjallisuuteen, teet kirjallisia, suullisia tai multimodaalisia esityksiä käsiteltävistä aiheista, opettelet pari- ja ryhmätyöskentelyä erilaisissa ympäristöissä ja harjoittelet oman ja muiden oppimisen arviointia ja palautteen antamista. Koulutusohjelman opiskelijoille tarjottavat yhteiset kurssit ja projektit ovat oivallinen tapa nähdä eri kieliin, kulttuureihin ja kommunikaatioon liittyviä kysymyksiä uudessa valossa, tunnistaa ja analysoida niiden yhtäläisyyksiä ja eroja ja tutustua työelämään. Olennainen osa maisterikoulutuksen sisältöä on myös tutustuminen eri tutkimusmenetelmiin ja lähestymistapoihin sekä niihin liittyviin sähköisiin aineistoihin ja ohjelmistoihin.

Maisteriohjelman opintojen keskiössä ovat valitsemasi opintosuunnan opinnot (ks. kohta Pääaineen tai erikoistumisalan valinta alla). Niihin kuuluvan pro gradu -tutkielman tekeminen  on itsessään monipuolinen oppimistapahtuma, jonka tuloksena opit konkreettisella tavalla paitsi tieteen tekemisen perusteet myös suuren joukon työelämän kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja (ks. kohta Opinnäytetyö). Muihin opintoihin liittyvien itsenäisten valintojen kautta luot mahdollisuuksia toteuttaa ammatillisia haaveitasi. Kielten kandi- ja maisteriohjelma tarjoavat poikkeuksellisen laajan valikoiman muiksi opinnoiksi sopivia kieliä.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto – opiskele maailman parhaaksi

"Yhtenä maailman johtavista monitieteisistä yliopistoista uskomme ajattelun voimaan muuttaa asenteita, ihmisiä ja yhteiskuntaa – maailman parhaaksi. Tavoitteemme on tuottaa ja jakaa tietoa, joka auttaa ratkaisemaan meitä kaikkia koskettavia maailmanlaajuisia haasteita. Olemme edelläkävijöitä esimerkiksi ilmastotutkimuksessa ja maailman kärkeä syöpähoitojen mekanismien ymmärtämisessä."...


Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Helsingin yliopisto

Arvoinnit
Kielten maisteriohjelma ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: