Kesän lisähaku on auki! Tutustu koulutuksiin ja nappaa opiskelupaikka syksyksi! 🤩

Ei arviointeja

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

paikassa Jyväskylä (+ 2 sijaintia)

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jamk, on kansainvälisesti tunnustettu oppimisen uudistaja ja kilpailukyvyn kehittäjä. Jamk tekee aktiivista yhteistyötä työelämän kanssa ja toimii laajassa kansainvälisessä verkostossa - niin järjestöjen, korkeakoulujen, kuin yritystenkin kanssa. Opiskelijoita Jamkissa on 8 500 ja henkilöstöä noin 700.

Jamk tarjoaa korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta sekä täydennys- ja jatkokoulutusta jo valmistuneille ja työelämässä oleville. Verkko-opinnoista on tullut osa kaikkea opintotarjontaa.

Lähde: Opintopolku


Koulutukset

Ammattikorkeakoulut
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Kauppatiede / Liiketalous Paikkakunta
Bachelor of Business Administration | Bachelor of Business Information Technology | full-time studies Jyväskylä
Bachelor of Business Administration | International Business |full-time studies Jyväskylä
Tradenomi (AMK) | liiketalous | päivätoteutus Jyväskylä
Tradenomi (AMK) | tietojenkäsittely | päivätoteutus Jyväskylä
Tradenomi (AMK) | Tiimiakatemia | päivätoteutus Jyväskylä
Kuljetus / Liikenne
Bachelor of Engineering | Purchasing and Logistics | full-time studies Jyväskylä
Insinööri (AMK) | logistiikka | päivätoteutus Jyväskylä
Maatalous
Agrologi (AMK) | maaseutuelinkeinot | päivätoteutus Saarijärvi
Matkailuala
Bachelor of Hospitality Management | Tourism Management | full-time studies Jyväskylä
Restonomi (AMK) | palveluliiketoiminta | päivätoteutus Jyväskylä
Sosiaali- ja terveysala
Bachelor of Health Care | Nursing | full-time studies Jyväskylä
Fysioterapeutti (AMK) | päivätoteutus Jyväskylä
Sairaanhoitaja (AMK) | päivätoteutus Jyväskylä
Toimintaterapeutti (AMK) | päivätoteutus Jyväskylä
Taide / Kulttuuri
Musiikkipedagogi (AMK) | päivä- ja monimuotototeutus Jyväskylä
Tekniikan ala
Bachelor of Engineering | Automation and Robotics |englanninkielinen päivätoteutus Jyväskylä
Bachelor of Engineering | Information and Communication Technology | full-time studies Jyväskylä
Insinööri (AMK) | energia- ja ympäristötekniikka | päivätoteutus Jyväskylä
Insinööri (AMK) | konetekniikka | päivätoteutus Jyväskylä
Insinööri (AMK) | rakennus- ja yhdyskuntatekniikka | päivätoteutus Jyväskylä
Insinööri (AMK) | sähkö- ja automaatiotekniikka | päivätoteutus Jyväskylä
Tietotekniikka / Ohjelmointi
Insinööri (AMK) | tieto- ja viestintätekniikka | päivätoteutus Jyväskylä
AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot
Kuljetus / Liikenne
Insinööri (AMK) | logistiikka | monimuotototeutus Jyväskylä
Sosiaali- ja terveysala
Fysioterapeutti (AMK) | monimuotototeutus Jyväskylä
Kuntoutuksen ohjaaja (AMK) | monimuotototeutus Jyväskylä
Sairaanhoitaja (AMK) | monimuotototeutus Jyväskylä
Sosionomi (AMK) | monimuotototeutus Jyväskylä
Toimintaterapeutti (AMK) | monimuotototeutus Jyväskylä
Tekniikan ala
Insinööri (AMK) | energia- ja ympäristötekniikka | monimuotototeutus Jyväskylä
Insinööri (AMK) | konetekniikka | monimuotototeutus Jyväskylä
Tietotekniikka / Ohjelmointi
Insinööri (AMK) | tieto- ja viestintätekniikka | monimuotototeutus Jyväskylä
Ylemmät AMK-tutkinnot
Kasvatusala / Opetus / Pedagogiikka
Musiikkipedagogi | YAMK Jyväskylä
Kauppatiede / Liiketalous
Master of Business Administration, International Business Management Jyväskylä
Master of Business Administration, Sport Business Management Jyväskylä
Organisaation ja talouden johtaminen | Tradenomi | YAMK Jyväskylä
Verkostojohtaminen | YAMK Jyväskylä
Kuljetus / Liikenne
Logistiikka | Insinööri | YAMK Jyväskylä
Liikunta / Urheilu
Master of Health Care, Sport and Exercise Physiotherapy Jyväskylä
Matkailuala
Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen | Restonomi | YAMK Jyväskylä
Sosiaali- ja terveysala
Master of Health Care, Advanced Practice Nursing Jyväskylä

Yhteystiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Rajakatu 35
40200 Jyväskylä


Sponsoroitu