AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Insinööri (AMK) | sähkö- ja automaatiotekniikka | päivätoteutus

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, paikassa Jyväskylä
Pituus
4 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Syksyn yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
4 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Syksyn yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus

Insinööri (AMK) | sähkö- ja automaatiotekniikka | päivätoteutus

Tavoite

Sähkö- ja automaatiotekniikan Insinööri (AMK) -tutkinnon suoritettuasi sinulla on vahva automaatio- ja sähkötekniikan perusosaaminen sekä hyvät valmiudet itsesi jatkuvaan ammatilliseen kehittämiseen.

Automaatiotekniikkaan suuntautumalla opit suunnittelemaan tuotantolinjojen ja yritysten tuotteiden sisältämää automaatiota, mittauksia, ohjauksia, säätöjä ja käyttöliittymänäyttöjä. Tunnet automaatiototeutusten eri tasot teollisuuslaitoksessa sekä teollisuuden keskeiset osaprosessit. Osaat suunnitella ja toteuttaa ohjausjärjestelmiä ja pystyt arvioimaan eri vaihtoehtoja ohjaus- ja säätöratkaisuiksi. Sinulla on osaamista ohjelmoitavista logiikoista, kenttäväylistä, tehdasverkoista, hajautetuista digitaalisista automaatiojärjestelmistä, PC-pohjaisista järjestelmistä ja käyttöliittymistä. Pystyt luomaan robotiikan ja konenäön avulla ratkaisuja tuotannon automatisoimiseen ja tehostamiseen. Hallitset keskeiset suunnittelutyökalut, joita käyttäen pystyt suunnittelemaan sovelluksia ohjauskohteisiin. Tunnet kenttälaite-, automaatio- sekä instrumenttisähkösuunnittelun standardien mukaiset periaatteet ja käytänteet. Osaat käyttää ja ohjelmoida laboratorioissa olevia laitteistoja, jotka ovat vastaavia kuin teollisuudessa käytettävät.

Suuntautumalla sähkötekniikkaan opit ymmärtämään sähkösuunnitteluprosessin eri vaiheet. Hallitset suunnittelussa käytettävät laskenta- sekä mitoitusmenetelmät ja suunnittelutyökalujen käytön. Sinulla on sähkösuunnitteluosaamista teollisuus-, kiinteistö- ja jakeluverkkokohteista. Osaat soveltaa suunnittelussa käytettäviä standardeja ja toteuttaa niiden mukaisen dokumentoinnin. Ymmärrät sähkökoneiden ja -käyttöjen toimintaperiaatteet. Sinulla on valmiudet mitoittaa ja valita sähkölaitteita teknistaloudellinen näkökanta huomioiden. Ymmärrät sähkönsiirto ja -jakeluverkon perusrakenteen, toimintaperiaatteen, verkon komponenttien tehtävät ja sähköntuotantoteknologiat. Ymmärrät myös sähköturvallisuussäädösten sekä standardien tärkeyden ja kykenet soveltamaan niitä tehtävissäsi. Osaat tehdä kytkentöjä, sähkömittauksia ja laitteiden konfigurointia.

Koulutuksen sisältö

Sähkötekniikassa opiskelet sähkötekniikan lainalaisuuksia, opettelet laskemaan erilaisia virtapiirejä ja käyt läpi sähköturvallisuuteen liittyviä asioita. Elektroniikassa suunnittelet mm. yksinkertaisen sulautetun laitteen. Tietotekniikassa opiskelet ohjelmointia, tietojärjestelmiä ja tietoverkkotekniikkaa.

Automaatiotekniikan perusopintoihin sisältyy logiikkaohjelmoinnin perusteet sekä mittaus-, säätö- ja prosessitekniikkaa. Automaatiojärjestelmien opintojaksoilla käyt läpi järjestelmäkokonaisuuksia, jotka koostuvat ohjelmoitavista logiikoista, kenttäväylistä, tehdasverkoista, hajautetuista digitaalisista automaatiojärjestelmistä ja käyttöliittymistä. Suunnittelupainotteisilla opintojaksoilla opiskelet kenttälaite-, automaatio- sekä instrumenttisähkösuunnittelua. Kappaletavara-automaatiossa perehdyt kappaletavaratuotannon automatisoinnissa käytettäviin laitteistoihin, ohjausjärjestelmiin ja sovellusohjelmointityökaluihin. Yhtenä pääpainona on robotiikan ja konenäön hyödyntäminen.

Sähkökäyttötekniikan opintojaksoilla opiskelet sähkökoneita, muuntajia, suuntaajatekniikan perusperiaatteet ja niissä käytettävät tehoelektroniikan komponentit. Näiden lisäksi harjoittelet vakionopeus- ja säädettävien käyttöjen komponenttien mitoitusta. Sähkösuunnittelun opintokokonaisuudessa perehdyt sähkönsiirto ja -jakeluverkon perusrakenteeseen, toimintaperiaatteeseen, verkossa olevien eri komponenttien tehtäviin ja sähköntuotantoteknologioihin. Suunnitteluopintojaksoilla keskityt suunnitteluprosessin eri vaiheisiin sekä suunnittelumenetelmien ja -työkalujen käyttöön. Samalla opiskelet, kuinka standardeja käytetään suunnittelussa ja dokumentoinnissa.

Koulutus sisältää teorialuokassa pidettävien lähiopetustuntien lisäksi paljon erilaisia laboratorio-, projekti- ja ryhmätöitä. Joistakin opintojaksoista on tarjolla myös virtuaalitoteutuksia. Opiskelijatyöt on suunniteltu vastaavan mahdollisimman hyvin työelämässä vastaan tulevia tehtäviä.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Kevät

  • Lähiopetus
  • Jyväskylä
  • Viimeinen hakuaika: Syksyn yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Insinööri (AMK)

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Rajakatu 35
40200 Jyväskylä

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jamk, on kansainvälisesti tunnustettu oppimisen uudistaja ja kilpailukyvyn kehittäjä. Jamk tekee aktiivista yhteistyötä työelämän kanssa ja toimii laajassa kansainvälisessä verkostossa - niin järjestöjen, korkeakoulujen, kuin yritystenkin kanssa. Opiskelijoita Jamkissa on 8 500 ja henkilöstöä noin 700. Tarjoamme korkeakoulututkintoon...

Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu