AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot

Insinööri (AMK) | konetekniikka | monimuotototeutus

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, paikassa Jyväskylä
Pituus
4 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Monimuotototeutus
Pituus
4 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Monimuotototeutus

Insinööri (AMK) | konetekniikka | monimuotototeutus

Tavoite

Konetekniikan tutkinto-ohjelmasta saat valmiudet konetekniikan käytäntöön soveltamiselle tuotantotekniikassa sekä tuotekehityksessä ja -suunnittelussa. Opit ohjaamaan, kehittämään ja johtamaan tavaratuotantoa erilaisissa tuotantoympäristöissä ja opit kehittämään ja suunnittelemaan koneita, laitteita ja erilaisia tuotteita hyödyntäen nykyaikaisia CAD- ja 3D-mallinnusohjelmia sekä 3D-tulostusta. Pääset hyödyntämään opinnoissa virtuaalisia ympäristöjä (VR) ja lisättyä todellisuutta (AR).Konetekniset perusopinnot antavat sinulle valmiuksia koneteknisten perustaitojen hallitsemiseen ja edelleen kehittämisen. Näitä ovat metallitekniikan, konetekniikan tai koneensuunnittelun, koneautomaation ja tuotantotekniikan perustaidot. Opit materiaali- ja valmistustekniset perustaidot sekä mittaus- ja laatutekniikan perusteet.Syvennät osaamistasi tuotantotekniikan perusteisiin ja teollisuustalouteen. Opit mitoittamaan ja valitsemaan koneenosia ja komponentteja. Lisäksi perehdyt teknilliseen piirtämiseen, 3D-mallintamiseen ja 3D-tulostukseen. Opinnoissa hyödynnetään tietotekniikkaa, esimerkiksi CAD-suunnittelussa tai mallintamisessa. Koneautomaatiossa perehdyt eri toimilaitteisiin ja niiden valintaan sekä sähkötekniikan perusteisiin.

Ammattiopinnoissa pääset soveltamaan oppimiasi asioita käytäntöön projektitöiden avulla, joissa ratkaiset jonkin yrityksen tarpeesta lähtevän ongelman. Syvennät osaamistasi laaja-alaisesti tuotantotekniikkaan ja koneensuunnitteluun. Osaat ohjata tuotantoa ja tunnet siinä käytettäviä menetelmiä. Hallitset konepajatuotannon, erityisesti ohutlevytuotteiden, valmistusteknologiat ja palvelutuotannon perusteet. Tunnet tuotannon johtamisessa tarvittavat perustiedot ja -taidot. Osaat kehittää ja suunnitella koneita ja laitteita hyödyntäen CAD- ja 3D-mallinnusohjelmia. Pystyt kehittämään ja suunnittelemaan asiakaslähtöisiä kustannustehokkaita koneita. Osaat hyödyntää nykyaikaisia ohjelmistoja ja huomioida lujuus-, materiaali- ja valmistustekniset näkökohdat. Tunnet toimilaitetekniikan perusteet ja osaat valita siihen käytettäviä laitteita. 

Koulutuksen sisältö

Opiskelun aikana teet paljon erilaisia harjoitustöitä, kuten laboratorio-, projekti- ja ryhmätöitä. Oppimistehtävät vastaavat mahdollisimman hyvin työelämän tehtäviä, ja niiden aiheet ovat yleensä yritysten ja organisaatioiden toimeksiantoja. Monimuotototeutuksessa lähiopetuspäiviä on yksi jakso kuukaudessa. Pystyt valitsemaan opiskeluusi sopivimman ajankohdan. Tämä vaatii sinulta kuitenkin enemmän itseohjautuvuutta ja kykyä itsenäiseen opiskeluun 

Ammattiopinnot jakautuvat ammatillisiin perusopintoihin ja ammatillisiin ydinopintoihin. Ammatilliset perusopinnot antavat sinulle valmiuksia koneteknisten perustaitojen hallitsemiseen ja edelleen kehittämisen.  Näitä ovat metallitekniikan, konetekniikan, koneensuunnittelun, koneautomaation ja tuotantotekniikan perustaidot. Metallitekniikassa opit materiaali- ja valmistustekniset perustaidot sekä mittaus- ja laatutekniikan perusteet. Konetekniikassa syvennät osaamistasi tuotantotekniikan perusteisiin ja teollisuustalouteen. Koneensuunnittelussa mitoitat ja valitset koneenosia ja komponentteja. Lisäksi perehdyt teknilliseen piirtämiseen ja 3D-mallintamiseen. 

Ammattiopinnoissa pääset soveltamaan oppimiasi asioita käytäntöön kahden projektityön avulla, joissa ratkaiset jonkin yrityksen tarpeesta lähtevän ongelman. Ammatillisissa ydinopinnoissa teet runsaasti harjoitustöitä, joissa harjaannut tietojen ja tekniikoiden käytäntöön soveltamisessa. Näitä ovat eri valmistusteknologiat, toiminnan ohjaus, palvelutuotanto ja tuotannon automatisointi sekä johtaminen. Lisäksi keskityt tuotteiden suunnitteluprosessin hallintaan ja rakenteiden mitoitukseen. 

Täydentävissä opinnoissa sinulla on mm. mahdollisuus tehdä ylimääräinen projektityö ja toteuttaa se tätä tarkoitusta varten suunnitellussa protopajassa. Opinnäytetyössä osoitat kaiken osaamisesi. Se tehdään pääsääntöisesti yhteistyössä työelämän kanssa ja sen tulee ratkaista työelämän tarpeista nousevia ongelmia.

Konetekniikan monimuotototeutus on aikuiskoulutusta, jonka voit suorittaa myös työsi ohessa. Monimuoto-opiskelu soveltuu sinulle, jolla on aiempaa alaan liittyvää osaamista, tai haluat enemmän joustoa opintojen suorittamisajankohtaan ja -paikkaan. Opiskelu edellyttää itseohjautuvuutta, aktiivista opiskeluotetta sekä halua ottaa vastuuta omasta oppimisestasi.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Monimuotototeutus
  • Jyväskylä
  • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Insinööri (AMK)

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Rajakatu 35
40200 Jyväskylä

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jamk, on kansainvälisesti tunnustettu oppimisen uudistaja ja kilpailukyvyn kehittäjä. Jamk tekee aktiivista yhteistyötä työelämän kanssa ja toimii laajassa kansainvälisessä verkostossa - niin järjestöjen, korkeakoulujen, kuin yritystenkin kanssa. Opiskelijoita Jamkissa on 8 500 ja henkilöstöä noin 700. Tarjoamme korkeakoulututkintoon...

Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu