Sivuston käyttötapa: Mobiili

Sairaanhoitaja (AMK) | päivätoteutus

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
3,5 vuotta
Päiväopinnot
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Jyväskylä
Alkavat koulutukset
Jyväskylä
Syksy

Jyväskylä
Kevät

Sairaanhoitaja (AMK) | päivätoteutus

Sairaanhoitaja (AMK) -koulutuksen  koulutuksen aikana opit suunnittelemaan, toteuttamaan ja kehittämään terveyttä edistävää, sairauksia ehkäisevää ja parantavaa sekä kuntouttavaa hoitotyötä. Voit työskennellä perusterveydenhuollossa, sosiaalitoimessa tai erikoissairaanhoidossa, yksityissektorilla, järjestöissä, alan kansainvälisissä tehtävissä tai yrittäjänä.

Sairaanhoitajan (AMK) tutkinto profiloituu vahvaan ja laaja-alaiseen hoitotyön osaamiseen, jossa korostuvat terveyden edistäminen ja kliininen osaaminen sekä hoitotyössä tarvittava digitaalinen osaaminen ja tietoturva.

Päivätoteutuksessa kontaktiopetusta ammattikorkeakoululla on viikoittain useina päivinä. Luokkaopetuksen lisäksi päivätoteutukseen sisältyy myös verkko-opintoja; videoluentoja, webinaareja sekä verkossa toteutettavia yksilö- ja ryhmätehtäviä sekä hanketyöskentelyä työelämäyhteistyössä

Sairaanhoitajan (AMK) tutkinto profiloituu vahvaan ja laaja-alaiseen hoitotyön osaamiseen, jossa korostuvat terveyden edistäminen ja kliininen osaaminen sekä hoitotyössä tarvittava digitaalinen osaaminen ja tietoturva.

Opinnoissa voit kehittää hoitotyön ammatillista osaamista kansainvälisyyden ja yrittäjyyden näkökulmista. Sinulla on mahdollisuus vahvistaa innovaatio- ja projektiosaamista sekä tiimityötaitoja monialaisissa työelämälähtöisissä opinnoissa, esimerkiksi harjoittelu monialaisessa opiskelijamoduulissa ja JAMK Future Factory -toiminnassa

Ensimmäisenä vuotena opiskelet hoitotyön perusteita ja hoitotyötä tukevia lähitieteitä sekä perehdyt sosiaali- ja terveysalan asiakkuuteen ja työelämätaitoihin. Toisena ja kolmantena opiskeluvuotena hankit näyttöön perustuvaa teoreettista ja kliinistä hoitotyön osaamista sekä vahvistat hoitotyön päätöksentekotaitoja, ohjaus- ja opetusosaamista.

Opiskelun loppuvaiheessa syvennät ja laajennat osaamistasi valitsemallasi hoitotyön asiantuntijuusalueella.  Voit keskittyä sairaanhoitajan itsenäiseen vastaanottotoimintaan tai vuodeosastolla työskentelyyn, palliatiiviseen hoitotyöhön, leikkaushoitotyöhön, akuuttihoitotyöhön tai esimerkiksi mielenterveystyöhön tai lastensairaanhoitoon. Vahvistat sosiaali- ja terveyspalveluiden laatuun ja turvallisuuteen sekä hoitotyön johtamiseen liittyvää osaamista.

Opetus toteutuu soveltuvin osin projektityöskentelynä (JAMK Future Factory), johon kuuluvat oman alan työelämää kehittävät hankkeet ja projektit. Nämä monialaiset projektit toteutuvat opintojen keski- ja loppuvaiheessa.

Opinnot ovat käytännönläheisiä ja opiskelusta runsas kolmasosa on harjoittelua. Harjoittelu toteutuu JAMKin simulaatio-oppimisympäristössä, VR-ympäristössä ja alan työpaikoissa, esimerkiksi terveyskeskuksissa, sairaaloissa tai palvelutaloissa. Opiskelu päivätoteutuksessa on kokopäiväistä.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Sairaanhoitaja (AMK)

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on vetovoimainen ja kansainvälinen korkeakoulu. Yksiköitä ovat ammatillinen opettajakorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö, liiketoimintayksikkö sekä teknologiayksikkö. Toimipisteet sijaitsevat eri puolilla Jyväskylää ja Saarijärven Tarvaalassa. JAMK tarjoaa korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta, ammatillista opettajakoulutusta, avoimia ammattikorkeakouluopintoja ja täydennyskoulutusta. JAMKilla on kiinteät suhteet alueen yrityksiin...


Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Rajakatu 35
40200 Jyväskylä

Arvioinnit
Sairaanhoitaja (AMK) | päivätoteutus ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.