Itsenäiset maisteriohjelmat

Tietotekniikan maisteriohjelma

Jyväskylän yliopisto, paikassa Jyväskylä
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Tietotekniikan maisteriohjelma

Tietotekniikan maisteriohjelmassa opetuksen ja tutkimuksen painoalat liittyvät informaatioteknologian keskeisiin alueisiin. Tällaisia ovat mm. vaativien ohjelmistojen suunnittelu ja toteutus, tietoverkkojen tiedonsiirtojärjestelmien suunnittelu ja hallinta sekä tehokasta tietokonelaskentaa hyödyntävien numeeristen ja matemaattisten menetelmien ja mallien käyttö. Laskennallista tietotekniikkaa sovelletaan esimerkiksi suurten tietoaineistojen analyysissä, päätösanalytiikassa, teollisten tuotteiden suunnittelussa, teollisten prosessien ohjauksessa ja luonnonilmiöiden mallintamisessa.

Tietotekniikan maisteriohjelmassa on kaksi opintosuuntaa:

  • Ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikan opintosuunnassatutkinnon suorittanut opiskelija on erikoistunut laajojen ohjelmistojen tai tietoliikenneratkaisujen suunnittelun ja toteutuksen menettelytapoihin sekä mainittujen menettelytapojen järjestelmälliseen tutkimiseen.
  • Teknis-matemaattisen mallintamisen ja päätösanalytiikan opintosuunnanmukaisen maisterin tutkinnon suorittanut henkilö hallitsee laskennallisten tieteiden ja data-analyysin käsitteitä ja menetelmiä, joita käytetään itsenäisen ajattelun, päätöksenteon ja tutkimuksen perustana. Hän tunnistaa matematiikan ja lähitieteenalojen rajapinnoilla esiintyviä laskennallisia kysymyksiä ja tarkastelee niitä ja uutta tietoa kriittisesti. Hänellä on valmiudet toimia laskennallisten menetelmien asiantuntijana tieteellistä tutkimusta tekevässä ryhmässä tai yritysmaailman tuotekehitysprojektissa.

Opetussuunnitelmat ja tutkintotavoitteet vaihtelevat opintosuunnittain.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Jyväskylä
  • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Tietotekniikan maisteriohjelmaan valitaan 10 uutta opiskelijaa suorittamaan filosofian maisterin tutkintoa.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Jyväskylän yliopisto
Seminaarinkatu 15
40014 Jyväskylä

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto on Suomen suurimpia ja monialaisimpia tiedeyliopistoja, jonka avoin ja avarakatseinen yhteisö etsii ja löytää vastauksia tämän päivän ja huomisen kysymyksiin. Meillä voit opiskella yli sataa oppiainetta ja yhdistellä lukuisista vapaavalintaisista opinnoista poikkitieteellisen ja juuri itsesi näköisen yhdistelmän. Olemme...

Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu