AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Insinööri (AMK) | rakennus- ja yhdyskuntatekniikka | päivätoteutus

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, paikassa Jyväskylä
Pituus
4 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
4 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Insinööri (AMK) | rakennus- ja yhdyskuntatekniikka | päivätoteutus

Tavoite

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkinto-ohjelmasta valmistuessasi sinulla on laajat tiedot ja taidot rakennusteknisen suunnittelun ja rakentamisen kokonaisuuden hallitsemiseksi. Omaat valmiudet toimia alan johtamis-, hallinto- ja suunnittelutehtävissä. Valmistuvana insinöörinä sinulla on myös tiedot kestävän kehityksen ja rakennetun ympäristön yhteisvaatimuksista.

Tutkinto-ohjelman suorittaneena asiantuntijana sinulla on laaja talonrakennusalan tuntemus, joka kattaa tiedot ja taidot rakennesuunnittelusta rakentamisen tuotannonohjaukseen. Sinulla on myös näkemystä rakennusalan tavasta toimia. Ymmärrät loogiseen ajatteluun perustuvan matemaattis-luonnontieteellisen ajattelutavan, jolle ammattiopinnot rakentuvat. Lisäksi hallitset vuorovaikutustaitoja kuten viestintä- ja kielitaitoja sekä tietotekniikkaa. Osaat myös rakennustekniikan kannalta alan tärkeimpiä käsitteitä sekä keskeisiä teoreettisia ja ammatillisia tietoja. Pystyt soveltamaan teoreettisia tietoja oman alasi keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin.

Voit syventää tietojasi talonrakennuksen rakennesuunnitteluun tai rakentamisen tuotannonohjaukseen.

Perehdyt ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä osaat soveltaa opittuja tietoja ja taitoja työelämään. Olet motivoitunut hakemaan lisää työelämään sovellettavissa olevaa teoreettista tietoa. Osaat toimia alalle tyypillisissä tavoitteellisissa projekteissa sekä avustajana että tekijänä sekä tiedostat raportointitaidot osaksi ammattitaitoasi. Osaat soveltaa hankittuja tietoja ja taitoja ammattiopintoihin liittyvissä käytännön asiantuntijatehtävissä. Toimit itsenäisesti ja päämäärätietoisesti, ymmärrät kriittisyyden merkityksen sekä omaat luovuutta ja kykyä ratkaista ongelmia.

Koulutuksen sisältö

Työelämävalmiudet: Kykenet itsesi jatkuvaan kehittämiseen, monipuoliseen viestintään ja tiedonhakuun erilaisissa työ- ja kulttuuriympäristöissä sekä omaat oman alasi vahvan eettisen perustan.

Rakennustekniikan perusteet: Hallitset talonrakennustekniikan perusasiat, organisaatiot ja alan toiminta edellytykset ja toimintamallit sekä rakennussuunnittelun perusteet.

Rakennustekniikan ammattiopinnot: Ammattiopintojen jälkeen tiedät ja hallitset talonrakentamisessa ja yleensä rakentamisessa tarvittavat mitoitusmenetelmät ja niiden käytön sekä rakentamistalouden perusteet. Tunnistat myös riskirakenteet.

Rakennesuunnittelun syventävät opinnot: Perehdyt rakennesuunnittelussa käytettäviin laskentamalleihin syvällisemmin ja opit eurooppalaiset mitoitus standardit.

Rakentamistalouden syventävät opinnot: Perehdyt rakentamiseen liittyviin taloudellisiin tekijöihin ja osaat toteuttaa rakennushankkeen. Perehdyt myös henkilöjohtamiseen ja suunnitelmien hallintaan.

Rakennustekniikan yleiset ammattiopinnot: Perehdyt rakennustekniikan yleisiin ammatillisiin sisältöihin kuten esimerkiksi rakennusfysiikkaan ja elinkaaritekniikkaan.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Jyväskylä
  • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Insinööri (AMK)

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Rajakatu 35
40200 Jyväskylä

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jamk, on kansainvälisesti tunnustettu oppimisen uudistaja ja kilpailukyvyn kehittäjä. Jamk tekee aktiivista yhteistyötä työelämän kanssa ja toimii laajassa kansainvälisessä verkostossa - niin järjestöjen, korkeakoulujen, kuin yritystenkin kanssa. Opiskelijoita Jamkissa on 8 500 ja henkilöstöä noin 700. Tarjoamme korkeakoulututkintoon...

Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu