Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso kesällä haussa olevia koulutuksia ja nappaa opiskelupaikka syksylle! 💻✨

Kielten maisteriohjelma

Helsingin yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy
   
Lähiopetus
Helsinki
Itsenäiset maisteriohjelmat
Helsingin yliopisto

Kielten maisteriohjelma

Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan tarjoama kielten maisteriohjelma on kielivalikoimaltaan laajin maisteriohjelma Suomessa. Se valmistaa maistereita 22 Euroopan, Aasian, Afrikan ja Lähi-Idän kielestä ja huolehtii tällä tavoin Suomen kielivarannon monipuolisuudesta sekä työelämän että tieteen tarpeita silmällä pitäen. 

Valmistuttuasi kielten maisteriohjelmasta 

 • olet yhden tai useamman kielen aineenopettaja tai asiantuntija, jolla on hyvät valmiudet toimia monissa tehtävissä, joissa vaaditaan syvällistä kielen ja kielialueen kulttuurin tuntemusta (ks. tarkemmin kohta Uramahdollisuudet), 
 • sinulla on selkeä kuva siitä, miten voit yliopiston jälkeenkin arvioida osaamistasi ja kehittää sitä tarpeittesi mukaan. 

Kielitaitosi on edistynyt niin, että 

 • osaat analysoida kielen rakenteita ja tunnet kielen käyttöä ohjaavat periaatteet, 
 • kykenet tarkastelemaan monipuolisesti omaa ja muiden kielenkäyttöä ja arvioida sen sopivuutta eri tarkoituksiin ja kielenkäyttötilanteisiin, 
 • tunnet tieteellisen kirjoittamisen käytännöt ja pystyt soveltamaan niitä monissa edistyneempää kielitaitoa vaativissa työtehtävissä, 
 • osaat hakea kieltä ja kulttuuria koskevaa tietoa sekä perinteisistä tiedonlähteistä (kirjastot, arkistot) että sähköisistä julkaisutietokannoista, sanakirjoista ja tekstipankeista, 
 • uskallat käyttää kieltä suullisesti myös vaativammissa tilanteissa kuten akateemisessa keskustelussa ja alustuksissa, 
 • pystyt kartuttamaan tietojasi kielialueen kirjallisuudesta, kulttuurista ja yhteiskunnasta alkuperäiskielellä ja osaat hyödyntää niitä asiantuntijuutta vaativissa tehtävissä. 

Maisteriohjelman jälkeen sinulla on myös monia yleisiä valmiuksia, joista on hyötyä työelämässä: 

 • osaat jäsennellä kulttuurien välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä monesta eri näkökulmasta ja sijoittaa ne laajempaan historialliseen, sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen kontekstiin, 
 • osaat etsiä, soveltaa ja tuottaa tietoa sekä tunnistaa ongelmia ja hakea niihin ratkaisuja itsenäisesti ja oma-aloitteisesti, 
 • uskallat tarttua tehtäviin, joiden suorittaminen edellyttää argumentointitaitoja, luovuutta, kriittistä ajattelua ja eettistä arviointia, 
 • osaat suunnitella ja toteuttaa itsenäisesti isojakin projekteja, jotka vaativat eri työvaiheiden tunnistamista ja arviointia, realistisen aikataulun laatimista, pitkäjänteistä työskentelyä ja kykyä toimia kansainvälisen ryhmän jäsenenä. 

Uramahdollisuudet

Valmistuttuasi sinulla on erinomaiset mahdollisuudet toimia sellaisissa liike-elämän, teollisuuden, kulttuurielämän, järjestöalan, yksityisen koulutussektorin ja julkishallinnon tehtävissä, joissa vaaditaan opiskelemasi kielen ja kulttuurin tuntemusta. Mahdollisuuksiasi laajentavat lisäksi opinnot, jotka olet suorittanut kandi- tai maisteriohjelmassa oman opintosuuntasi opintojen lisäksi. Myös vaihto-opiskelu ulkomailla ja työharjoittelu vaikuttavat usein myönteisesti työuran muotoutumiseen. 

Kielten maisteriohjelmasta valmistuttuasi voit suuntautua tutkijan uralle tai hakeutua kielten ja kulttuurien asiantuntijaksi moniin yhteiskunnan ja työelämän tehtäviin, esimerkiksi 

 • opetustehtäviin (esim. koulut, lukiot, aikuiskoulutus, maahanmuuttajille suunnattu kielikoulutus, yritysten järjestämä vieraskielinen opetus ja kieli- ja kulttuurikoulutus), 
 • kieleen ja kulttuurin liittyvään yritystoimintaan (esim. monikielisen verkkosisällön ja palveluiden tuotanto, kieli- ja kulttuurikonsultointi, kieliteknologia, sanakirjatyö) 
 • asiantuntijatehtäviin esim. vientiyrityksissä, EU:ssa, ministeriöissä, kuntien virastoissa tai suomalaisissa ja kansainvälisissä järjestöissä, 
 • kansainväliseen viestintään liittyviin tehtäviin (esim. tiedotusvälineet, uutistoimistot), 
 • hallinnollisiin tehtäviin, esim. kielikoulutuksen suunnittelijaksi tai koordinaattoriksi. 

Kääntäjien ja tulkkien koulutus toteutetaan Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelmassa. 

Helsingin yliopiston 375-vuotisjuhlavuoden kunniaksi humanistinen tiedekunta nosti vuoden 2015 aikana esiin 375 humanistia, joista suuri osa on valmistunut kielten maisteriohjelman kielistä. Tutustu humanisteihin!

Pätevyys

Kielten maisteriohjelman suoritettuasi sinulla on filosofian maisterin tutkinto, joka on edelleenkin vaatimuksena monissa julkishallinnon tehtävissä ja joka voi olla palkkaan vaikuttava tekijä myös yksityisellä sektorilla (ks. kohta Uramahdollisuudet edellä).

Peruskoulun ja lukion aineenopettajan pätevyyden voi saada seuraavissa kielten maisteriohjelman kielissä: saksa, ranska, espanja, italia, portugali, venäjä, latina, kiina ja japani. 

Aineenopettajaksi valmistuvilla on omat kelpoisuusehtonsa. Saat aineenopettajan pätevyyden, kun sinulla on suoritettuina: 

 • opetettavan aineen opinnot (ensimmäisestä opetettavasta aineesta oman tieteenalasi perus-, aine- ja syventävät opinnot; lisäksi voit suorittaa toisesta opetettavasta aineesta valinnaisina opintoina perus- ja aineopinnot osana kandintutkintoa tai erillisinä opintoina maisterintutkinnon jälkeen),  
 • opettajan pedagogiset opinnot (60 op)  
 • ylempi korkeakoulututkinto (esim. FM). 

Huom. Aineenopettajaksi valmistuvien koulutus on rakennettu siten, että sekä kandidaatin- että maisterintutkinnon Helsingin yliopistossa suorittavat hakevat oikeuden pedagogisiin opintoihin kandidaatintutkinnon suoritusaikana. Vain maisterintutkintoa suorittamaan valitut eivät voi hakea tutkinnonsuoritusaikana opettajan pedagogisiin opintoihin. Maisterintutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea oikeutta suorittaa opettajan pedagogiset opinnot maksuttomina erillisinä opintoina.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto – opiskele maailman parhaaksi

Voit opiskella Helsingin yliopistossa 33 kandi- ja 33 maisteriohjelmassa, joiden opetus on joko kokonaan suomeksi ja/tai ruotsiksi. Lisäksi yliopistossa voi opiskella englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor's Programme in Science. Englanninkielisiä maisteriohjelmia yliopistolla on 34. Lähes kaikissa koulutusohjelmissa on tarjolla useiden tieteenalojen sisältöjä....


Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Helsingin yliopisto

Arvioinnit
Kielten maisteriohjelma ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.
Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Englannin kieltä ja viestintää!

Kieliasiantuntijaksi, kieltenopettajaksi tai taitavaksi viestijäksi! Englannin kielen, monikulttuurisuuden sekä viestinnän ja journalistiikan opintoja.