)
Sivuston käyttötapa: Mobiili

Insinööri (AMK) | rakennus- ja yhdyskuntatekniikka | päivätoteutus

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
4 vuotta
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Jyväskylä
AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Insinööri (AMK) | rakennus- ja yhdyskuntatekniikka | päivätoteutus

Tavoite

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkinto-ohjelmasta valmistuessasi sinulla on laajat tiedot ja taidot rakennusteknisen suunnittelun ja rakentamisen kokonaisuuden hallitsemiseksi. Omaat valmiudet toimia alan johtamis-, hallinto- ja suunnittelutehtävissä. Valmistuvana insinöörinä sinulla on myös tiedot kestävän kehityksen ja rakennetun ympäristön yhteisvaatimuksista.

Tutkinto-ohjelman suorittaneena asiantuntijana sinulla on laaja talonrakennusalan tuntemus, joka kattaa tiedot ja taidot rakennesuunnittelusta rakentamisen tuotannonohjaukseen. Sinulla on myös näkemystä rakennusalan tavasta toimia. Ymmärrät loogiseen ajatteluun perustuvan matemaattis-luonnontieteellisen ajattelutavan, jolle ammattiopinnot rakentuvat. Lisäksi hallitset vuorovaikutustaitoja kuten viestintä- ja kielitaitoja sekä tietotekniikkaa. Osaat myös rakennustekniikan kannalta alan tärkeimpiä käsitteitä sekä keskeisiä teoreettisia ja ammatillisia tietoja. Pystyt soveltamaan teoreettisia tietoja oman alasi keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin.

Voit syventää tietojasi talonrakennuksen rakennesuunnitteluun tai rakentamisen tuotannonohjaukseen.

Perehdyt ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä osaat soveltaa opittuja tietoja ja taitoja työelämään. Olet motivoitunut hakemaan lisää työelämään sovellettavissa olevaa teoreettista tietoa. Osaat toimia alalle tyypillisissä tavoitteellisissa projekteissa sekä avustajana että tekijänä sekä tiedostat raportointitaidot osaksi ammattitaitoasi. Osaat soveltaa hankittuja tietoja ja taitoja ammattiopintoihin liittyvissä käytännön asiantuntijatehtävissä. Toimit itsenäisesti ja päämäärätietoisesti, ymmärrät kriittisyyden merkityksen sekä omaat luovuutta ja kykyä ratkaista ongelmia.

Koulutuksen sisältö

Työelämävalmiudet: Kykenet itsesi jatkuvaan kehittämiseen, monipuoliseen viestintään ja tiedonhakuun erilaisissa työ- ja kulttuuriympäristöissä sekä omaat oman alasi vahvan eettisen perustan.

Rakennustekniikan perusteet: Hallitset talonrakennustekniikan perusasiat, organisaatiot ja alan toiminta edellytykset ja toimintamallit sekä rakennussuunnittelun perusteet.

Rakennustekniikan ammattiopinnot: Ammattiopintojen jälkeen tiedät ja hallitset talonrakentamisessa ja yleensä rakentamisessa tarvittavat mitoitusmenetelmät ja niiden käytön sekä rakentamistalouden perusteet. Tunnistat myös riskirakenteet.

Rakennesuunnittelun syventävät opinnot: Perehdyt rakennesuunnittelussa käytettäviin laskentamalleihin syvällisemmin ja opit eurooppalaiset mitoitus standardit.

Rakentamistalouden syventävät opinnot: Perehdyt rakentamiseen liittyviin taloudellisiin tekijöihin ja osaat toteuttaa rakennushankkeen. Perehdyt myös henkilöjohtamiseen ja suunnitelmien hallintaan.

Rakennustekniikan yleiset ammattiopinnot: Perehdyt rakennustekniikan yleisiin ammatillisiin sisältöihin kuten esimerkiksi rakennusfysiikkaan ja elinkaaritekniikkaan.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Insinööri (AMK)

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on vetovoimainen ja kansainvälinen korkeakoulu. Yksiköitä ovat ammatillinen opettajakorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö, liiketoimintayksikkö sekä teknologiayksikkö. Toimipisteet sijaitsevat eri puolilla Jyväskylää ja Saarijärven Tarvaalassa. JAMK tarjoaa korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta, ammatillista opettajakoulutusta, avoimia ammattikorkeakouluopintoja ja täydennyskoulutusta. JAMKilla on kiinteät suhteet alueen yrityksiin...


Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Rajakatu 35
40200 Jyväskylä

Arvioinnit
Insinööri (AMK) | rakennus- ja yhdyskuntatekniikka | päivätoteutus ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.