🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Fysioterapeutti (AMK) | päivätoteutus

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, paikassa Jyväskylä
Pituus
3,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Fysioterapeutti (AMK) | päivätoteutus

Tavoite

Fysioterapeutti (AMK) koulutuksessa hankit valmiudet liikkumis- ja toimintakyvyn sekä kuntoutuksen asiantuntijaksi. Edistät työssäsi asiakaslähtöisesti eri-ikäisten ja toimintakyvyltään erilaisten ihmisten terveyttä sekä liikunta-, toiminta- ja työkykyä heidän omissa asuin- ja elinympäristöissään.

Osaat erityisesti hyödyntää toimintakyvyn arvioinnin, terveyttä edistävän neuvonnan, terapeuttisen harjoittelun, manuaalisen terapian, fysikaalisen terapian, ergonomian ja hyvinvointiteknologian menetelmiä arvioidessasi sekä edistäessäsi kuntoutujan liikkumista ja toimintakykyä erilaisissa toimintaympäristössä. 

Valmistuttuasi sinulla on myös valmiudet palvelumuotoiluun ja yrittäjämäiseen toimintaan erilaisissa yhteistyöverkostoissa kansallisesti ja kansainvälisesti. Omaksut tutkivan, kehittävän ja näyttöön perustuvan työotteen, jonka avulla pyrit sekä itsesi, työsi, että monialaisen kuntoutuksen kehittämiseen

 

Koulutuksen sisältö

Hankit vahvan liikuntatieteellisen ja soveltavan liikunnan osaamisen voidaksesi toteuttaa toimintakyvyn arviointia, terapeuttista harjoittelua ja ohjausta eri-ikäisten ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. 

Ensimmäisenä opiskeluvuotena hankit perusosaamisen sosiaali- ja terveysalan asiakastyöstä, toimintaympäristöistä sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä.

Toisena ja kolmantena opiskeluvuonna opiskelet

  • toimintakyvyn arviointia ja fysioterapian menetelmiä
  • toimintakyvyn edistämistä fyysisen aktiivisuuden ja fysioterapian keinoin
  • kansainvälistyvän toimintaympäristön ja teknologian tuomia tulevaisuuden haasteita.

Opinnot ovat käytännönläheisiä. Opiskeluun kuuluu 70 op harjoittelua koulun harjoittelutiloissa, LAB-oppimisympäristöissä, kehittämisprojekteissa ja alan työpaikoissa, kuten sairaaloissa, terveyskeskuksissa, yrityksissä, kuntoutuslaitoksissa, erityiskouluissa, järjestöissä ja urheiluseuroissa.

Päivätoteutuksen opiskelijat muodostavat opintojen alussa moniammatillisia tiimejä. Tiimissäsi opiskelee sosiaali- ja terveysalan eri tutkinto-ohjelmien opiskelijoita. Tiimit toimivat itseohjautuvasti ja vastuullisesti erilaisissa oppimistilanteissa, esimerkiksi projekteissa. Ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen tiimityöskentely jatkuu oman alan opiskelijoiden kanssa.

Tiimissä opitaan yhdessä tekemällä ja vuoropuhelun merkitys korostuu oppimisessa. Tiimin oma valmentaja tukee oppimista. Tiimiopiskelu sisältää dialogitreenejä, luentoja, tiimin yhteisiä ja yksilöllisiä oppimistehtäviä, tenttejä, verkko-opintoja ja ammattitaitoa edistävää harjoittelua sekä osallistumista työelämän hankkeisiin. Päivätoteutus edellyttää osallistumista opintoihin arkipäivisin.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Jyväskylä
  • Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Fysioterapeutti (AMK)

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Rajakatu 35
40200 Jyväskylä

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jamk, on kansainvälisesti tunnustettu oppimisen uudistaja ja kilpailukyvyn kehittäjä. Jamk tekee aktiivista yhteistyötä työelämän kanssa ja toimii laajassa kansainvälisessä verkostossa - niin järjestöjen, korkeakoulujen, kuin yritystenkin kanssa. Opiskelijoita Jamkissa on 8 500 ja henkilöstöä noin 700. Tarjoamme korkeakoulututkintoon...

Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu