🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

paikassa Jyväskylä (+ 3 sijaintia)

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jamk, on kansainvälisesti tunnustettu oppimisen uudistaja ja kilpailukyvyn kehittäjä. Jamk tekee aktiivista yhteistyötä työelämän kanssa ja toimii laajassa kansainvälisessä verkostossa - niin järjestöjen, korkeakoulujen, kuin yritystenkin kanssa. Opiskelijoita Jamkissa on 8 500 ja henkilöstöä noin 700.

Tarjoamme korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta sekä täydennys- ja jatkokoulutusta jo valmistuneille ja työelämässä oleville. Verkko-opinnoista on tullut osa kaikkea opintotarjontaa.

Haluatko seurata muiden jälkiä vai luoda oman polkusi? Ole oman elämäsi suunnannäyttäjä ja hae Jamkiin, uuden sukupolven korkeakouluun. Jamkissa sinusta tulee asiantuntija, joka on valmis huomisen haasteisiin. Opinnoissasi sinua tukevat alan parhaat asiantuntijat. Saat samalla näköalapaikan tulevaan työhösi harjoittelussa ja projekteissa.

Lähde: Opintopolku


Koulutukset

Ammattikorkeakoulut
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Kauppatiede / Liiketalous Paikkakunta
Bachelor of Business Administration | International Business |full-time studies Jyväskylä
Tradenomi (AMK) | Business Information Technology | Game Production | englanninkielinen päivätoteutus Jyväskylä
Tradenomi (AMK) | liiketalous | päivätoteutus Jyväskylä
Tradenomi (AMK) | liiketalous | Tiimiakatemia | päivätoteutus Jyväskylä
Tradenomi (AMK) | tietojenkäsittely | päivätoteutus Jyväskylä
Kuljetus / Liikenne
Bachelor of Engineering | Purchasing and Logistics | full-time studies Jyväskylä
Insinööri (AMK) | logistiikka | päivätoteutus Jyväskylä
Matkailuala
Bachelor of Hospitality Management | Tourism Management | full-time studies Jyväskylä
Restonomi (AMK) | palveluliiketoiminta | päivätoteutus Jyväskylä
Sosiaali- ja terveysala
Bachelor of Health Care | Nursing | full-time studies Jyväskylä
Fysioterapeutti (AMK) | päivätoteutus Jyväskylä
Sairaanhoitaja (AMK) | päivätoteutus Jyväskylä
Toimintaterapeutti (AMK) | päivätoteutus Jyväskylä
Taide / Kulttuuri
Musiikkipedagogi (AMK | varhaisiän musiikkikasvatus ja kulttuurihyvinvointi | päivä- ja monimuotototeutus Jyväskylä
Musiikkipedagogi (AMK) | instrumenttiopetus ja ryhmänohjaus | päivä- ja monimuotototeutus Jyväskylä
Tekniikan ala
Bachelor of Engineering | Automation and Robotics |englanninkielinen päivätoteutus Jyväskylä
Bachelor of Engineering | Information and Communication Technology | full-time studies Jyväskylä
Insinööri (AMK) | energia- ja ympäristötekniikka | päivätoteutus Jyväskylä
Insinööri (AMK) | konetekniikka | päivätoteutus Jyväskylä
Insinööri (AMK) | rakennus- ja yhdyskuntatekniikka | päivätoteutus Jyväskylä
Insinööri (AMK) | sähkö- ja automaatiotekniikka | päivätoteutus Jyväskylä
Tietotekniikka / Ohjelmointi
Insinööri (AMK) | tieto- ja viestintätekniikka | päivätoteutus Jyväskylä
AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot
Kuljetus / Liikenne
Insinööri (AMK) | logistiikka | monimuotototeutus Jyväskylä
Maatalous
Agrologi (AMK) | maaseutuelinkeinot | monimuotototeutus Saarijärvi
Sosiaali- ja terveysala
Fysioterapeutti (AMK) | monimuotototeutus Jyväskylä
Kuntoutuksen ohjaaja (AMK) | monimuotototeutus Jyväskylä
Sairaanhoitaja (AMK) | monimuotototeutus Jyväskylä
Sosionomi (AMK) | monimuotototeutus Jyväskylä
Tekniikan ala
Insinööri (AMK) | energia- ja ympäristötekniikka | monimuotototeutus Jyväskylä
Insinööri (AMK) | konetekniikka | monimuotototeutus Jyväskylä
Insinööri (AMK) | sähkö- ja automaatiotekniikka | monimuotototeutus Jyväskylä
Tietotekniikka / Ohjelmointi
Insinööri (AMK) | tieto- ja viestintätekniikka | monimuotototeutus Jyväskylä
Ylemmät AMK-tutkinnot
Kauppatiede / Liiketalous
Johtamisen ylempi AMK | monialainen verkkototeutus Verkossa
Master of Business Administration, International Business Management Jyväskylä
Master of Business Administration, Sport Business Management Jyväskylä
Projektijohtamisen ylempi AMK | monialainen verkkototeutus Verkossa
Kuljetus / Liikenne
Logistiikka | Insinööri | YAMK Jyväskylä
Liikunta / Urheilu
Master of Health Care, Sport and Exercise Physiotherapy Jyväskylä
Sosiaali- ja terveysala
Erityissosiaaliohjaus | sosiaaliala | YAMK Jyväskylä
Kliininen asiantuntija | Sosiaali- ja terveysala | YAMK Jyväskylä

Yhteystiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Rajakatu 35
40200 Jyväskylä


Sponsoroitu