AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Bachelor of Health Care | Nursing | full-time studies

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, paikassa Jyväskylä
Pituus
3,5 vuotta
Opiskelukieli
englanti
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Joint application January
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3,5 vuotta
Opiskelukieli
englanti
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Joint application January
Toteutustapa
Lähiopetus

Bachelor of Health Care | Nursing | full-time studies

Opinnot tarjoavat sinulle mahdollisuuden rakentaa hoitotyön osaamistasi painottuen perheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, yrittäjyyteen ja kansainväliseen osaamiseen.

Opiskelun loppuvaiheessa voit syventää ja laajentaa osaamistasi valitsemallasi hoitotyön alueella oman mielenkiintosi mukaan. Voit muun muassa keskittyä terveyskeskuksen vastaanottotoimintaan tai vuodeosastolla työskentelyyn, työhön sairaalan leikkaussalissa tai päivystyspoliklinikalla tai esimerkiksi mielenterveystyöhön tai lastensairaanhoitoon.

Opinnot ovat käytännönläheisiä ja ne sisältävät luentoja, tenttejä, ryhmätyöskentelyä, verkko-opintoja ja ammattitaitoa edistävää harjoittelua sekä osallistumista työelämän hankkeisiin. Päivätoteutus edellyttää osallistumista opintoihin arkipäivisin.

Opiskelusta noin kolmasosa on harjoittelua Jamkin harjoittelutiloissa (hoitotyön luokat) ja alan työpaikoissa, esim. terveyskeskuksissa, sairaaloissa tai palvelutaloissa.

Simulaatiosairaala on yksi monialaisista oppimis- ja kehittämisympäristöistämme, joissa sovelletaan teoriatietoa käytännössä.

Englanninkielinen tutkinto-ohjelma ja ulkomaiset opiskelijat luovat kansainvälisen ilmapiirin. Kansainvälistä osaamistasi voit lisätä myös suorittamalla opintoja tai harjoittelua yhteistyökorkeakouluissamme ulkomailla.

Englanninkielellä toteutettavassa Nursing-koulutuksessa opit suunnittelemaan, toteuttamaan ja kehittämään terveyttä edistävää, sairauksia ehkäisevää ja parantavaa sekä kuntouttavaa hoitotyötä. Voit työskennellä perusterveydenhuollossa, sosiaalitoimessa tai erikoissairaanhoidossa, yrityksissä, järjestöissä, alan kansainvälisissä tehtävissä tai yrittäjänä.

Lähde: Opintopolku.fi

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Jyväskylä
  • englanti
  • Viimeinen hakuaika: Joint application January

Hakeminen

You can apply through joint application at www.studyinfo.fi.

Tutkinto / todistus

Bachelor of Health Care, Sairaanhoitaja (AMK)

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Rajakatu 35
40200 Jyväskylä

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jamk, on kansainvälisesti tunnustettu oppimisen uudistaja ja kilpailukyvyn kehittäjä. Jamk tekee aktiivista yhteistyötä työelämän kanssa ja toimii laajassa kansainvälisessä verkostossa - niin järjestöjen, korkeakoulujen, kuin yritystenkin kanssa. Opiskelijoita Jamkissa on 8 500 ja henkilöstöä noin 700. Tarjoamme korkeakoulututkintoon...

Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu