AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Tradenomi (AMK) | tietojenkäsittely | päivätoteutus

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, paikassa Jyväskylä
Pituus
3,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Tradenomi (AMK) | tietojenkäsittely | päivätoteutus

Tavoite

Digitalisaation käytännön toteuttajista on kova pula työmarkkinoilla. Ohjelmistokehittäjiä, erityisesti web- ja pilvipalvelukehittäjiä sekä liiketoimintaprosessien digitalisoinnin asiantuntijoita tarvitaan jatkuvasti lisää. Web-sovellusten kautta käytettävien tekoälypalveluiden ja esineiden internetiin liitettyjen älykkäiden web-sovellusten rakentaminen on vasta alkuvaiheessa. Jyväskylän ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelmasta voit suuntautua etenkin web-sovelluskehitykseen, mutta myös dataan ja pilvipalveluihin perustuvaan sovelluskehitykseen tai digitaaliseen liiketoimintaan. Oletko sinä tuleva sovelluskehittäjä?

Valmistuttuasi tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelmasta (Web & Data) tradenomiksi sinulla on ymmärrys tietojärjestelmien kehittämisestä. Osaat toimia osana tuotekehitystiimiä, joka toteuttaa web-teknologioihin ja erilaisiin datalähteisiin perustuvan selainsovelluksen, mobiilisovelluksen tai muun vastaavan tietojärjestelmän. Opintojen aikana opit ymmärtämään myös erilaisten ICT-projektien luonteen ja projektitoiminnan kokonaisuuden organisaatiossa. Ymmärrät systemaattisen ja vastuullisen toimintatavan merkityksen projektityössä ja osaat kehittää osaamistasi modernissa full-stack web- ja mobiilikehityksessä. Tunnet ICT-projektien suunnitteluun ja hallintaan liittyviä menetelmiä ja välineitä. Sinulla on perustiedot ja -taidot yrittäjyyteen.

Opintojen aikana tekemiesi projektien kautta syvennät osaamistasi myös jollakin erityisellä tietojenkäsittelyn tai eri teknologioita aktiivisesti hyödyntävän liiketoimintaosaamisen osa-alueella. Tällaisia osa-alueita voivat olla esimerkiksi web-pohjaisten sovellusten ja palveluiden toteuttaminen, datan kerääminen ja analysointi, sähköinen liiketoiminta ja liiketoimintaa tukevat tietojärjestelmät.

Opinnäytetyöt tehdään pääsääntöisesti ICT-alan yritysten toimeksiantoina. Koulutukseen sisältyvä viiden kuukauden mittainen harjoittelu suoritetaan myös ICT-alan yrityksessä tai organisaatiossa. Yritysten kanssa tehtävät toimeksiannot ovat oivia paikkoja verkostoitua ja luoda itselleen työpaikka.

Sisältö

Ensimmäisen vuoden teemoina ovat ICT-ammattilaisuuden perusteet ja työelämässä tarvittavat perustaidot. Kehität osaamistasi web-teknologioiden, ohjelmoinnin, tietojärjestelmien, grafiikan ja multimedian sekä liiketoiminnan parissa ja pystyt toimimaan perustehtävissä edellä mainituilla alueilla. Osa perusopinnoista toteutetaan englanniksi yhdessä englanninkielisen Business Information Technology -tutkinto-ohjelman (Game Production) kanssa.

Toisena opintovuonna syvennät osaamistasi web-teknologioiden, tietokantojen, pilvipalveluiden ja datan hyödyntämisen osalta sekä perehdyt ohjelmistotuotantoon. Tärkeimmät työelämään valmistavat kurssit ajoittuvat toiseen opintovuoteen. Voit painottaa opintojasi tutkinto-ohjelman suuntautumislinjojen mukaisesti seuraaville alueille:

  • Full Stack -sovelluskehitys
  • Data & AI
  • Digitaalinen liiketoiminta
  • Yrittäjyys-, innovaatio- ja tuotekehitystoiminta

Kolmannen opintovuoden syyslukukaudella osallistut Ticorporate Demolab -projektiin. Ticorporatessa olet mukana projektiryhmässä joka kehittää web-teknologioilla oman ohjelmistotuotteen. Mikäli yrittäjyys on sinun valintasi, voit kaupallistaa tuotteesi valinnaisessa Ticorporate Productlabissa. Opintojesi aikana voi tehdä myös asiakkailta tulevia hankkeita.

Opinnäytetyö pyritään tekemään kolmannen opintovuoden kevätlukukaudella. Kolmen ja puolen vuoden mittaiset opinnot päättää harjoittelu.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Jyväskylä
  • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Tradenomi (AMK)

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Rajakatu 35
40200 Jyväskylä

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jamk, on kansainvälisesti tunnustettu oppimisen uudistaja ja kilpailukyvyn kehittäjä. Jamk tekee aktiivista yhteistyötä työelämän kanssa ja toimii laajassa kansainvälisessä verkostossa - niin järjestöjen, korkeakoulujen, kuin yritystenkin kanssa. Opiskelijoita Jamkissa on 8 500 ja henkilöstöä noin 700. Tarjoamme korkeakoulututkintoon...

Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu