AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Insinööri (AMK) | konetekniikka | päivätoteutus

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, paikassa Jyväskylä
Pituus
4 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
4 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Insinööri (AMK) | konetekniikka | päivätoteutus

Konetekniikan insinööritutkinto-ohjelmasta saat valmiudet konetekniikan käytäntöön soveltamiselle joko tuotantotekniikassa tai tuotekehityksessä ja -suunnittelussa. Opi ohjaamaan, kehittämään ja johtamaan tavaratuotantoa erilaisissa tuotantoympäristöissä. Vaihtoehtoisesti voit oppia kehittämään ja suunnittelemaan koneita, laitteita ja erilaisia tuotteita hyödyntäen nykyaikaisia CAD- ja 3D-mallinnusohjelmia sekä 3D-tulostusta. Pääset hyödyntämään opinnoissa virtuaalisia ympäristöjä (VR) ja lisättyä todellisuutta (AR).

Konetekniset perusopinnot antavat sinulle valmiuksia koneteknisten perustaitojen hallitsemiseen ja edelleen kehittämisen. Näitä ovat metallitekniikan, konetekniikan tai koneensuunnittelun, koneautomaation ja tuotantotekniikan perustaidot. Opit materiaali- ja valmistustekniset perustaidot sekä mittaus- ja laatutekniikan perusteet. Syvennät osaamistasi tuotantotekniikan perusteisiin ja teollisuustalouteen. Opit mitoittamaan ja valitsemaan koneenosia ja komponentteja. Lisäksi perehdyt teknilliseen piirtämiseen, 3D-mallintamiseen ja 3D-tulostukseen. Opinnot sisältävät tietotekniikan hyödyntämistä CAD-suunnittelu/ mallintamisohjelmistojen muodossa.

Koneautomaatiossa perehdyt eri toimilaitteisiin ja niiden valintaan sekä sähkötekniikan perusteisiin. Ammattiopinnoissa pääset soveltamaan oppimiasi asioita käytäntöön projektitöiden avulla, joissa ratkaiset jonkin yrityksen tarpeesta lähtevän ongelman. Suuntaavissa ammattiopinnoissa teet runsaasti harjoitustöitä, joissa harjaannut tietojen ja tekniikoiden käytäntöön soveltamisessa.

Tuotantotekniikkaan suuntautuneena perehdyt eri valmistusteknologioihin, toiminnan ohjaukseen, palvelutuotantoon ja tuotannon automatisointiin sekä tuotannon johtamiseen. Sivuainevalinnoilla sinulla on mahdollisuus laajentaa osaamistasi esim. kunnossapidon toiminnanohjauksen, luotettavuusteknisten analyysien sekä ennakoivan kunnossapidon tietoihin ja taitoihin.

Tuotekehitykseen suuntautuneena perehdyt tuotteiden suunnitteluprosessin hallintaan ja rakenteiden mitoitukseen. Sivuainevalinnoilla on mahdollista laajentaa osaamista mm. tuotteiden elinkaaren hallintaan ja käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun.

Konetekniikalle on myönnetty kansainvälinen EUR-ACE Bachelor -laatuleima, joka on voimassa 28.5.2021 saakka. Tutkinto-ohjelmasta valmistuneilla on oikeus käyttää kansainvälisesti tunnustettua EUR-ACE Bachelor -statusta.

Kaksi ensimmäistä konetekniikan vuotta opiskelet luonnontieteitä, työelämätaitoja sekä konetekniikan perusteita, kuten metallitekniikan, konetekniikan tai koneensuunnittelun, koneautomaation ja tuotantotekniikan perusteita. Koneensuunnittelussa mitoitat ja valitset koneenosia ja komponentteja. Lisäksi perehdyt teknilliseen piirtämiseen ja 3D-mallintamiseen. Opit myös hyödyntämään CAD-suunnittelua ja mallintamisohjelmistoja. Tuotantotekniikassa tutustut simulointiohjelmistoihin.

Kolmantena vuonna suuntaudut tuotekehitykseen tai tuotantotekniikkaan. Pääset soveltamaan oppimaasi harjoitustöissä sekä yrityksille tehtävissä projekteissa.

Tuotantotekniikkaan suuntaavissa ammatillisissa ydinopinnoissa keskityt eri valmistusteknologioihin, toiminnan ohjaukseen, palvelutuotantoon ja tuotannon automatisointiin sekä tuotannon johtamiseen. Sivuainevalinnoilla voit mahdollisuuksien mukaan laajentaa osaamistasi esim. kunnossapidon toiminnanohjauksen tai ennakoivan kunnossapidon tietoihin ja taitoihin. 

Tuotekehitykseen suuntautuvissa ammatillisissa ydinopinnoissa keskityt tuotteiden suunnitteluprosessin hallintaan ja rakenteiden mitoitukseen. Voit laajentaa osaamistasi mm. ohutlevyrakenteisiin ja käyttäjäkeskeisen suunnitteluun.

Täydentävissä opinnoissa voit tehdä ylimääräisen projektityön tarkoitusta varten suunnitellussa protopajassa. Opinnäytetyössä osoitat kaiken osaamisesi. Opinnäytetyö tehdään pääsääntöisesti yhteistyössä työelämän kanssa, ja sen tulee ratkaista työelämän tarpeista nousevia ongelmia.

Koulutus sisältää luokassa pidettävien lähiopetustuntien ja verkko-opetuksen lisäksi paljon erilaisia laboratorio-, projekti- ja ryhmätöitä. Oppimistehtävien on tarkoitus vastata työelämässä vastaan tulevia tehtäviä. Oppimistehtävien aiheet ovat mahdollisuuksien mukaan suoraan työelämästä.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Jyväskylä
  • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Insinööri (AMK)

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Rajakatu 35
40200 Jyväskylä

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jamk, on kansainvälisesti tunnustettu oppimisen uudistaja ja kilpailukyvyn kehittäjä. Jamk tekee aktiivista yhteistyötä työelämän kanssa ja toimii laajassa kansainvälisessä verkostossa - niin järjestöjen, korkeakoulujen, kuin yritystenkin kanssa. Opiskelijoita Jamkissa on 8 500 ja henkilöstöä noin 700. Tarjoamme korkeakoulututkintoon...

Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu