Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso korkeakoulujen 1. yhteishaussa olevat yliopisto- ja AMK-tutkinnot! Hakuaika 5.–19.1.

Musiikkikasvatuksen maisteriohjelma

Jyväskylän yliopisto
Yhteenveto
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Jyväskylä
Maisteriohjelmat

Musiikkikasvatuksen maisteriohjelma

Tavoite

Musiikkikasvatus on sinulle sopiva opintosuunta, mikäli olet kiinnostunut musiikin perusopetuksen, lukion ja muun yleissivistävän koulutuksen opettajan työstä.

Musiikkikasvatuksen opiskelijana perehdyt musiikkikasvatuksen tavoitteisiin, sisältöihin ja menetelmiin sekä saat taidolliset, tiedolliset, pedagogiset ja asenteelliset valmiudet musiikinopetukseen peruskoulussa ja lukiossa, ja muussa yleissivistävässä koulutuksessa. Opintojen kautta saat valmiudet musiikkikasvatusta koskevan tutkimuksen tekemiseen ja seuraamiseen.

Musiikkikasvatuksen opintojen luonne ja sisällöt määräytyvät oppiaineen suhteesta yleissivistävän koulun musiikinopetukseen. Filosofian maisterin tutkinto yhdessä opettajan pedagogisten opintojen kanssa antaa kelpoisuuden peruskoulun ja lukion musiikin aineenopettajan virkoihin sekä vapaan sivistystyön ym. opetustehtäviin.

Koulutuksen sisältö

Musiikkikasvatuksen maisteriopintoihin kuuluu musiikkikasvatuksen syventäviä opintoja 40 opintopistettä ja 40 opintopisteen laajuinen maisterintutkielma ja 40 opintopistettä muita opintoja. Maisteriopinnoissa syvennetään aineopinnoissa hankittua osaamista ja perehdytään tieteenalan keskeiseen tutkimukseen ja tutkimusmenetelmiin sekä laaditaan maisterintutkielma. Syventävissä opinnoista opiskelijalla on mahdollisuus erikoistua oman asiantuntijuuden kannalta kiinnostaviin tutkimusalueisiin ja lähestymistapoihin. Lähtökohtaisesti syventävät opinnot edellyttävät läsnäoloa, mutta osan voi suorittaa esseesuorituksina tai kirjatentteinä.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto on Suomen suurimpia ja monialaisimpia tiedeyliopistoja, jonka avoin ja avarakatseinen yhteisö etsii ja löytää vastauksia tämän päivän ja huomisen kysymyksiin. Meillä voit opiskella yli sataa oppiainetta ja yhdistellä lukuisista vapaavalintaisista opinnoista poikkitieteellisen ja juuri itsesi näköisen yhdistelmän. Olemme...


Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Jyväskylän yliopisto

Seminaarinkatu 15
40014 Jyväskylä

Arvioinnit
Musiikkikasvatuksen maisteriohjelma ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.