Sivuston käyttötapa: Mobiili

Korkeakoulut

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jamk, on kansainvälisesti tunnustettu oppimisen uudistaja ja kilpailukyvyn kehittäjä. Jyväskylän ammattikorkeakoulu tekee aktiivista yhteistyötä työelämän kanssa ja toimii laajassa kansainvälisessä verkostossa - niin järjestöjen, korkeakoulujen, kuin yritystenkin kanssa. Opiskelijoita heillä on 8 500 ja henkilöstöä noin 700.

Haluatko seurata muiden jälkiä vai luoda oman polkusi? Ole oman elämäsi suunnannäyttäjä ja hae Jamkiin, uuden sukupolven korkeakouluun. Jamkissa sinusta tulee asiantuntija, joka on valmis huomisen haasteisiin. Opinnoissasi sinua tukevat alan parhaat asiantuntijat. Saat samalla näköalapaikan tulevaan työhösi harjoittelussa ja projekteissa.

Lähde: Opintopolku


Koulutukset

Ammattikorkeakoulut
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Kauppatiede / Liiketalous Paikkakunta
Bachelor of Business Administration | International Business |full-time studies Jyväskylä
Bachelor of Business Information Technology | full-time studies Jyväskylä
Tradenomi (AMK) | liiketalous | päivätoteutus Jyväskylä
Tradenomi (AMK) | tietojenkäsittely | päivätoteutus Jyväskylä
Tradenomi (AMK) | Tiimiakatemia | päivätoteutus Jyväskylä
Kuljetus / Liikenne
Bachelor of Engineering | Purchasing and Logistics | full-time studies Jyväskylä
Insinööri (AMK) | logistiikka | päivätoteutus Jyväskylä
Maatalous
Agrologi (AMK) | maaseutuelinkeinot | päivätoteutus Saarijärvi
Matkailuala
Bachelor of Hospitality Management | Tourism Management | full-time studies Jyväskylä
Restonomi (AMK) | palveluliiketoiminta | päivätoteutus Jyväskylä
Sosiaali- ja terveysala
Bachelor of Health Care | Nursing | full-time studies Jyväskylä
Fysioterapeutti (AMK) | päivätoteutus Jyväskylä
Kätilö (AMK) | päivätoteutus Jyväskylä
Sairaanhoitaja (AMK) | päivätoteutus Jyväskylä
Toimintaterapeutti (AMK) | päivätoteutus Jyväskylä
Taide / Kulttuuri
Musiikkipedagogi (AMK) | päivä- ja monimuotototeutus Jyväskylä
Tekniikan ala
Insinööri (AMK) | Energia- ja ympäristötekniikka | päivätoteutus Jyväskylä
Insinööri (AMK) | Information and Communication Technology | full-time studies Jyväskylä
Insinööri (AMK) | konetekniikka | päivätoteutus Jyväskylä
Insinööri (AMK) | rakennus- ja yhdyskuntatekniikka | päivätoteutus Jyväskylä
Insinööri (AMK) | sähkö- ja automaatiotekniikka | päivätoteutus Jyväskylä
Insinööri (AMK)| Automation and Robotics |englanninkielinen päivätoteutus Jyväskylä
Tietotekniikka / Ohjelmointi
Insinööri (AMK) | tieto- ja viestintätekniikka | päivätoteutus Jyväskylä
AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot
Kauppatiede / Liiketalous
Tradenomi (AMK) | liiketalous | monimuotototeutus Jyväskylä
Kuljetus / Liikenne
Insinööri (AMK) | logistiikka | monimuotototeutus Jyväskylä
Maatalous
Agrologi (AMK) | maaseutuelinkeinot | monimuotototeutus Jyväskylä
Matkailuala
Restonomi (AMK) | palveluliiketoiminta | monimuotototeutus Jyväskylä
Rakennusala
Rakennusmestari (AMK) | monimuotototeutus Jyväskylä
Sosiaali- ja terveysala
Fysioterapeutti (AMK) | monimuotototeutus Jyväskylä
Kuntoutuksen ohjaaja (AMK) | monimuotototeutus Jyväskylä
Sairaanhoitaja (AMK) | monimuotototeutus Jyväskylä
Sosionomi (AMK) | monimuotototeutus Jyväskylä
Toimintaterapeutti (AMK) | monimuotototeutus Jyväskylä
Tekniikan ala
Insinööri (AMK) | energia- ja ympäristötekniikka | monimuotototeutus Jyväskylä
Insinööri (AMK) | konetekniikka | monimuotototeutus Jyväskylä
Insinööri (AMK) | sähkö- ja automaatiotekniikka | monimuotototeutus Jyväskylä
Tietotekniikka / Ohjelmointi
Insinööri (AMK) | tieto- ja viestintätekniikka | monimuotototeutus Jyväskylä
Ylemmät AMK-tutkinnot
Kauppatiede / Liiketalous
Degree Programme in International Business Management Jyväskylä
Degree Programme in Sport Business Management Jyväskylä
Organisaation ja talouden johtaminen | Tradenomi | YAMK Jyväskylä

Yhteystiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Rajakatu 35
40200 Jyväskylä


Arvioinnit

Jyväskylän ammattikorkeakoulu ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.