Sivuston käyttötapa: Mobiili

Sosionomi (AMK) | monimuotototeutus

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
3,5 vuotta
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Monimuotokoulutus
Jyväskylä
AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot

Sosionomi (AMK) | monimuotototeutus

Tavoite

JAMKin sosionomi (AMK) monimuotototeutuksesta valmistuttuasi työskentelet sosiaaliohjauksen asiantuntijana sosiaalisen kuntouksen, nuoriso- ja aikuissosiaalityön tehtävissä. Opit tuntemaan hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta tukevan palvelujärjestelmän sekä ohjaamaan ja tukemaan asiakkaita heidän arjessaan ja elämäntilanteissaan. Varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin vaadittavat opinnot toteutetaan JAMKissa vain päiväopintoina.

Koulutuksen sisältö

Ensimmäisenä opiskeluvuotena hankit perusosaamisen sosiaali- ja terveysalan asiakkuudesta, toimintaympäristöistä sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Toisena vuonna ammattiosaamisesi kehittyy sosiaaliohjauksen tehtävissä, asiakastyössä ja -palveluissa. Kolmantena ja neljäntenä vuonna hankit lisää ohjaus- ja yhteiskuntaosaamista, johtamisosaamista sekä kokemusta projekteista ja käytännön työelämästä. Opintojen loppuvaiheessa osaamisesi laajenee ja syvenee itseäsi kiinnostavan kehittyvän asiantuntijuusalueen sekä opinnäytetyön parissa. Tutkintosi voi painottua myös sosiaalialan yrittäjyyteen tai kansainväliseen työhön.

Osaamisesi painottuu tekemiesi opiskeluvalintojen mukaan yhteen tai useampaan seuraavista tehtäväalueista:

  • lastensuojeluun ja perhetyöhön
  • aikuissosiaalityöhön, sosiaaliseen kuntoutukseen ja psykososiaaliseen työhön
  • sosiaalialan yrittäjyyteen ja kansainväliseen työhön tai
  • tiimi- ja lähijohtamistyöhön

Opinnot ovat käytännönläheisiä ja niihin kuuluu 45 opintopistettä harjoittelua koulun harjoittelutiloissa, kehittämisprojekteissa ja sosiaalialan työpaikoissa, kuten palvelu- ja asumisyksiköissä, kouluissa tai sosiaaliasemilla. Harjoittelun määrä on sama kuin päiväopinnoissa.

Monimuoto-opiskelussa yhdistyvät verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu, ryhmätyöskentely ja kontaktiopiskelu. Työtapoina ovat muun muassa oppimistehtävät, verkkoluennot, pienryhmätyöskentely ja ohjaus. Opiskelu edellyttää sinulta aktiivista opiskeluotetta, motivaatiota ja halua ottaa vastuuta omasta oppimisestasi. Verkko-opiskelu edellyttää tietotekniikan perustaitoja sekä motivaatiota tarttua erilaisiin tietoteknisiin sovelluksiin.

Ensimmäisenä vuonna opiskelijat kokoontuvat opiskelemaan sekä tutkinto-ohjelmakohtaisiin että monialaisiin tiimeihin noin kahtena päivänä kuukaudessa. Lisäksi opintoihin voi sisältyä joitakin teemaviikkoja. Seuraavien vuosien opintoihin liittyy erimittaisia kontaktiopinto- ja harjoittelujaksoja.

Monimuoto-opiskelu soveltuu sinulle, mikäli sinulla on aiempaa alaan liittyvää osaamista tai elämäntilanteesi johdosta haluat enemmän joustoja opintojen suorittamisajankohdan tai -paikan suhteen.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Sosionomi (AMK)

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on vetovoimainen ja kansainvälinen korkeakoulu. Yksiköitä ovat ammatillinen opettajakorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö, liiketoimintayksikkö sekä teknologiayksikkö. Toimipisteet sijaitsevat eri puolilla Jyväskylää ja Saarijärven Tarvaalassa. JAMK tarjoaa korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta, ammatillista opettajakoulutusta, avoimia ammattikorkeakouluopintoja ja täydennyskoulutusta. JAMKilla on kiinteät suhteet alueen yrityksiin...


Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Rajakatu 35
40200 Jyväskylä

Arvioinnit

Sosionomi (AMK) | monimuotototeutus ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.